EVRY

EVRY och Bankdata ska ge danska bankkunder bättre likviditetsstyrning

Dela

(Stockholm 28 augusti 2017) Det danska företaget Bankdata, som levererar IT-tjänster till flera av de största bankerna i Danmark, har valt Cash Management-lösningar från EVRY. Avtalet sträcker sig över tre år och har ett kontraktsvärde om cirka 30 miljoner norska kronor.

Med Cash Management-lösningen från EVRY får Bankdata marknadens mest sofistikerade lösning för likviditetsstyrning, som inkluderar tjänsterna Cash Pool, Cross Border Cash Pool och Global Liquidity Management. Bankdatas medlemsbanker kan erbjuda nya och avancerade produkter till sina företagskunder och får med detta bättre likviditetsoptimering, reducerad ’time-to-market’ och reducerade driftskostnader.

Avtalet omfattar projektimplementering, programvarulicenser, tjänster, samt applikationsadministration med 24/7 applikationssupport. Projektet påbörjades före sommaren med en framgångsrik konceptvalidering, Proof of Concept, som kommer slutföras i höst.

– För att vara huvudbank för sina största och mest komplexa företagskunder är våra elva medlemsbanker avhängiga av att kunna erbjuda innovativa och avancerade produkter för likviditetsstyrning. Efter att ha övervägt olika alternativ, konkluderade vi med att EVRY hade den bästa och mest användarvänliga lösningen. Med EVRYs moderna och välbeprövade lösning stärker vi våra medlemsbankers position som ledande leverantörer av tjänster med högt värde till företagsmarknaden, säger Poul Erik Osmundsen, Deputy Manager Basic systems & Payments i Bankdata.

– Detta avtal ger EVRY en starkare position i den danska marknaden, som är strategiskt viktig för oss. Att en så professionell och kompetent aktör som Bankdata har valt EVRY som samarbetspartner, är vi mycket stolta av. Vi ser fram emot att jobba nära med Bankdata och tillhandahålla våra lösningar för några av de främsta bankerna i Danmark. En rad ledande banker i Norge använder redan våra lösningar för likviditetsstyrning, och de danske bankerna kommer att kapitalisera på affärsvärdet i våra leveranser, säger Wiljar Nesse, koncerndirektör för Financial Services i EVRY.

EVRYs Cash Management-lösningar, som är en del av företagets Core Banking och Payment Suite, integreras nu med Bankdatas kärnbankssystem. EVRYs nya plattform för kärnbank och betalningslösningar levereras som komponenter baserade på industristandard. Utvecklingsstrategin och implementeringsmetodiken är förankrad genom ett nära samarbete med BIAN-nätverket (Banking Industry Architecture Network). Modern arkitektur och standarder, bland annat ISO 20022, säkerställer att lösningarna är flexibla, kostnadseffektiva och anpassade för att uppfylla internationella krav. Lösningarna kan levereras som SaaS-tjänster från EVRY, eller som komponenter installerade hos kunden.


Kontaktpersoner
Wiljar Nesse, EVP Financial Services, EVRY, tel. +47 934 48 116
Viola Hellström, VP Communications Financial Services, EVRY, tel. + 46 73 708 1727
Poul Erik Osmundsen, Deputy Manager Basic systems & Payments, Bankdata, tel. +45 7924 2161


Om Bankdata
Bankdata är en icke-kommersiell verksamhet som ägs av elva medlemsbanker. Bland dessa är två av Danmarks fem största banker, Sydbank och Jyske Bank. Bankdata har som mål att säkra utvecklingen och drifta medlemmarnas IT-lösningar så de är konkurrenskraftiga mot andra aktörer i branschen. Bankerna deltar aktivt i planeringen, utvecklingen och prioriteringen av företagets aktiviteter. Med sina 700 anställda är Bankdata en av de största IT-leverantörerna inom finans i Danmark. Bankdata levererar kompletta IT-lösningar till finanssektorn, inklusive utveckling av nät- och mobilbank, kredit- och rådgivningsverktyg, support och säkerhet. www.bankdata.dk

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

EVRY
EVRY
Ekensbergsvägen 113
171 79 Solna

+46 10 588 00 00https://www.evry.se

EVRY är ett ledande IT-företag på den nordiska marknaden med lokal närvaro på 50 orter. Genom en hög verksamhetskompetens från en rad branscher skapar EVRY värde för våra kunders affärer samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av samhället. Vi hjälper våra kunder att få konkret nytta av IT genom hela värdekedjan, från lösningar och konsulttjänster till outsourcing.

EVRYs ungefär 9 000 medarbetare kombinerar lokal närvaro med en global leveransmodell och är ett bevis på att nordiska kunder får bäst service av dem som har en sann förståelse för nordiska företags förutsättningar och utmaningar. EVRY har en årlig omsättning på nästan 13 miljarder SEK och ägs av investmentbolaget Apax. Den svenska verksamheten har en årlig omsättning på ca 3,6 miljarder SEK och finns på 25 orter med 2 300 medarbetare.

Följ EVRY

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från EVRY

Handelsbanken i Finland och EVRY ingår ett strategiskt avtal13.12.2018 06:51Pressmeddelande

(Stockholm, 13 december 2018) Handelsbanken Finland och EVRY har ingått ett avtal för leverans av nästa generation kärnbank- och betalningslösningar. Det samlade kontraktsvärdet uppgår till cirka NOK 650 miljoner under en period av åtta år (och i tillägg en option på två år). Detta är ett viktigt steg för EVRY i den finska marknaden för företagets strategi om att fortsätta växa i Norden och internationellt.

Mer innovation och bättre tjänster för digitala anställda hos SpareBank 112.11.2018 12:00Pressmeddelande

(Oslo den 12 november 2018) SpareBank 1 Alliansens nya samarbete med EVRY i samband med digitala arbetsplatstjänster är avsett att möjliggöra mer innovation och bättre service för anställda. Under det nya fyraåriga avtalet kommer EVRY att tillhandahålla server- och klientoperationstjänster detta inkluderar alternativ för bankerna i Alliansen att få tillgång till tjänster som beredskapslösningar och offentliga och privata molntjänster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum