EVRY

EVRY rapporterar ett starkt tredje kvartal i 2018 med en organisk tillväxt på 4 procent och stabil intjäning

Dela

(Fornebu, 30 oktober 2018) EVRY redovisar totala intäkter för tredje kvartalet 2018 på 3 005 miljoner NOK, jämfört med 2 917 miljoner NOK under tredje kvartalet 2017. Efter justering för valutaeffekter och förvärv nådde EVRY en organisk tillväxt på 4,0 % i det tredje kvartalet 2018.

Tredje kvartalet 2018 understödjer den förbättrade lönsamheten genom en EBITA*-marginal på 13,7 % under kvartalet (14,0 % för tredje kvartalet 2017), vilket innebär en EBITA-marginal hittills under 2018 på 11,7 % (oförändrat jämfört med motsvarande period 2017). Övriga intäkter och kostnader har minskats med 102 miljoner från tredje kvartalet 2017 till tredje kvartalet 2018 (minskat med 355 miljoner hittills under året 2018 jämfört med motsvarande period 2017) och utvecklas enligt plan för räkenskapsåret 2018.

EVRY behåller sina finansiella mål för 2018, där de totala intäkterna förväntas ligga i den övre delen av det indikerade intervallet för året 2018, medan EBITA-marginalen förväntas ligga inom intervallet 12,3% – 12,5%.

Björn Ivroth, koncernchef för EVRY säger:

– Det gläder mig att EVRY fortsätter att leverera en stabil omsättning och visar på en stark organisk tillväxt under tredje kvartalet. Den gynnsamma utvecklingen drivs av ett högt tempo i vår verksamhet. Samtliga affärsområden rapporterade stabil orderingång för små och medelstora kontrakt under kvartalet, vilket är grunden för att vi ska kunna upprätthålla en stark orderstock.

Under det här kvartalet kan vi se att vi drar nytta av de investeringar som vi har gjort och vår unika position som leverantör av end to end-lösningar i flera branschvertikaler. Genom att kombinera våra digitala och molnbaserade erbjudanden inom konsultverksamheten, applikations- och plattformstjänster med branschkunskap, skapar vi affärsvärde för våra kunder. Vi fortsätter att investera bred kunskap och kompetens för att fånga upp nya tillväxtområden för EVRY. Därför har vi under tredje förvärvat Exonor, ett framtidsinriktat e-hälsovårdsföretag.

Höjdpunkter:

  • Totala intäkter på 3 005 miljoner NOK under tredje kvartalet 2018, att jämföra med 2 917 miljoner NOK under tredje kvartalet 2017. Justerat för valutakurseffekter och förvärv var den organiska tillväxten 4,0 % under tredje kvartalet 2018 (1,9 % under samma period 2017)
  • Totala intäkter på 9 499 miljoner NOK hittills under 2018, att jämföra med 9 183 miljoner NOK för motsvarande period 2017. Justerat för valutakurseffekter och förvärv har den organiska tillväxten hittills under 2018 varit 3,9 % (1,9 % under motsvarande period 2017)
  • EBITDA* på 467 miljoner NOK under tredje kvartalet 2018 jämfört med 472 miljoner NOK för motsvarande period 2017, motsvarande en EBITDA*-marginal på 15,5 % för tredje kvartalet 2018 (16,2 % under motsvarande period 2017). EBITDA* hittills under 2018 på 1 269 miljoner NOK (1 264 miljoner NOK under motsvarande period 2017), vilket ger en EBITDA*-marginal på 13,4 % hittills under 2018 (13,8 % under motsvarande period 2017)
  • EBITA* på 413 miljoner NOK under tredje kvartalet 2018, upp från 408 miljoner NOK under tredje kvartalet 2017, motsvarande en EBITA-marginal på 13,7 % för tredje kvartalet 2018 (14,0 % under motsvarande period 2017). EBITDA* hittills under 2018 på 1 107 miljoner NOK (1 073 miljoner NOK under motsvarande period 2017), vilket ger en EBITDA*-marginal på 11,7 % hittills under 2018 (oförändrat jämfört med motsvarande period 2017)
  • Cash conversion för de senaste tolv månaderna (LTM) per den 30 september 2018 var på 82,8 %
  • Orderstocken är på 17,8 miljarder NOK per den 30 september 2018
  • EPS* på 0,79 NOK under Q3 2018 (1,87 NOK hittills under 2018)

*) Före Övriga intäkter och kostnader

Kvartalsrapporten och presentationsmaterial kan laddas ner på https://investor.evry.com/

För mer information, kontakta:

Frank Stangnes, Head of Group Treasury and Investor Relations

Tel: (+47) 47453275 - e-post: frank.stangnes@evry.com

Unni Strømstad, EVP Communications and Marketing

Tel: (+47) 97753453 - e-post: unni.stromstad@evry.com

EVRY är en av Nordens ledande IT-service- och mjukvaruleverantörer och har mer än 10 000 kunder inom den privata och offentliga sektorn. Varje dag använder mer än 5 miljoner personer i Norden lösningar som levereras av EVRY. Genom sin starka lokala närvaro och djupgående tekniska och kommersiella insikt är EVRY en drivande kraft för innovation och modernisering hos kunderna. EVRY redovisade en omsättning på 12,6 miljarder NOK under 2017 och har cirka 8 500 anställda i nio länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu strax utanför Oslo, och bolaget är noterat på Oslobörsen.

Denna information är föremål för redovisningsskyldighet enligt den norska värdepapperslagen §5-12

Bilder

Dokument

Om

EVRY
EVRY
Ekensbergsvägen 113
171 79 Solna

+46 10 588 00 00https://www.evry.se

Om EVRY
EVRY är en av Nordens ledande IT-service- och mjukvaruleverantörer och har mer än 10 000 kunder inom den privata och offentliga sektorn. Varje dag använder mer än 5 miljoner personer i Norden lösningar som levereras av EVRY. Genom sin starka lokala närvaro och djupgående tekniska och kommersiella insikt är EVRY en drivande kraft för innovation och modernisering hos kunderna. EVRY redovisade en omsättning på 12,9 miljarder NOK under 2018 och har cirka 8 800 anställda i nio länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu strax utanför Oslo, och bolaget är noterat på Oslobörsen.

 

 

 

 

 

Följ EVRY

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från EVRY

Starkt nettoresultat och fritt kassaflöde kombinerat med en betydande ökning av orderstocken8.2.2019 07:00:21 CETPressmeddelande

(Fornebu, 8 februari 2019): EVRY-koncernen redovisade totala intäkter för det fjärde kvartalet 2018 på 3 413 miljoner NOK, motsvarande en organisk tillväxt på 0,4 %. För helåret 2018 levererade koncernen en organisk tillväxt på 3,0 %, motsvarande en total intäkt på 12 912 miljoner NOK, jämfört med 12 596 miljoner NOK 2017. Det justerade EBITA-resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 475 miljoner NOK (13,9 %), jämfört med 495 miljoner NOK (14,5 %) under fjärde kvartalet 2017. Den justerade EBITA-marginalen för helåret 2018 slutade i linje med riktlinjernas 12,3 % (1 582 miljoner NOK), jämfört med 12,5 % (1 569 miljoner NOK) 2017.

Handelsbanken i Finland och EVRY ingår ett strategiskt avtal13.12.2018 06:51:53 CETPressmeddelande

(Stockholm, 13 december 2018) Handelsbanken Finland och EVRY har ingått ett avtal för leverans av nästa generation kärnbank- och betalningslösningar. Det samlade kontraktsvärdet uppgår till cirka NOK 650 miljoner under en period av åtta år (och i tillägg en option på två år). Detta är ett viktigt steg för EVRY i den finska marknaden för företagets strategi om att fortsätta växa i Norden och internationellt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum