Europaparlamentet

Europas framtid: Konferensens ambitiösa förslag pekar på en översyn av fördragen

Dela
Efter att konferensen om Europas framtids plenarförsamling avslutat sitt arbete har ledamöterna meddelat att Europaparlamentet vill sätta fart på EU-reformerna.
Konferensens plenarförsamling har i samförstånd nått en överenskommelse om sitt slutliga utkast till förslag © Europeiska unionen, 2022 - EP
Konferensens plenarförsamling har i samförstånd nått en överenskommelse om sitt slutliga utkast till förslag © Europeiska unionen, 2022 - EP
  • Konferensens plenarförsamling har antagit 49 förslag till omfattande EU-reformer
  • Parlamentets delegation beslutade med bred majoritet att stödja förslagen
  • Ledamöterna kommer att, på grundval av medborgarnas krav, försöka ta ett formellt initiativ till en ändring av fördragen
  • Medborgarnas återkoppling på förslagen är överväldigande positiv, och de vädjar om snabb uppföljning

På fredagen och lördagen den 29 och 30 april sammanträdde plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid för sista gången i Europaparlamentet i Strasbourg och nådde en överenskommelse om sitt slutliga utkast till förslag. Konferensens plenarförsamling har nu antagit fler än 300 föreslagna åtgärder för att förverkliga 49 förslag inom nio olika teman, baserade på 178 rekommendationer från de europeiska medborgarpanelerna, bidrag från de nationella panelerna och evenemang samt 43 734 bidrag till 16 274 idéer som registrerats på den flerspråkiga digitala plattformen.

En sammanfattning av ledamöternas ståndpunkter och pågående arbete kopplat till plenarförsamlingens förslag finns i det bakgrundsdokument som tagits fram av Europaparlamentets presstjänst.

Parlamentets beslut

På fredagen beslutade Europaparlamentets delegation att stödja plenarförsamlingens utkast till förslag. Ledamöterna framhöll den viktiga roll som Europaparlamentet spelat under upptakten till detta ögonblick, till exempel genom att garantera att medborgarnas bidrag fortsatt stått i centrum för överläggningarna under hela processen.

Talare från fem politiska grupper som representerar en bred majoritet (EPP, S&D, Renew Europe, De gröna/EFA och Vänstern) var eniga om att utkastet till förslag utgör en stor politisk framgång. De pekade också på Europaparlamentets konkreta framsteg när det gäller att garantera en effektiv och demokratisk process - till exempel genom inrättandet av de arbetsgrupper som utarbetade utkastet till plenarförsamlingens förslag. Parlamentariska representanter för ID- och ECR-grupperna hävdade att förslagen inte återspeglar den allmänna opinionen i EU och deklarerade att deras grupper inte kommer att stödja dem.

Se inspelningen med debatten med Europaparlamentets delegation.

Efter enighet i plenum står ledamöterna redo att driva på för en översyn av fördragen

Fredagens plenarsession inleddes med att förslagen presenterades av ordförandena för arbetsgrupperna och medborgarnas talespersoner. I stort sett alla talare var överens om att förslagen innehåller viktiga reformer baserade på medborgarnas rekommendationer.

Efter presentationerna godkände företrädarna för konferensens fyra institutionella delar (Europaparlamentet, rådet, EU-kommissionen och de nationella parlamenten) förslagen i samförstånd. I sitt tal å Europaparlamentets delegations vägnar bekräftade konferensens medordförande Guy Verhofstadt att de politiska grupperna härnäst kommer att lägga fram en resolution under Europaparlamentets ordinarie plenarsammanträde den 2-5 maj för att begära en översyn av fördragen. Han redogjorde för hur konferensen har fått honom att inse hur viktigt det är med mekanismer för medborgerligt deltagande som ett komplement till den representativa demokratin. Dessutom framhöll han att ledamöterna måste kämpa hårt för att se till att konferensens förslag omvandlas till de reformer som EU behöver.

Här finns inspelningarna med Guy Verhofstadts och de andra ledamöternas tal i plenum.

Medborgarna kräver åtgärder

På lördagsmorgonen tog medborgarnas representanter på konferensen till orda för att kommentera de slutliga förslagen och den process som lett fram till dem, och de var mycket positiva till båda. De framhöll att de nu förväntar sig att EU-institutionerna och medlemsländerna ska se till att det sker en lämplig uppföljning samt vikten av att inte svika medborgarna i efterdyningarna av detta historiska ögonblick. De kommenterade hur deras idéer utvecklats genom konferensens gång och hur Rysslands krig i Ukraina påverkat dem. De betonade avslutningsvis vikten av att ha stått upp för sina idéer under arbetet med förslagen.

Här finns inspelningen med plenarförsamlingens avslutande sammanträde.

Nästa steg

På Europadagen (9 maj) kommer de tre medordförandena för konferensen om Europas framtids styrelse att presentera sin slutrapport för ordförandena för EU:s institutioner vid en ceremoni i Europaparlamentet i Strasbourg.

Kontakter

Bilder

Konferensens plenarförsamling har i samförstånd nått en överenskommelse om sitt slutliga utkast till förslag © Europeiska unionen, 2022 - EP
Konferensens plenarförsamling har i samförstånd nått en överenskommelse om sitt slutliga utkast till förslag © Europeiska unionen, 2022 - EP
Ladda ned bild

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Ledamöterna vill att företag ska minska sin negativa påverkan på människor och planeten1.6.2023 15:28:49 CEST | Pressmeddelande

Företag måste integrera tillbörlig aktsamhet i sin styrning Ta itu med barnarbete, slaveri, exploatering av arbetskraft, föroreningar, miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald Böter på minst 5 procent av ett företags globala nettoomsättning om de inte följer reglerna Företag måste ta hänsyn till hur deras verksamhet påverkar mänskliga rättigheter och miljön © AdobeStock/Tinnakorn På torsdagen antog parlamentet sin ståndpunkt inför förhandlingarna med EU:s medlemsländer om nya regler för att integrera mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i företagens styrning. Enligt de nya reglerna skulle företagen vara skyldiga att identifiera, och om nödvändigt förebygga, mildra eller sätta stopp för den negativa påverkan som deras verksamhet har på mänskliga rättigheter och miljön, till exempel med anledning av barnarbete, slaveri, föroreningar eller förlust av biologisk mångfald. De skulle också behöva utvärdera hur deras partner i värdekedjan, till exempel leverantörer eller aktörer so

Parlamentet stöder plan för att tillhandahålla mer ammunition till Ukraina1.6.2023 12:44:37 CEST | Pressmeddelande

Ökad europeisk produktion av ammunition och missiler Leveranserna till Ukraina ska påskyndas 500 miljoner euro i finansiering Ledamöterna vill se på en snabb överenskommelse med rådet enligt det brådskande förfarandet Den föreslagna lagen syftar också till att öka EU:s produktionskapacitet © Lionel Bonaventure/AFP På torsdagen ställde sig Europaparlamentet bakom ett lagförslag om att öka den europeiska produktionen av ammunition och missiler. Den föreslagna akten till stöd för ammunitionstillverkning (ASAP) syftar till att påskynda leveransen av ammunition och missiler till Ukraina och att hjälpa EU-länderna att fylla på sina arsenaler. Genom att införa riktade åtgärder, inklusive 500 miljoner euro i finansiering, syftar ASAP till att öka EU:s produktionskapacitet för att hantera den nuvarande bristen på försvarsprodukter, särskilt mark/mark- och artilleriammunition, missiler och deras komponenter. EU-kommissionen kommer att identifiera, kartlägga och kontinuerligt övervaka tillgången

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum