Jernkontoret

EU:s skyddsåtgärder på stål förlängs

Dela

Ministerrådet har idag fattat beslut om att förlänga de så kallade skyddsåtgärderna som infördes som en följd av USA:s ståltullar 2018. Beslutet är mycket viktigt för både svensk och europeisk järn- och stålindustri. Skyddsåtgärderna skyddar EU från att svämma över av den stålexport som inte kommer in i USA på grund av tullarna.

Idag fredagen den 18 juni fattade Ministerrådet, i enlighet med EU-kommissionens förslag, ett beslut om att förlänga de så kallade skyddsåtgärderna som infördes som en följd av USA:s ståltullar 2018.

Bakgrunden är att importen av stål till EU riskerade att öka när USA införde sina ståltullar. För att inte EU skulle svämma över av all världens stålexport som inte kom in i USA på grund av tullarna beslutade EU att införa en skyddsåtgärd som innebär att en tull läggs på den del av stålimporten som översteg ”normala importnivåer”.

– Så länge som USA inte har avvecklat sina ståltullar finns roten till problemet fortfarande kvar och vi är därför glada att Ministerrådet nu lyssnat på oss. Eftersom normala importnivåer av stål släpps in på EU-marknaden tullfritt så är EU:s skyddsåtgärder en väl avvägd och balanserad åtgärd som tar hänsyn till både producenters och stålanvändares intressen, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

- Beslutet om att nu förlänga dessa skyddsåtgärder är mycket viktigt för både svensk och europeisk järn- och stålindustri, säger Mathias Ternell.

Fortfarande förväntas USA och EU komma överens om en avveckling av ståltullarna.

– Med det sagt ser svensk järn- och stålindustri fram emot att USA avvecklar de 25-procentiga ståltullar som president Donald Trump införde för ganska precis tre år sedan. Min förhoppning är fortsatt att EU och USA ska komma överens om att ståltullarna avvecklas innan årsskiftet, avslutar Mathias Ternell.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Jernkontoret
Jernkontoret
Box 1721
111 87 Stockholm

https://www.jernkontoret.se

Om Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska järn- och stålföretagen. Jernkontoret företräder järn- och stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

Följ Jernkontoret

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jernkontoret

Annika Roos tar över som vd på Jernkontoret2.7.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2022 tar Annika Roos över som vd på Jernkontoret. Annika är idag chef för Powder-verksamheten inom Sandvik. Hon är väl förankrad i stålbranschen och har siktet inställt på hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Annika Roos tar över en expertorganisation som arbetar i nära samverkan med både järn- och stålföretagen och viktiga intressenter inom akademi, politik och myndigheter.

Ett av världens största forskningsprogram för stål har lanserats21.6.2021 09:27:10 CEST | Pressmeddelande

Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, berättar om European Partnership for Clean Steel, ett forskningsprogram som syftar till att främja omställning av europeisk stålindustri till klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft. Svensk stålforskning ligger långt fram och har goda möjligheter att ta del av programmet. Nu väntar fokuserat arbete för att ta del av cirka 100 miljoner euro per år i forskningsmedel.

Jernkontoret tar upp kampen för ett reviderat IED som främjar omställning16.6.2021 10:04:04 CEST | Pressmeddelande

Mellan åren 2020 och 2023 revideras EU:s Industriutsläppsdirektiv, IED. Direktivet syftar till att minska industrins påverkan på människa och miljö och den pågående revideringen ska göra IED kompatibelt med övrig politik på angränsande områden. Framtagna förslag inom revideringen riskerar dock att hindra den viktiga och nödvändiga omställningen till en hållbar industri. I en ny fallstudie visar Jernkontoret på vilka konsekvenser förändringsförslagen kan få för svensk järn- och stålindustri.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum