Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

EU stoppar storföretagens skattefusk

Dela

Europaparlamentet röstade på torsdagen för nya, skärpta regler för att stoppa storföretagens skattefusk inom EU. Olle Ludvigsson (S) har lett parlamentets arbete med att täppa till de kryphål i skattelagstiftningen, som hittills gjort det möjligt för multinationella bolag att slippa betala skatt.

- Vi har sett hur de stora multinationella företagen, som Apple och McDonalds, utnyttjat dagens regler om dubbelbeskattning, till att inte betala bolagsskatt i något land, säger Olle Ludvigsson.

Det handlar om så kallade hybrida missmatchningar, där företagen utnyttjar skattereglerna inom två olika länder - inom och utanför EU - för exempelvis avdrag och skattelättnader. I McDonaldsfallet betalade företaget varken skatt i USA eller i Luxemburg.

- Det är helt oacceptabelt. Och Appel-fallet visar tydligt att strängare skatteregler behövs för att de företag som har bäst möjlighet att bidra till det allmännas bästa också gör det, säger Olle Ludvigsson

Med de nya reglerna blir det inte längre blir tillåtet att göra avdrag på samma utgifter både i länder inom och utanför EU. Parlamentet har dock bara en rådgivande roll i frågan, det är nu upp till EU:s medlemsländer i ministerrådet att slutgiltigt godkänna parlamentets ståndpunkt

Nyckelord

Kontakter

Om

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
ASP 14 G 315/Rue Wiertz 60
1047 Bryssel/Belgien

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet har sedan valet 2014 fem ledamöter - Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.

Ledamöterna jobbar främst i Bryssel, men spenderar också mycket tid på hemmaplan, där de deltar i diverse event och möten. 12 gånger per år åker stor del av Europaparlamentet till Strasbourg, för de s.k. plenarsessionerna.

Ledamöterna har till sin hjälp ett kansli, baserat i Bryssel, som består av 15 personer.

Följ Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet