ManpowerGroup

Europas arbetsgivare tror på fler jobbtillfällen nästa år

Dela

Den europeiska arbetsmarknaden väntas växa med fler jobbtillfällen i början av nästa år. Rumänien och Slovenien toppar listan över positiva jobbprognoser medan Sverige kommer på delad elfteplats. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer där 20 000 arbetsgivare i 22 europeiska länder bedömt sysselsättningstrenden för första kvartalet 2018.

– Arbetsgivare i nästan hela Europa planerar att inleda det nya året med att anställa fler. Att många europeiska länder lämnar optimistiska jobbprognoser är positivt för ett så exportintensivt land som Sverige, samtidigt som kampen om de globala talangerna hårdnar, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

I 20 av de 22 undersökta europeiska länder som ingår i Arbetsmarknadsbarometern är sysselsättningstrenden positiv för första kvartalet 2018. Med sysselsättningstrend menas den andel arbetsgivare som bedömer att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Starkast jobbtillväxt väntas i Rumänien och Slovenien, där arbetsgivare i alla sektorer förväntar sig att anställa under första kvartalet. De blekaste jobbprognoserna står Österrike och Italien för. Där förväntas ingen jobbtillväxt av arbetsgivarna.

Av de tre nordiska länder som ingår i Arbetsmarknadsbarometern lämnar samtliga positiva jobbprognoser. Arbetsgivare i både Finland och Norge lämnar optimistiska prognoser på +7 procent, något över rikssnittet för Sverige. Den svenska sysselsättningstrenden ligger på +5 procent, vilket innebär att arbetsgivare förväntar sig en stabil takt för jobbtillväxten under första kvartalet. Sverige placerar sig därmed på en delad 11:e plats i Arbetsmarknadsbarometern, tillsammans med länder som Tyskland och Spanien.

– Arbetsgivare i våra närmaste grannländer ser optimistiskt på jobbtillväxten under det närmaste kvartalet. Det sänder positiva signaler även till svenska arbetsgivare och påverkar sannolikt svenska prognoser framöver, säger Lars Forseth.

Bilagor
Tabell: Jobbprognoser för 22 europeiska länder
Faktablad: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q1 2018 internationella resultat
Rapport: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q1 2018 (på engelska)

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2018 presenteras den 13 mars.

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2018 förväntar sig 8 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 4 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (86 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då + 4 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden + 5 procent.

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i snart 14 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt.

Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 43 länder. I Europa har cirka 20 000 intervjuer genomförts, varav 750 i Sverige. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

• Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.
• Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.
• Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Undersökningen har funnits i Sverige sedan 2003.
• Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från ManpowersGroups kundregister.
• Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 43 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Gustavlundsvägen 18
16102 Bromma

020-375 375http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Prognos: 2019 inleds med fler jobbtillfällen inom hotell- och restaurangbranschen8.1.2019 09:08Pressmeddelande

Arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen förväntar sig en fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft under första kvartalet 2019 med en sysselsättningstrend på +12 procent, en minskning jämfört med motsvarande period förra året då prognosen låg på urstarka +21 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +5 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum