EVRY

EVRY kvartalsrapport för andra kvartalet 2019 visar på tillväxt inom konsulttjänster och applikationstjänster, vilket driver en gynnsam intäktsmix och stöder den strategiska inriktningen

Dela

(Fornebu, 12 juli 2019) EVRY redovisar ett rörelseresultat för andra kvartalet 2019 på 3 178 milj. NOK, jämfört med 3 286 milj. NOK under andra kvartalet 2018. Rörelseintäkterna för första halvåret 2019 var 6 507 milj. NOK, upp från 6 494 milj. NOK jämfört med samma period förra året. Justerat för valutakurseffekter och förvärv var den organiska tillväxten 0,1 % under första halvåret 2019 jämfört med första halvåret 2018. Financial Services redovisade positiv organisk tillväxt under andra kvartalet, medan andra områden påverkades av säsongsvariationer.

Justerat för valutakurseffekter och förvärv var den organiska tillväxten** negativ 3,4 % under andra kvartalet 2019. Den negativa tillväxten berodde främst på lägre intäkter inom Fulfilmenttjänster, vilket var i linje med företagets strategi mot en tjänstemix bestående av tjänster med högre marginal.

Rapporterat EBITA* under andra kvartalet 2019 var 354 milj. NOK, jämfört med 374 milj. NOK under andra kvartalet 2018. EBITA*-marginalen slutade på 11,2 %, att jämföra med 11,4 % för samma kvartal föregående år. Den minskade marginalen var en följd av säsongsvariationer (2 arbetsdagar färre under Q2) och fortsatt svag utveckling i Sverige. Den rapporterade EBITA:n för första halvåret 2019 var 686 milj. NOK, jämfört med 694 miljoner NOK för första halvåret 2018. EBITA-marginalen för första halvåret slutade på 10,5 % i 2019, vilket kan jämföras med 10,7 % för första halvåret 2018.

EVRY hade en orderstock på 18,1 mia. NOK i slutet av juni 2019 till följd av en stark mix av leveranser och försäljningsrörelser under andra kvartalet 2019.

Vd Per Hove, kommenterar:

– I det här kvartalet har vi meddelat att Tieto och EVRY går samman för att skapa ett ledande nordiskt digitaltjänsteföretag. Under tiden fortsätter vi att se en god utveckling inom Financial Services driven av efterfrågan över ett flertal geografier, lösningar och tjänsteområden. Etablerade banker och nya FinTech-företag får konkurrensfördelar genom att använda nästa generation av våra kort- och mobila betalningstjänster.

Under kvartalet har vi slutfört implementeringen av den nordiska konsultorganisationen, vilket gör det möjligt för oss att på ett bättre sätt kombinera kompetens och resurser på olika marknader för att möta den ökande komplexiteten i de behov som kunderna har.

Dessutom accelererar vi vår positionering – inom dataekonomi genom att introducera datadrivna tjänster som ett kraftfullt tillväxtinitiativ. Detta kommer att göra det möjligt för våra kunder att bättre förstå och utnyttja den växande dataekonomin.

EVRYs skuldregister nu lanserat

Gjeldsregisteret AS, ett företag som är helägt av EVRY, lanserades under andra kvartalet. Gjeldregisteret AS är ett norskt skuldregister som ger finansiella företag ett nytt verktyg för att snabbt och effektivt bedöma människors skuldkapacitet. Konsumenterna kommer också att kunna kontrollera hur stora skulder de har på skuldregistrets webbplats, (www.gjeldsregisteret.com), vilket gör det lättare att överblicka den egna ekonomiska situationen. Mer än 150 finansiella företag kommer att förse det nya skuldregistret med information om konsumenternas skuldsättning.

Tieto och EVRY går samman för att skapa ett ledande nordiskt företag inom digitala tjänster

Den 18 juni 2019 meddelade Tieto och EVRY att man har ingått ett fusionsavtal för att skapa ett av de mest konkurrenskraftiga företagen inom digitala tjänster och mjukvara i Norden. Med en sammanlagd omsättning på cirka 30 mia. NOK och 24 000 anställda kommer det sammanslagna företaget att vara väl positionerat för att skapa digitala fördelar för nordiska företag och samhället. Affären kommer att vara mycket komplementär ur ett geografiskt, erbjudande- och kundperspektiv.

Slutförandet av fusionen är villkorat av ett godkännande från Tietos och EVRYs respektive bolagsstämmor, samt de sedvanliga godkännandena för kontroll av företagsfusioner.

Höjdpunkter:

 • Totala intäkter på 3 178 miljoner NOK under andra kvartalet 2019 (3 286 miljoner NOK under andra kvartalet 2018)
 • Totala intäkter på 6 507 miljoner NOK under H1 2019 (6 494 miljoner NOK under H1 2018)
 • Organisk tillväxt** negativ 3,4 % under andra kvartalet 2019 (7,5 % under andra kvartalet 2018)
 • Organisk tillväxt** på 0,1 % under H1 2019 (3,9 % under H1 2018)
 • EBITA* andra kvartalet 2019 på 354 miljoner NOK (374 miljoner NOK andra kvartalet 2018), vilket motsvarar en EBITA-marginal på 11,2 % andra kvartalet 2019 (11,4 % under andra kvartalet 2018)
 • EBIT*1 för H1 2019 på 686 miljoner NOK (694 miljoner NOK för H1 2018), vilket motsvarar en EBITA*-marginal på 10,5 % för H1 2019 (10,7 % för H1 2018)
 • Ökad konvertering av likvida medel under H1 2019 till 85,7 %, vilket är en ökning från 78,3 % för H1 2018
 • EPS* andra kvartalet 2019 på NOK 0,56 i linje med andra kvartalet 2018
 • EPS* för H1 2019 var NOK 1,06 (NOK 1,09 för H1 2018)
 • Orderstocken är på 18,1 miljarder NOK per den 30 juni 2019
 • Kassagenereringen för de senaste tolv månaderna (LTM) per den 30 juni 2019 var på 85,7 %, vilket är en ökning från 78,3 % för andra kvartalet 2018.

*) Före övriga intäkter och kostnader

**) Organisk tillväxt definieras som intäkt justerad för påverkan från förvärv, avyttringar och valutaeffekter

Kvartalsrapport och presentationsmaterial kan laddas ner på www.evry.com/investor  

EVRY ASA kommer att presentera sin kvartalsrapport för andra kvartalet 2019, den 12 juli 2019. Presentationen kommer att äga rum på EVRYs huvudkontor vid Fornebu (Snarøyveien 30, 1360 Fornebu) klockan 8:00 CET.

Länk till livestream och för att se presentation i efterhand: https://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=98041304  

För att delta i frågestunden efter presentationen måste du ringa in via telefon.

Telefonkonferensnummer:

Norge +47 2100 2610

Sverige +46 (0)8 5033 6574

Storbritannien +44 (0)330 336 9105

USA +1 323-794-2423

Finland +358 (0)9 7479 0361

Konferenskod: 2037556

 

För mer information, kontakta:

Helle Wiggen, Investor Relations Manager

Tfn: (+ 47) 93 82 34 02 – e-post: helle.wiggen@evry.com 

Unni Strømstad, EVP Communications and Marketing

Tel: (+47) 97 75 34 53 – e-post: unni.stromstad@evry.com

Denna information är föremål för redovisningsskyldighet enligt den norska värdepapperslagen §5–12

Bilder

Dokument

Om

EVRY
EVRY
Ekensbergsvägen 113
171 79 Solna

+46 10 588 00 00https://www.evry.se

Om EVRY

EVRY är ett ledande nordiskt tech- och konsultbolag. Tillsammans med våra kunder och ett ekosystem av de främsta globala digitala experterna, tillämpar vi ny teknik för att förbättra användarupplevelser och prestanda för människor, processer och system.

Närhet till kunden är vår styrka och vårt tankesätt präglas av nordiska värderingar så som ansvar, kvalitet och säkerhet. Vi tar med oss det bästa från Norden när vi levererar lösningar i fler än 18 länder. EVRY är noterad på Oslobörsen. Våra 9 000 medarbetare arbetar med passion för att skapa digitala fördelar för drygt 10 000 kunder. Tillsammans formar vi framtiden – idag.

EVRY redovisade en omsättning på 12,9 miljarder NOK 2018 och bolagets huvudkontor ligger vid Fornebu strax utanför Oslo.

Följ EVRY

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EVRY