Svenskt Trä

Ett talande partnerskap på Forum Wood Building Nordic

Dela

För tredje gången stod Växjö och Linnéuniversitetet som värd för den nordiska konferensen Forum Wood Building Nordic. Under årets tema – Mot en ny renässans – träffades forskare, näringsliv och politiker för att fördjupa och dela sina kunskaper om träbyggande.

Forum Wood Building Nordic 2018 - Mot en ny renässans lyfte fram ekonomiska och sociala faktorer, vilka bidrar till ett avstamp från det gamla. Industri, produktion och produkt utvecklas som en följd av framgångar inom vetenskapen och praktiken, samt genom en ökad politisk öppenhet.

Föreläsningar av internationella talare och en stor utställning där olika organisationer visar sina senaste produkter och tjänster, har de senaste åren gjort Forum Wood Building Nordic till en av de viktigaste konferenserna inom träbyggnad och träkonstruktion i de nordiska länderna.

Linnéuniversitetet i Växjö var stolt värd för det sjunde Forum Wood Building Nordic den 27-28 september 2018. Konferensen var en god möjlighet för akademiker och praktiker att mötas och utbyta erfarenheter och för att lära från de bästa inom fältet. I programmet återfinns hela 50 talare fördelade på 12 kunskapsintensiva block. En av dem var Mikael Eliasson, direktör på branschorganisationen Svenskt Trä.

- Det är självklart kul att inleda denna konferens och viktigt att stå som partner i detta sammanhang. Konferensen markerade en ny fas i träbyggandet. Vi har efter dryga 20 års utveckling nu kommit långt och industrin arbetar hårt för att möta den ständigt växande efterfrågan på en ny typ av verkligt hållbart samhällsbyggande, säger Mikael Eliasson.

Det gedigna programmet tog upp utmaningar så som:
• Hur kan trä bidra till att minska bostadsbristen?
• Parisavtalet lyfter träbygg som ett prioriterat område
• Nya aktörer på flerbostadsmarknaden
• Produkt- och produktionsplattformar för effektivare processer

I jämförelse med tidigare år har deltagandet ökat betydligt. Förra gången Växjö stod som värd för Forum Wood Building Nordic återfanns runt 10 utställare och besökare från 5–10 nationer. I årets upplaga återfinns 27 utställare och besökare från 17 nationer. Tobias Schauerte, lektor i industriell ekonomi på Linnéuniversitetet och ansvarig för arrangemanget, berättar:

- Vi ser att intresset kring träbyggande har ökat vilket gjort att fler söker sig till oss. Vår ambition som arrangör är att möten ska uppstå, som hjälper dem att fortsätta kunskaps- och erfarenhetsutbytena även efter konferensen, och att besökarna ska känna en fortsatt nyfikenhet kring det senaste inom träbyggandet, säger han.

Med som talare och partner till Forum Wood Building Nordic fanns också Susanne Rudenstam, chef på Sveriges Träbyggnadskansli.

- Forum Wood Building Nordic har alltid varit en viktig mötesplats för teknikfrågor och fördjupad kunskap kring träbyggande. Det vi ser nu, är att ett bredare samhällsperspektiv får större och större fäste. Träbyggandet är en självklarhet för att nå de stora samhällsutmaningar, exempelvis Agenda 2030, som Sverige och världen står inför och har skrivit under på, säger Susanne Rudenstam.

Nästa Forum Wood Building Nordic äger rum den 25–27 september 2019 på universitetet i Alto, Finland, och kommer bland annat handla om designens betydelse i framtiden, resurseffektivitet, gemensamma nordiska regelverk och strategier samt hållbarhet.

Läs mer på https://lnu.se/forskning/konferenser/wood-building-nordic-2018/ 

Pressbilder

För mer information:
Mikael Eliasson, direktör, Svenskt Trä
+46 8 762 72 01, mikael.eliasson@svenskttra.se 

Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli
+46 8 762 72 73, susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Nyckelord

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Bygga med trä, både för klimat och affärsnytta – vem tar stafettpinnen?14.5.2019 13:55:57 CESTPressmeddelande

Klimatpolitiska rådet har precis kommit med en nedslående rapport och vi vet också att byggsektorn står för över 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Men det finns byggaktörer som går mot strömmen och tar hänsyn till klimatet i sin affär. Först ut av de stora byggentreprenörerna är Veidekke som genom sin satsning ”Region trä” leder förändringen i branschen mot mindre klimatavtryck.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum