Europaparlamentet

EU klimatneutralt 2050 - hur kan svensk bioenergi bidra?

Dela

Digitalt panelsamtal den 29 januari med Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) och tillträdande Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) samt representanter för Vattenfall, Skogsindustrierna, Naturskyddsföreningen och SCA.

Hur ser vägen ut mot en koldioxidneutral ekonomi i EU? Hur kan Sverige bidra till att utveckla EU:s politik för förnybar energi, och vilken roll kan skogsbaserad bioenergi spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle?

EU:s Gröna giv syftar till att göra EU klimatneutralt till 2050, stimulera ekonomin med hjälp av grön teknik, skapa hållbara industrier och transporter och minska föroreningarna. Under 2021 planerar EU-kommissionen att lägga fram flera förslag som ska bidra till det långsiktiga målet om klimat-neutralitet, med år 2030 som en viktig kontrollstation. Ett av dem handlar om en revidering av direktivet om förnybar energi, (”RED2-direktivet”). En annan viktig diskussion som pågår just nu – och där EU-kommissionen och Sverige hittills haft skilda uppfattningar – är vilken status bioenergi ska få inom ramen för EU:s så kallade taxonomi, ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara.

Vad kan den kommande revideringen av RED2 tänkas innebära för de gröna näringarna i Sverige, inte minst skogsindustrin? Hur kan bioenergin bidra som en hållbar, förnybar och koldioxidneutral lösning? Hur bör EU:s regelverk utformas för att Sverige i så stor utsträckning som möjligt kan bidra till målet om klimatneutralitet?

Välkommen till ett digitalt panelsamtal där vi diskuterar dessa frågor med Europaparlamentariker samt företrädare för svenska industribranscher och andra intressen.

Datum: Fredag 29 januari
Tid: Kl. 10.30–11.45
Plats: Europaparlamentets Youtubesida 

Medverkande:
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (MP)
Emma Wiesner, tillträdande Europaparlamentariker (C)
Karin Nikavar, Senior Regulatory Advisor Heat, Vattenfall
Anders Edling Hultgren, General Manager Biorefinery, SCA
Otto Bruun, sakkunnig bioekonomi Naturskyddsföreningen
Mårten Larsson, Skogsindustrierna
M.fl.

Arrangörer: Europaparlamentets kontor i Sverige och Skogsindustrierna

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Debatt om flyktingsituationen på Kanarieöarna1.3.2021 13:42:39 CETPressmeddelande

Antalet migranter som tar sig till Kanarieöarna tiodubblades förra året. Hur ser situationen ut och vad kan EU göra för att hjälpa dem? Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för migration, Ángel Víctor Torres, Kanarieöarnas president och representanter för organisationen Spanish Commission for Refugees gästar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor idag, måndag, kl.16.50–18.20.

Utfrågning om aborträtten i Polen24.2.2021 13:02:40 CETPressmeddelande

I Polen har det styrande partiet Lag och Rättvisa fört en lång kamp mot aborträtten. Den nya kritiserade abortlagen och rättsstatsprincipen står på agendan när Europaparlamentet idag kl. 13.45–15.15 frågar ut Helena Dalli, EU-kommissionär för jämlikhet, Andrzej Sadoś, Polens ambassadör till EU samt Marta Lempar, en av grundarna till ”Polska kvinnostrejken” och andra representanter från civilsamhället.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum