Europeiska Investeringsbanken

EU:s bank, Europeiska investeringsbanken ökar stödet till risproduktion i Liberia -minskar långsiktigt matkris och prischocker

Dela

För första gången investerar EU:s bank, Europeiska investeringsbanken, EIB i Liberias jordbrukssektor, för att stödet till risproduktion i Liberia med storskaliga investeringar för att öka risproduktionen och förbättra livsmedelssäkerheten i Liberia. EIB och EU stödjer i ett avtal på 4 miljoner EURO gemensamt investeringar i utsädesproduktion, bevattning, lagerhållning och logistik. Det nära samarbetet mellan Liberia och Europa stärker livsmedelsförsörjningen och minskar effekterna av kriget i Ukraina och de senaste globala ekonomiska chockerna för Liberia.

Ris i Liberia, EU Europeiska Investeringsbanken stöttar Liberias matproduktionen
Ris i Liberia, EU Europeiska Investeringsbanken stöttar Liberias matproduktionen

GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE

2022-264-SV (Inofficiell översättning)

EU:s bank, Europeiska investeringsbanken ökar stödet till risproduktion i Liberia

  • Investeringar i ris-sektorn förbättrar livsmedelsförsörjningen och skapar arbetstillfällen
  • EIB och EU stödjer investeringar i utsädesproduktion, bevattning, lagerhållning och logistik i avtal på 4 miljoner EURO.
  • Genomförbarhetsstudie för att skissera investeringar för att minska beroendet av risimport Europeiska investeringsbanken planerar att stödja storskaliga investeringar för att öka risproduktionen och förbättra livsmedelssäkerheten i Liberia.

För första gången.

EIB:s stöd för första gången till jordbruksinvesteringar i Liberia ska täcka hela värdekedjan, inklusive risproduktion, lagring och distribution. Avtal för att förbereda genomförbarhetsstudier för att identifiera aktuella utmaningar och bedöma investeringsprioriteringar undertecknades i Monrovia av jordbruksminister Jeanine M. Cooper, biträdande budgetminister vid Liberias finansministerium och utvecklingsplanering Tanneh G. Brunson, Europeiska Unionens ambassadör Laurent Delahousse och Diederick Zambon, ansvariga för den offentliga sektorns finansiering i Afrika söder om Sahara, vid EIB. 

Minskar effekterna av kriget i Ukraina

"Liberia är mycket sårbart för globala matchocker, då mer än två tredjedelar av riset som konsumeras i vårt land importeras från utlandet. Liberias partnerskap med Europeiska investeringsbanken och Europeiska unionen kommer att öka den lokala risproduktionen, skapa arbetstillfällen inom den privata sektorn i hela vårt land, och minska jordbruksberoendet i andra länder. Det nära samarbetet mellan Liberia och Europa stärker livsmedelsförsörjningen och minskar effekterna av kriget i Ukraina och de senaste globala ekonomiska chocker på Liberia." sa jordbruksminister Jeanine M. Cooper. "Ris är Liberias basföda, men vi producerar det inte.

Det nya investeringsprogrammet för ris som stöds av Europeiska investeringsbanken och EU säkerställer att Liberia kan påskynda hållbar utveckling och undvika matprischocker, genom att öka den lokala risproduktionen. På alla liberianers vägnar vill jag uttrycka min tacksamhet till EIB och Europeiska unionen för att de har arbetat med Liberia för att utveckla vårt lands risvärdekedja och förbättra livsmedelssäkerheten för liberianer” , sa Tanneh G. Brunson, vice minister för budgetutveckling vid finans- och utvecklingsplaneringsministeriet. 

"Europeiska investeringsbanken har åtagit sig att skala upp investeringarna för att stärka livsmedelsförsörjningen, förbättra den inhemska jordbruksproduktionen, skapa arbetstillfällen och minska effekterna av globala matförsörjningschocker för lokala konsumenter.Under de kommande månaderna kommer detaljerade genomförbarhetsstudier att identifiera prioriterade investeringar som kan förändra risproduktionen i Liberia och möjliggöra storskalig finansiering över hela sektorn." sa Ambroise Fayolle, Europeiska investeringsbankens vice president.

"Den ryska attacken mot Ukraina får konsekvenser för livsmedels- och råvarupriserna över hela världen, inklusive här i Liberia. EU inser därför vikten av att stödja lokal risproduktion för att minska Liberias beroende av risimport och för att öka den lokala risproduktionen”, säger Laurent Delahousse, EU-ambassadör i Liberia. 

Identifiera investeringsprioriteringar för att förbättra risproduktionen i Liberia

Avtalet på 4 miljoner euro mellan den liberianska regeringen och Europeiska investeringsbanken (EIB) inkluderar detaljerade genomförbarhetsstudier för att bedöma potentialen och utmaningarna för risets värdekedja i Liberia, och för att stödja projektgenomförandet. 

EIB och liberianska partner kan sedan utforma och strukturera ett investeringsprogram, som förväntas lanseras nästa år. Förstudierna finansieras av ett bidrag från Europeiska utvecklingsfonden under Africa Investment Platform 

Att minska Liberias beroende av importerat ris och globala prischocker

Det nya EIB-stödda programmet för utveckling av ris-värdekedjan avser att öka risproduktionen i landet genom att minska Liberias beroende av risimport för att förbättra livsmedels- och näringstryggheten och skapa lokala jobb inom risproduktion, lagring och distribution. Det övergripande investeringsprogrammet förväntas stödja risets hela värdekedja genom att förbättra risproduktionen, bygga bevattning, uppgradera livsmedelslaboratorier, förbättra lagerhållning och logistik. 

Europeiska investeringsbanken är världens största internationella offentliga bank, ägd direkt av EU:s 27 medlemsländer och har varit aktiv i Liberia sedan 1978. Sedan pandemin har EIB tillhandahållit mer än 8 miljarder euro för privata och offentliga investeringar i hela Afrika. 

Bakgrundsinformation

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens långfristiga låneinstitut som ägs av dess medlemsstater. Det gör långsiktig finansiering tillgänglig för sunda investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.

Presskontakter

EIB: Richard Willis, r.willis@eib.org, tel.: +352 43 79 82155 / Mobil: +352 621 55 57 58

Webbplats: www.eib.org/press - Pressbyrå: +352 4379 21000 – press@eib.org

Nyckelord

Bilder

Ris i Liberia, EU Europeiska Investeringsbanken stöttar Liberias matproduktionen
Ris i Liberia, EU Europeiska Investeringsbanken stöttar Liberias matproduktionen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Europeiska Investeringsbanken
Europeiska Investeringsbankenhttp://www.eib.org

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.  Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

 

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

EU stöd till Polen för ukrainska flyktingar15.6.2022 17:02:23 CEST | Pressmeddelande

Europeiska Investeringsbanken, EIB, beslutade idag om ett stöd på a) 2 miljarder euro för flyktingrelaterade investeringar i Polen b) 2 miljarder euro för stadstransport, vätgasrörlighet och järnväg c) 1,4 miljarder euro för företagsinnovation och företagsfinansiering d) 278 miljoner euro för förnybar energi, vatten och bostäder. 3,6 miljarder euro i ny finansiering som idag har godkänts av Europeiska investeringsbanken (EIB) kommer att bidra till att påskynda rena transporter, företagstillväxt och innovation, förnybar energi, vatten och bostadsinvesteringar. Vid sitt möte i juni bekräftade EIB:s styrelse också den första EIB-stödda nationella finansieringen för att stödja ukrainska flyktingar som flydde till EU, samt till att stötta investeringar i hälsa, utbildning och bostäder i hela Polen.

Ny EU-rapport om kriget i Ukrainas inverkan på Europas ekonomiska återhämtning14.6.2022 07:55:00 CEST | Pressmeddelande

En ny EU-rappport från Europeiska Investeringsbanken, EIB, visar på riskerna för Europas ekonomiska återhämtning, som konsekvens av kriget i Ukraina. Handelsstörningar och inflation tynger företag och hushåll och hotar att spåra ur Europas återhämtning, samt att trycka ned många medborgare i fattigdom. Tillväxtnedgången är särskilt uttalad i länder i närheten av Ukraina, men även andra EU-länder känner av trycket, medan svenska företag är bland de minst drabbade. En ökad andel av den europeiska befolkningen riskerar att drabbas av fattigdom på grund av kriget. Offentlig politik kan bidra till att minska riskerna för utsatta hushåll och företag, för att hålla fattigdom och konkurser på avstånd, menar EIB.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum