Umeå kommun

EU ger stöd till Umeås jämställdhetsarbete

Dela

Umeå beviljas EU-medel motsvarande 1,4 miljoner kronor för sitt banbrytande jämställdhetsarbete. Det är inom EU-programmet URBACT som Umeå nu under två och ett halvt år ska leda arbetet i ett europeiskt nätverk med titeln Gendered Landscape.

Sedan länge arbetar Umeå som en av få städer i Europa genomgripande med ett jämställdhetsperspektiv i sin stadsutveckling. Umeå kommun har nu beviljats EU-medel till att leda ett europeiskt nätverk, ett så kallat ”Action Planning Network”, med fokus på att förstå jämställdhet i en lokal kontext.

– För första gången någonsin leder en svensk stad ett nätverk av det här slaget och det är också första gången URBACT har ett nätverk med temat jämställdhet. Umeå är i och med detta med och sätter agendan på EU-nivå för hur vi jobbar med jämställdhetsfrågor, säger Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun.

Umeå kommuns jämställdhetsarbete med fokus på ”Det könade landskapet” är mångårigt och internationellt känt. Arbetet blev 2017 utvalt som ett gott exempel på hållbar stadsutveckling inom EU och det enda av de drygt 90 goda exemplen som lyfter jämställdhet som en central del av hållbar utveckling.

– I Umeås arbete med hållbar stadsutveckling är jämställdhet en självklar och integrerad del. Det är därför både hedrande och roligt att vi nu ska leda ett arbete i Europa för att visa andra städer hur vi har gjort och varför det är viktigt, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott.

Arbetet är indelat i två faser. I fas ett som inleddes 2019 genomfördes en förstudie tillsammans med sex partnerstäder från Frankrike, Spanien, Tyskland, Grekland, Slovenien och Litauen. Under fas två som pågår fram till augusti 2022 fördjupas arbetet med städerna.

Total budget för fas två som nu beviljats är 600 000 euro, Umeå kommuns del av budgeten är 186 750 euro, varav Umeås medfinansiering uppgår till totalt 56 025 euro. Det innebär att för både fas 1 och 2 är total budget 750 000 euro.

URBACT är ett EU-program för hållbar stadsutveckling. År 2019 utlyste URBACT medel för att skapa nätverk av europeiska städer som ska arbeta fram handlingsplaner för utmaningar kopplade till hållbar stadsutveckling.

Projektet handlar om att utveckla och sprida metoder för att koppla jämställdhet till hållbar stadsutveckling. Utgångspunkten är hur könade maktrelationer som skapar ojämställdhet tar sig uttryck i olika städer som deltar i nätverket.

Städerna som ingår i nätverket är Frankfurt (Tyskland), Barcelona (Spanien), Trikala (Grekland), La Rochelle (Frankrike), Panevezys (Litauen) och Celje (Slovenien).


Mer information:
Janet Ågren (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 13 36
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum