EVRY

EVRY ingår avsiktsförklaring om köp av Samlink för att stärka sin position i den finska bankmarknaden

Dela

(Oslo/Helsinki 29. mars 2017) EVRY har tecknat en avsiktsförklaring och är i exklusiva diskussioner om att förvärva Oy Samlink Ab, en ledande leverantör av IT-lösningar till banker i Finland. Som en del av dessa diskussioner kommer 50 banker, som i dag betjänas av Samlink, välja EVRYs kärnbankslösning som framtida IT-plattform. Ambitionen är dessutom att växa vidare i den finska marknaden.

Digitaliseringen och den snabba ändringen i kundbeteende, liksom ökade regulatoriska krav omformar bankvärlden. Banker behöver påskynda moderniseringen av sina bankplattformar och att vara snabbare till marknaden med användarvänliga och personaliserade banktjänster.

Gartner förutspår att den finska bankmarknaden för IT-tjänster och mjukvara kommer växa med i genomsnitt 5,9 procent per år, från 627 miljoner euro under 2016 till 798 miljoner euro under 2020. Tillsammans kommer EVRY och Samlink vara i en starkare position för att expandera EVRYs marknadsledande lösningar i denna snabbt växande marknad. Ett partnerskap med Samlink skulle expandera EVRY’s unika pool av fintech experter med 370 medarbetare med djupgående IT-kunskaper för att betjäna den finska bankmarknden.

"Genom en grundlig process av att välja en kärnbankslösning som ytterligare skulle stärka vår konkurrenskraft, har vi utvärderat alla ledande teknologileverantörer, och bedömt EVRY som marknadens ledande alternativ. Efter att ha utvärderat Samlinks strategiska möjligheter, har vi kommit fram till att ett partnerskap med EVRY skulle vara den rätta strategiska lösningen framöver. Att förena EVRY och Samlink skulle ge bättre kapacitet och kostnadsdelning på en nordisk nivå, något som kommer alla kunder tillgodo. Bankerna skulle också få tillgång till en innovativ partner med strategiskt designtänkande för att skapa bättre kundupplevelser", säger Pasi Kämär styrelseordförande i Samlink.

"Vår ambition är att skapa digitala föredelar för våra kunder genom att leverera relevanta, kundorienterade och konkurrenskraftiga lösningar. Samlink har starka relationer med sina kunder och har ingående kunskap om den finska bankmarknaden. Tillsammans med Samlink skulle EVRY stäkra sin position som ledande leverantör av kärnbankslösningar till nordiska banker samt öka närvaron i Finland, en marknad vi ser som väldigt attraktiv, säger Björn Ivroth, CEO i EVRY.

Kundcentriska lösningar
EVRY och Samlink är upptagna av att erbjuda högkvalitativa tjänster och avancerade digitala lösningar till både existerande och nya kunder. En kundcentrisk kärnbankslösning gör det möjligt för banker att agera snabbare på ändringar, och att vara mer agila i att ta värdeökande tjänster till marknaden.

"EVRY har omfattande erfarenhet av att drifta, utveckla och förvalta stora affärskritiska IT-system. Tillsammans kommer vi kunna leverera branschledande lösningar till finska banker, inom områden som kärnbank- och betalningslösningar. Med vår samlade branschkunskap kommer vi kunna vidareutveckla relationerna med kunder i den finska bankmarknaden. Resultatet är lösningar som är mer kostnadseffektiva och kundcentriska", säger Pentti Unkuri, CEO i Samlink.

"EVRYs nya kärnbanklösning och långsiktiga avtal med många nordiska banker och har gett oss en solid bas som nu också finska banker kan dra nytta av. Denna investering i Finland skulle ge oss en starkare närvaro i hela Norden, med fler än 200 banker på kundlistan, och 1600 anställda med ingående teknologi- och domänexpertis inom bank- och finansmarknaden", säger Wiljar Nesse, koncerndirektör i Financial Services.

Om avsiktsförklaringen
EVRY har tecknat en avsiktsförklaring med Oy Samlink Ab om att köpa alla aktier i företaget och är i exklusiva diskussioner. Ett slutligt avtal är villkorat av att få nödvändigt godkännande av konkurrensmyndigheten och andra normala villkor. Samlink ägs för närvarande av 50 banker, och dess största aktieägare är den finska Sparbanksgruppen (Säästöpankkiryhmä), Aktia Pankki Oyj, Oma Säästöpankki Oyj, Handelsbanken, Posti Group Oyj och POP Bank-gruppen (POP Pankki-ryhmä).
Avsiktsförklaringen omattar inte dottersällskapen PP-Laskenta Oy och Project-IT Oy.

Kontaktpersoner:
Björn Ivroth, CEO EVRY, Tel: +47 06500
Geir Remman, VP Corporate Communications, EVRY, Tel: +47 970 550 17
Pasi Kämäri, Styrelseordförande i Samlink, Tel: +358 500 688 222

Om EVRY
EVRY är ett av Nordens ledande IT- företag med stark lokal och regional närvaro i 50 nordiska städer. Genom rådgivning, teknik och lösningar bidrar EVRY till utvecklingen av det framtida informationssamhället, och på så sätt skapar värde till förmån för sina kunder och samhället. EVRY kombinerar djup branschkunskap och teknisk kompetens med en lokal leveransmodell och internationell styrka. EVRY har cirka 8.600 anställda, företaget arbetar målinriktat med att bevisa att nordiska kunder drivs bäst av dem som förstår nordiska verksamheten från insidan. EVRY har en årlig omsättning på närmare 13 miljarder norska kronor.

Om Samlink
Samlink-koncernen består av tre företag: Oy Samlink Ab, Paikallispankkien PP-Laskenta Oy och Project-IT Oy. Oy Samlink Ab (Samlink) är en erfaren leverantör av tjänster och avancerade IT-lösningar för finansektorn i Finland. Vi skapar kostnadseffektivitet och stöttar tillväxt och utveckling av våra kunders verksamhet med hjälp av informationsteknologi. Samlink har runt 370 anställda med bred erfarenhet av informationsteknologi och av lösningar för privatkundsmarknaden. Omsättningen 2016 var på över 92 M€. Bland våra största kunder är den finske Sparebanksgruppen, Handelsbanken Finland, Oma Säästöpankki och POP Bank-gruppen. www.samlink.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

EVRY
EVRY
Ekensbergsvägen 113
171 79 Solna

+46 10 588 00 00https://www.evry.se

EVRY är ett ledande IT-företag på den nordiska marknaden med lokal närvaro på 50 orter. Genom en hög verksamhetskompetens från en rad branscher skapar EVRY värde för våra kunders affärer samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av samhället. Vi hjälper våra kunder att få konkret nytta av IT genom hela värdekedjan, från lösningar och konsulttjänster till outsourcing.

EVRYs ungefär 9 000 medarbetare kombinerar lokal närvaro med en global leveransmodell och är ett bevis på att nordiska kunder får bäst service av dem som har en sann förståelse för nordiska företags förutsättningar och utmaningar. EVRY har en årlig omsättning på nästan 13 miljarder SEK och ägs av investmentbolaget Apax. Den svenska verksamheten har en årlig omsättning på ca 3,6 miljarder SEK och finns på 25 orter med 2 300 medarbetare.

Följ EVRY

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EVRY

EVRY kvartalsrapport för andra kvartalet 2019 visar på tillväxt inom konsulttjänster och applikationstjänster, vilket driver en gynnsam intäktsmix och stöder den strategiska inriktningen12.7.2019 07:01:02 CEST | Pressmeddelande

(Fornebu, 12 juli 2019) EVRY redovisar ett rörelseresultat för andra kvartalet 2019 på 3 178 milj. NOK, jämfört med 3 286 milj. NOK under andra kvartalet 2018. Rörelseintäkterna för första halvåret 2019 var 6 507 milj. NOK, upp från 6 494 milj. NOK jämfört med samma period förra året. Justerat för valutakurseffekter och förvärv var den organiska tillväxten 0,1 % under första halvåret 2019 jämfört med första halvåret 2018. Financial Services redovisade positiv organisk tillväxt under andra kvartalet, medan andra områden påverkades av säsongsvariationer.