EVRY

EVRY levererar digitaliserat löne- och personalsystem till Riksdagsförvaltningen

Dela

(Stockholm 30 maj 2016) EVRY har tecknat ett femårigt avtal med Riksdagsförvaltningen som omfattar leverans och införande av EVRYs löne- och personalsystem Primula. Med det nya systemet förväntas det löne- och personaladministrativa arbetet effektiviseras när fler uppgifter kan integreras och hanteras digitalt av medarbetare och chefer.

Riksdagsförvaltningen är administratör av det nya löne- och personalsystemet och kommer även att serva Justitieombudsmannen (JO) med stöd och support av Primula. Genom avtalet ersätter Riksdagsförvaltningen sitt befintliga personalsystem Palasso med EVRYs statliga erbjudande för löne- och personalsystem.

Riksdagsförvaltningen har, inklusive ledamöter, cirka 1 080 personer som omfattas av det nya systemet.

”Vi är i uppstarten av projektet men av det vi sett framstår Primula som ett mycket flexibelt system. Vid införande och systembyte är lönefunktionerna prioriterade men vi räknar också med att Primula direkt ska kunna ge anställda, chefer och medarbetare, ett bättre stöd i de löne- och personaladministrativa processerna”, säger biträdande personalchef Stefan Samuelsson, Riksdagsförvaltningen.

”Riksdagsförvaltningen är en unik och relativt komplex verksamhet som både omfattar vanliga medarbetare och riksdagsledamöter. Det ställer i sin tur höga krav på såväl säkerhet och tillgänglighet som möjligheterna till utveckling och uppföljning. Att löne- och personaladministrativa processer för riksdagsledamöter och Riksdagsförvaltningens medarbetare nu ryms inom Primula är givetvis en framgång och ett uppdrag som väger tungt”, säger Fredrik Almén, Sverigechef EVRY.

”EVRYs satsning inom den offentliga sektorn fortsätter och vi arbetar hela tiden med målet att utveckla moderna lösningar som möter våra kunders krav på kostnadseffektivitet, produktivitet och tillgänglighet”, säger Almén.

”Med Primula ser vi att flera processer kan integreras när uppgifter kan hanteras digitalt av medarbetare och chefer. Uppgifter om medarbetarnas anställningar och personalkostnader ska vara enkelt och säkert tillgängliga när behoven uppstår. I arbetet med att införa Primula ser vi också fördelen med att de projektledare vi jobbar med har egen erfarenhet av att ha arbetat med löne- och personalsystem, vi pratar samma språk”, avslutar Stefan Samuelsson, Riksdagsförvaltningen.

Avtalet är femårigt och tecknas inom det ramavtal EVRY har med Ekonomistyrningsverket (ESV). Det nya avtalet har ett ordervärde om 6,1 MSEK och inkluderar licenser, tjänster och drift av Primula.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

EVRY
EVRY
Ekensbergsvägen 113
171 79 Solna

+46 10 588 00 00https://www.evry.se

Om EVRY

EVRY är ett ledande IT-företag på den nordiska marknaden med lokal närvaro på 50 orter. Genom en hög verksamhetskompetens från en rad branscher skapar EVRY värde för våra kunders affärer samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av samhället. Vi hjälper våra kunder att få konkret nytta av IT genom hela värdekedjan, från lösningar och konsulttjänster till outsourcing.

EVRYs ungefär 9 000 medarbetare kombinerar lokal närvaro med en global leveransmodell och är ett bevis på att nordiska kunder får bäst service av dem som har en sann förståelse för nordiska företags förutsättningar och utmaningar. EVRY har en årlig omsättning på nästan 13 miljarder SEK och ägs av investmentbolaget Apax. Den svenska verksamheten har en årlig omsättning på ca 3,6 miljarder SEK och finns på 25 orter med 2 300 medarbetare.

 

 

 

Följ EVRY

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från EVRY

EVRY ASA: Fortsatt omsättningstillväxt och kraftigt förbättrad marginal jämfört med föregående år1.11.2017 11:25Pressmeddelande

(Fornebu den 1 november 2017) EVRY rapporterade en ökad omsättning samt ökade marginaler för det tredje kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal föregående år. Företaget har upplevt positiv intäktstillväxt inom alla affärssegment under tredje kvartalet 2017 och de förbättrade marginalerna är resultatet av en effektiv affärsmodell och genomförandet av alla strategiska åtgärder som har inletts de senaste kvartalen.

EVRY ingår avsiktsförklaring om köp av Samlink för att stärka sin position i den finska bankmarknaden29.3.2017 11:32Pressmeddelande

(Oslo/Helsinki 29. mars 2017) EVRY har tecknat en avsiktsförklaring och är i exklusiva diskussioner om att förvärva Oy Samlink Ab, en ledande leverantör av IT-lösningar till banker i Finland. Som en del av dessa diskussioner kommer 50 banker, som i dag betjänas av Samlink, välja EVRYs kärnbankslösning som framtida IT-plattform. Ambitionen är dessutom att växa vidare i den finska marknaden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum