Sveriges Fordonsverkstäders Förening

EU-kommissionens planer - döda produktionen av nya diesel- och bensinbilar

Dela

EU-kommissionen har planer på att döda produktionen av nya diesel- och bensinbilar när EURO 7-standarden införs 2025.

Gränsvärdena för föroreningar enligt Euro 7 är utformade på ett sätt så att nästan inga utsläpp får förekomma på ett fordon. Om detta blir verklighet redan 2025 är målet från EU-kommissionen att påskynda utrotningen av förbränningsmotorn i rasande fart.
Gränsvärdena för föroreningar enligt Euro 7 är utformade på ett sätt så att nästan inga utsläpp får förekomma på ett fordon. Om detta blir verklighet redan 2025 är målet från EU-kommissionen att påskynda utrotningen av förbränningsmotorn i rasande fart.

Den tyska fordonsindustrin har deklarerat att de accepterar klimatskyddets utmaning om ”EU:s Green Deal” - där målet är klimatneutral rörlighet senast 2050 - i linje med Paris-avtalet.

”Målet ska nås med hjälp av Innovationer och ny teknik där en konkret genomförandeplan utarbetats för att nå målen ännu snabbare ”, så lyder ett pressmeddelande från presidenten för föreningen för den tyska bilindustrin, Hildegard Müller, från den 28:e Oktober. Trots detta fortsätter EU-kommissionen ännu mer ivrigt att försöka utrota förbränningsmotorn då gränsvärdena måste sjunka drastiskt enligt nya Euro 7-utsläppsstandarden.

Enligt förslag vill EU-kommissionen inte längre använda koldioxidutsläppen för hela fordonsflottan som riktmärke utan avser strama åt utsläppen av föroreningar för varje enskild fordonsmodell. Gränsvärdena för föroreningar enligt Euro 7 är utformade på ett sätt så att nästan inga utsläpp får förekomma på ett fordon. Om detta blir verklighet redan 2025 är målet från EU-kommissionen att påskynda utrotningen av förbränningsmotorn i rasande fart. 

Det är inte bara inom bilindustrin som man är upprörda över EU-kommissionens planer, utan detta drabbar även alla människor som är beroende av den fria rörligheten och som helt enkelt inte har något möjlighet att bruka en elbil av olika skäl. EU-kommissionens planer är skrämmande för tillverkare, leverantörer och anställda inom dem europeiska bilindustrin och kallas för ren industripolitik. Målet är att sätta stopp för förbränningsmotorn genom införandet av Euro 7 så att den batterielektriska bilen blir den enda möjliga tekniken från mitten av decenniet.

Kommissionens försvar till förslaget är att de är främst intresserade av att uppnå det politiska målet "utsläppsfri mobilitet". Den tyska bilindustrin förutspår dock att detta kommer få förödande ekonomiska konsekvenser och påtalar att kommissionens ordförande Ursula von der Leyen måste minska sin vice presidents miljö-radikala inflytande och stoppa detta. 

Centralförbundet för den tyska bilindustrins (ZDK) president Jürgen Karpinski säger att detta är fel väg att gå och kritiserar EU-kommissionens ”Green Deal” som ouppnåeligt vad gäller utsläppsvärden. Enligt ZDK måste fordon med klimatneutrala förbränningsmotorer också ha en framtid ur bilägarens synvinkel.

ZDK efterlyser en holistisk europeisk strategi för klimatet som fokuserar på alternativa former av drivkraft bortom e-mobilitet. Enligt ZDK bidrar syntetiska bränslen som produceras på ett klimatneutralt sätt till att förbättra koldioxidbalansen, genom att helt enkelt lägga till detta som ett alternativ till den redan befintliga flottan på cirka 53 miljoner fordon i Tyskland. ZDK anser att förbränningsmotorer som drivs av så kallade ”e-bränslen” kommer vara oumbärliga i framtiden och att klimatmålen inte kan uppnås med enbart elektromobilitet på grund av otillräcklig laddningsinfrastruktur. ”Vi behöver tekniköppenhet för att stärka Tyskland som en marknadsplats och därmed det europeiska ekonomiska området”, säger ZDK: s president Karpinski, där "Fordon med klimatneutrala förbränningsmotorer också måste få ha en framtid”.  

Från Sveriges Fordonsverkstäders Förenings (SFVF) sida anser vi likt ZDK att klimatmålen endast kan nås genom en rad olika spår där e-mobiliteten endast är ett spår. Om hela Europas bilpark inom några decennier ska drivas av el måste produktionen ökas avsevärt och utbyggnaden av infrastrukturen ske markant. Den stora frågan är om detta är möjligt utan kärnkraft, säger Bo Ericsson VD för SFVF. Att förbjuda tillverkningen av diesel- och bensinbilar redan 2025 är ohållbart och istället borde EU öppna upp för fler spår genom exempelvis göra det möjligt att skattesubventionera alternativa drivmedel, annars kommer klimatmålen inte att uppnås till 2050 avslutar Bo Ericsson.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gränsvärdena för föroreningar enligt Euro 7 är utformade på ett sätt så att nästan inga utsläpp får förekomma på ett fordon. Om detta blir verklighet redan 2025 är målet från EU-kommissionen att påskynda utrotningen av förbränningsmotorn i rasande fart.
Gränsvärdena för föroreningar enligt Euro 7 är utformade på ett sätt så att nästan inga utsläpp får förekomma på ett fordon. Om detta blir verklighet redan 2025 är målet från EU-kommissionen att påskynda utrotningen av förbränningsmotorn i rasande fart.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Alströmergatan 18
112 47 Stockholm

08-519 475 10https://www.sfvf.eu

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) – en branschförening där verkstädernas frågor står i centrum – och inget annat!

SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening, är Nordens största verkstadsförening inom fordonsbranschen och representerar över 2 200 seriösa medlemsföretag.
Våra medlemmar består av professionella service-, däck-, glas- och skadeverkstäder, bil-, husbil- och husvagnhandlare samt rekonditioneringsföretag för personbilar och lastbilar.

SFVF samverkar med myndigheter, departement och organisationer på den svenska fordonseftermarknaden.
Vi bevakar, informerar, är med och påverkar regler, lagar och övergripande beslut i branschen för att förbättra villkoren både för bilägare och våra medlemsföretag.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening är medlem i den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och bilverkstäder, CECRA, och är medlem i det internationella skadenätverket AIRC,
samt driver genom samarbetet AFCAR kampanjen för bilägarnas och verkstädernas rättigheter, Rigth-to-Repair Campaign, förkortat R2RC.

Följ Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Okunskap vid gasbussolyckor riskerar människors liv och hälsa4.12.2020 10:16:35 CETNyheter

- Gasdrivna bussar och Klarabergstunneln i Stockholm har visat sig vara en dålig kombination. Nyligen var katastrofen återigen nära men turen räddade oss. Hur många gånger ska turen rädda oss? Varför fortsätter man blunda för riskerna, istället för att förebygga, utbilda och informera? Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, gäller den inte längre? Detta frågar sig Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Bo Ericsson, SFVF om affären Volvo Cars och Bilia2.12.2020 07:30:00 CETNyheter

När det omöjliga händer som inte kunde hända: - Förra veckans nyheter skakade grunden för alla Bilias anställda, för alla i Volvos nätverk, ja, för alla i bilbranschen. Det låg nära till hands att tro att alla Volvoåterförsäljare hade sagts upp för omförhandling av avtalen och att börsnoterade Bilia var den första som rapporterade detta. Det blev dock snabbt klart att det var mer dramatiskt och att endast Bilia hade sagts upp som Volvoåterförsäljare. På en natt försvann en fjärdedel av Bilias börsvärde.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) skriver till Regeringen20.11.2020 07:30:00 CETNyheter

Med anledning av medlemsstaternas “Expertgrupp för Motorfordon” som planeras till i början på december 2020 vänder vi oss till Regeringen med ett brådskande ärende på uppdrag av AIRC, CECRA och FIGIEFA med flera*, säger Bo Ericsson vd för SFVF. Vi känner en oro inför EU kommissionens förslag. Ärendet berör så kallad standardiserad åtkomst till RMI och procedurer för fordonssäkerhetsfunktioner (SERMI) som är avgörande för att verkstäder över hela Sveriges yta ska kunna serva och reparera bilar.

Bo Ericsson tycker till: Är politiker för fega för att ställa krav på andra än bilisterna?8.11.2020 07:30:00 CETNyheter

Det behövs drastiska åtgärder om Sverige ska klara miljömålet att sänka utsläppen från bilar, lastbilar och bussar med 70 procent till 2030, jämfört med 2010. Det konstaterar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i SvD. Bilar behövs för att vi inte ska smitta varandra, få vardagspusslet att gå ihop, handla mat och ta oss till jobbet - och alla bor inte vid en tunnelbana. Vi behöver lastbilar och långtradare för att transportera gods över hela Sveriges yta, annars stannar Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum