Kommerskollegium

EU:s frihandelsavtal används – men det finns outnyttjad potential

Dela

EU:s frihandelsavtal används i stor utsträckning av företagen inom EU och partnerländerna. Båda sidor gynnas ungefär lika mycket av sänkta tullar, sett till andel av importvärdet. Det konstateras i en ny rapport från Kommerskollegium och FN-organet UNCTAD.

EU är en av de mest aktiva förhandlarna av frihandelsavtal på global nivå. Frihandelsavtalen ger företagen i EU förmånliga handelsmöjligheter – bland annat i form av sänkta tullar.

– Samtidigt berättar många företag att de har svårt att utnyttja förmånerna i frihandelsavtalen, vilket ofta handlar om att reglerna för att bevisa produkters ursprung – som krävs för sänkta tullar – är komplicerade, säger Jonas Kasteng, utredare vid Kommerskollegium.

Enligt beräkningar i rapporten använder EU:s exportörer avtalen för 67 procent av sin export till länder där frihandelsavtal finns och EU:s importörer använder avtalen i ännu större utsträckning.

– I 90 procent av fallen där tullnedsättningar kan utnyttjas vid import så görs detta, säger Jonas Kasteng.

Det finns emellertid en outnyttjad potential. Enligt rapporten handlar det om värden närmare 72 miljarder euro för EU:s exportföretag där möjligheten till sänkta tullar inte utnyttjas. En stor del av detta underutnyttjande gäller export till stora frihandelspartners som Schweiz och Sydkorea. Rapporten konstaterar också att det outnyttjade utrymmet (andel av exportvärde) är särskilt högt i frihandelsavtalen med Tunisien, Marocko, Egypten, Libanon och Mexiko.

Störst andel outnyttjade tullnedsättningar till EU återfinns i importen från Schweiz, Turkiet, Sydkorea och Mexiko. Det drabbar importen till ett värde av cirka 10,5 miljarder euro. Men totalt – om man ser till samtliga frihandelsavtal – går EU:s importörer miste om 600 miljoner euro i sänkta tullavgifter per år. Detta betyder i slutänden ett högre pris för tillverkningsindustrin och konsumenten.

– Sammanfattningsvis kan sägas att EU och partnerländerna gynnas av de befintliga frihandelsavtalen ungefär lika mycket. I genomsnitt utgör tullnedsättningarna cirka 6 procent av importvärdet för både EU och partnerländerna total sett – även om storleksordningen kan skilja sig något åt i de olika frihandelsavtalen.

Länk till rapporten: The Use of the EU’sFree Trade Agreements – Exporter and Importer Utilization of Preferential Tariffs

Frågor besvaras av Jonas Kasteng, Kommerskollegium Tel: 08-690 48 45 E-post: jonas.kasteng@kommers.se

 

Nyckelord

Länkar

Om

Kommerskollegium
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM

08-690 48 00 (växel)http://www.kommers.se

Kommerskollegium är Sveriges myndigheter för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

www.kommers.se

@kommerskoll

 

Följ Kommerskollegium

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Kommerskollegium

Kommerskollegium publicerar frågeunderlag för företag inför brexit29.10.2018 14:32:10 CETPressmeddelande

Vad bör företagen tänka på inför brexit? Kommerskollegiums utredare har identifierat ett antal förändringar som kommer att inträffa efter brexit. Förändringar som det är viktigt att företagen tänker på. Nu har vi sammanställt relevanta frågor för företag att fundera på inför brexit. I underlaget finns också information om vart företagen ska vända sig för ytterligare information.

24 deltagare från 8 utvecklingsländer till Sverige för handelspolitisk utbildning12.10.2018 08:00:00 CESTPressmeddelande

På måndag den 15 oktober kommer 24 tjänstemän – 13 kvinnor och 11 män – från totalt 8 länder till Stockholm för att under två veckor lära sig om handelspolitik. Bakom utbildningen Trade Academy står Kommerskollegium, som på egen hand utbildar myndigheter och ministerier från hela världen för en mer effektiv, transparent och hållbar global handelspolitik som en del av svenskt utvecklingssamarbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum