ManpowerGroup

Europas arbetsgivare tror på fler jobb nästa kvartal

Dela

Den europeiska arbetsmarknaden väntas växa med fler jobbtillfällen under kommande kvartal. Ungern och Grekland toppar prognoslistan, med Sverige på delad 17:e plats. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer där 20 000 arbetsgivare i 21 europeiska länder bedömt sysselsättningstrenden för andra kvartalet 2018.

– Europas arbetsgivare är fortsatt optimistiska, vilket är positivt också för Sveriges ekonomi. Samtidigt behöver svenska arbetsgivare anstränga sig för att behålla sin konkurrenskraft när digitaliseringen förändrar villkoren på arbetsmarknaden, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

I 20 av de 21 undersökta europeiska länder som ingår i Arbetsmarknadsbarometern är sysselsättningstrenden positiv för andra kvartalet 2018. Med sysselsättningstrend menas den andel arbetsgivare som bedömer att sysselsättningen kommer att öka, minus den andel som tror att den kommer att minska. Starkast jobbtillväxt under kommande tre månader väntas i Ungern och Grekland. Italien är det enda europeiska land i undersökningen där arbetsgivare tror på en minskad sysselsättning.

Av de tre nordiska länder som ingår i Arbetsmarknadsbarometern lämnar samtliga positiva jobbprognoser. Finland hamnar högt upp i index med +10 procent och Norge i mitten med +8 procent. Den svenska sysselsättningstrenden är mer blygsam med +2 procent. Sverige placerar sig därmed på en delad 17:e plats tillsammans med Spanien.

– Norge och Finland lämnar starka prognoser, men i Sverige är arbetsgivarna mer försiktiga. Det kan vara ett tecken på att konjunkturen i Sverige inte utvecklas lika starkt som i grannländerna, säger Lars Forseth.

Tabell
Jobbprognoser för 21 europeiska länder

Bilagor
Faktablad: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q2 2018
Rapport: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q2 2018 (på engelska)

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2018 presenteras den 13 mars.

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2018 förväntar sig 6 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 3 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (90 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +3 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +2 procent.

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige sedan 2004 och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt.

Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 43 länder. I Europa har cirka 20 000 intervjuer genomförts, varav 750 i Sverige. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

• Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.
• Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.
• Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Undersökningen har funnits i Sverige sedan 2003.
• Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från ManpowersGroups kundregister.
• Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 43 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Gustavlundsvägen 18
16102 Bromma

020-375 375http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Ny prognos: Det våras för fler jobbtillfällen inom handeln igen12.3.2019 08:55:05 CETPressmeddelande

Arbetsgivare inom handeln förväntar sig en något ökad efterfrågan på arbetskraft under andra kvartalet 2019, med en sysselsättningstrend på +5 procent. Det ser med andra ord ljusare ut på arbetsmarknaden igen, efter den bleka prognosen från föregående kvartal då arbetsgivarna i handelssektorn inte trodde på någon jobbtillväxt alls. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +9 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Ny prognos: Frostigt på vårens arbetsmarknad i energisektorn12.3.2019 08:53:39 CETPressmeddelande

Arbetsgivare i energisektorn förväntar sig en minskad efterfrågan på arbetskraft under andra kvartalet 2019, med en sysselsättningstrend på -8 procent. Det är en drastisk minskning på hela 22 procentenheter jämfört med förra våren, då prognosen låg på optimistiska +14 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +9 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum