Europaparlamentet

Europas framtid: Klimatförändringarna ses som EU:s främsta utmaning

Dela

Nio av tio unga européer håller med om att kampen mot klimatförändringarna kan bidra till att förbättra deras hälsa och välmående. Det framgår av en Eurobarometerundersökning som Europaparlamentet och EU-kommissionen publicerar idag.

Europaparlamentet och EU-kommissionen presenterar i dag en gemensam särskild Eurobarometerundersökning om Europas framtid.

– Över hälften av alla unga ser klimatförändringarna som den främsta globala utmaningen för EU:s framtid.

Nio av tio unga européer håller med om att kampen mot klimatförändringarna kan bidra till att förbättra deras hälsa och välmående (91 % i åldern 15–24 år). Av alla svarande håller 87 % med om detta.

– 43 % av de svarande menar att den främsta fördelen med att låta Europas unga delta i Konferensen om Europas framtid är att kunna fokusera på frågor som intresserar dem.

– 81 % av de svarande säger att de är glada över att leva i EU.

– 68 % av européerna håller med om att EU är en stabil plats i en orolig värld, och 67 % håller med om att EU-projekt erbjuder ett framtidsperspektiv för Europas unga.

Europas framtid

Nu i början av 2022 – utsett till Europaåret för ungdomar – visar dagens undersökning unga européers åsikter om de utmaningar som EU står inför, tillsammans med den viktiga roll som unga har i Konferensen om Europas framtid.

Dagens Eurobarometer visar att 91 % av alla i åldern 15–24 år anser att kampen mot klimatförändringarna kan bidra till att förbättra deras hälsa och välmående. För personer som är 55 år eller äldre är siffran 84 %. Nästan varannan europé (49 %) ser klimatförändringarna som den främsta globala utmaningen för EU:s framtid, och undersökningen visar på ett överväldigande stöd för miljömålen i den europeiska gröna given. 88 % av européerna anser att det är viktigt att öka andelen förnybar energi i vår ekonomi och ha större energieffektivitet, medan 80 % håller med om vikten av att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent senast 2050 och av att främja marknadstillväxten för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon.

Andra framtida globala utmaningar som de svarande nämner är t.ex. hälsa (34 %) och tvångsförflyttningar (cirka 30 %).

De två mest hjälpsamma aspekterna för Europas framtid är att ha jämförbar levnadsstandard (31 %) och en gemensam hälsopolitik (22 %). Européerna prioriterar också starkare solidaritet mellan medlemsländerna (21 %) och energioberoende (20 %).

EU:s tillgångar, utmaningar och värden

De viktigaste utmaningarna som EU står inför anses vara social ojämlikhet (36 %) och arbetslöshet (32 %) följt av migrationsfrågor (31 %). Precis som för de globala utmaningarna var även miljöfrågor och klimatförändringarna högt på listan över de utmaningar som EU står inför (32 %).

Européerna anser att EU:s främsta tillgångar är respekten för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen (27 %) samt dess ekonomiska, industriella och handelsmässiga styrka (25 %).

Fred (49 %), yttrandefrihet (47 %), social jämlikhet och solidaritet (45 %), och tolerans och öppenhet mot andra (44 %) är de värden som EU bäst förkroppsligar jämfört med andra länder, enligt de svarande.

Livet i EU

En stor majoritet av européerna anger att de är glada över att leva i EU (81 %) och i sitt land (89 %), och att de är nöjda med sitt familjeliv (89 %).

Konferensen om Europas framtid

Runt 43 % av européerna säger att den främsta fördelen med att låta unga delta i Konferensen om Europas framtid är att kunna fokusera på frågor som intresserar dem. Ytterligare fördelar med deras viktiga roll i konferensen är deras energi och motivation för reformer och förändringar (uppger 35 %) och deras fokus på att göra Europas framtid mer relevant utifrån utmaningarna i dagens samhälle (33 %).

Europas befolkning har fortsatt ett kontinuerligt intresse av att bidra till och delta i Konferensen om Europas framtid. Att svara på en undersökning är det som tilltalar flest, och som angivits av mer än hälften av européerna (59 %), medan nästan varannan europé (46 %) skulle kunna tänka sig att delta i möten inom sitt område. Att delta i samråd på nätet (40 %), att lägga fram idéer och förslag till europeiska och nationella politiker (39 %) och att delta i europeiska kultur- och idrottsevenemang med koppling till konferensen (39 %) är andra populära metoder för att engagera sig.

På det stora hela ser européerna klimatförändringar och miljön (44 %), hälsa (40 %) samt en starkare ekonomi, social jämlikhet och sysselsättning (40 %) som de viktigaste frågorna för konferensen.

Det finns en tydlig förväntan om att konferensen bör leda till konkreta resultat. De svarande skulle nämligen vara än mer villiga att delta i konferensens verksamheter om de visste att deras deltagande skulle ha en faktisk inverkan (53 %).

Medborgarnas röst i EU

90 % av européerna håller med om att EU-medborgarnas röst bör beaktas mer vad gäller beslut som avser Europas framtid. 55 % av européerna nämner röstning i EU-val som ett av de mest effektiva sätten att göra sin röst hörd hos beslutsfattare på EU-nivå.

Bakgrund

Samtidigt som arbetet pågår i de europeiska medborgarpanelerna för att anta rekommendationerna till Konferensen om Europas framtid ger dagens särskilda Eurobarometerundersökning 517 om Europas framtid information om européernas åsikter om och attityder gentemot Konferensen om Europas framtid, och de främsta utmaningar som EU står inför.

Undersökningen genomfördes gemensamt av Europaparlamentet och kommissionen mellan den 16 september och 17 oktober 2021 (EB 96.1) i de 27 EU-länderna. Undersökningen genomfördes först med de svarande på plats och slutfördes, när så blev nödvändigt på grund av pandemin, med intervjuer på nätet. Totalt genomfördes 26 530 intervjuer.

Alla européer kan dela med sig av sina idéer om hur vi kan skapa vår gemensamma framtid på den flerspråkiga digitala plattformen för Konferensen om Europas framtid.

Dagens särskilda Eurobarometerundersökning finns tillgänglig på en ny särskild Eurobarometer-webbplats. Där finns alla Eurobarometerundersökningar och Eurobarometeruppgifter som offentliggjorts av båda institutionerna sedan 1974.

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum