Trafikverket

Europas offentliga verksamheter går samman för att skapa en digital byggsektor i världsklass

Dela

BIM (Byggnadsinformationsmodellering) är framtidens arbetssätt inom bygg- och anläggningssektorn. Den nyligen bildade ”EU BIM Task Group” med 14 länder syftar till att samla en lång rad nationella initiativ för att utveckla en digital byggsektor i världsklass. Trafikverket representerar Sverige.

BIM (Byggnadsinformationsmodellering) är framtidens arbetssätt inom bygg- och anläggningssektorn.

Europa har idag den största andelen nationella BIM-program initierade på regeringsnivå. Finland och Norge var först ut med att definiera standarder för BIM, Storbritannien och Nederländerna går före med nationella upphandlingspolicies, Frankrike, Tyskland och Spanien har gemensamma initiativ på regeringsnivå.

Den nyligen bildade ”EU BIM Task Group” (samfinansierad av EU-kommissionen) syftar till att samla dessa nationella initiativ i ett gemensamt och enat europeiskt förhållningssätt för att utveckla en digital byggsektor i världsklass.

Trafikverket representerar Sverige i denna EU BIM Task Group.

Den 19 januari hölls det första officiella mötet med styrgruppskommittén i Bryssel. Gruppen består idag av fjorton Europeiska medlemsländer med representanter från offentliga beställare, offentliga byggnads- och infrastrukturägare och beslutsfattare från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Island, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Storbritannien.

EU-kommissionen har nu beslutat att finansiera ”EU BIM Task Group” i två år framåt. Finansieringen ska användas till att driva ett gemensamt Europeiskt nätverk för BIM-frågan. Detta nätverk ska fram ett enhetligt sätt att använda BIM i offentlig verksamhet”. Gruppen kommer att kommunicera sina målsättningar via möten och konferenser runt om i Europa.

Ett evenemang för att lansera gruppen kommer att hållas i Bryssel under våren. Syftet är då både att få fler medlemsländer att ansluta sig till gruppen och dels att samverka med branschen.

Styrelseordförande för ”EU BIM Task Group”, Adam Matthews, som också ingår i Storbritanniens egen ”BIM Task Group”, tillsatt av Storbritanniens regering konstaterar:

- Genom bildandet av, och arbetet inom ”EU BIM Task Group” är vi övertygade om att vi kommer att skapa en vilja inom offentliga sektorn i Europa att leda utvecklingen av BIM och därmed också långsiktigt skapa en öppen, digital och konkurrenskraftig byggsektor i världsklass.

Ingemar Lewén som leder arbetet med införande av BIM i Trafikverket är nöjd.
- Jag är glad att det finns en samsyn kring BIM i Europa, säger han.

Kontakter

Kontaktperson
Ingemar Lewén, sakområdesansvarig BIM i Trafikverket, 070 724 58 97
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Webbplats: http://www.trafikverket.se Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum