Sverige bygger ut

Exkluderande byggsektor förhindrar kompetensförsörjning

Dela

Sverige är i behov av att bygga minst 600 000 bostäder till 2025 varav en stor del i Stockholmsregionen. Utöver det behöver miljonprogrammen renoveras och kommande infrastruktursatsningar kräver sitt. För att klara detta räknar branschen med att behöva anställa betydligt fler än vad som finns att tillgå idag. Samtidigt väljer många aktivt bort byggsektorn på grund av trakasserier och diskriminering. Inom ramen för projektet Sverige bygger ut ordnas nu en samverkanskonferens för att diskutera hur acceptans och tolerans är förutsättningar för den framtida kompetensförsörjningen inom byggsektorn.

Sverige bygger ut är ett projekt som är finansierat av Europeiska socialfonden. Det drivs av Solna stad i samverkan med Nacka kommun, Värmdö kommun, Sundbybergs stad och Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN). Tillsammans med tre andra projekt och aktörer inom byggsektorn arrangeras idag en samverkanskonferens för att diskutera hur kompetensförsörjningen kan lösas samtidigt som man tar fram förslag på en hållbar kompetensstrategi.

– En bransch som är i skriande behov av arbetskraft måste skapa möjligheter för alla som önskar, och kan, att våga och vilja kliva in i byggsektorn. Självklart finns arbetsgivare som jobbar framgångsrikt med de här frågorna, men rent krasst skulle man kunna säga att en mycket stor potentiell grupp med arbetsföra människor motarbetas när branschen inte säkerställer trygga och jämställda arbetsplatser. Det är trist att vi 2018 pratar om kön och etnisk bakgrund istället för kompetens, vilja och engagemang, säger Zandra Lövgren som är projektledare för Sverige bygger ut.

Syftet med Sverige bygger ut är att utveckla metoder, verktyg och modeller för att kvalitetssäkra och organisera den kommunala vuxenutbildningen inom byggområdet. Framtidens byggutbildningar måste matcha arbetsgivarnas behov och måste även bli bättre på att locka och attrahera nya målgrupper.

– Vi vet ju varför byggbranschen i många fall väljs bort. Därför måste vi rikta fokus på hur vi kan skapa förtroende kring att både skolor, utbildningleverantörer och bransch tar frågorna om en sjysst arbetsmiljö på allvar. Konferensens mål är att fånga upp de goda krafterna och de bra initiativ som vi vet finns där ute, så att vi kan verka vidare tillsammans i de här viktiga och inte minst, aktuella frågorna, säger Zandra Lövgren.

Konferensen äger rum idag den 14 februari tillsammans med Byggnads En Byggbransch För Alla, Arbetsförmedlingens Sverige Bygger Nytt samt KTH:s Grön BoStad Stockholm. Inbjudna till konferensen är representanter från bransch, utbildningsväsende och övriga samarbetspartners.

Kontakter

Zandra Lövgren, projektledare Sverige bygger ut, kompetensförvaltningen Solna stad, 072-583 19 15, zandra.lovgren@solna.se

Om

Sverige bygger ut
Sverige bygger ut
Stadshusgången 2
171 86 Solna

http://sverigebyggerut.se/

Sverige bygger ut är ett projekt som är finansierat av Europeiska socialfonden. Det drivs av Solna stad i samverkan med Nacka kommun, Värmdö kommun, Sundbybergs stad och Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN). Syftet med projektet är att utveckla metoder, verktyg och modeller för att kvalitetssäkra och organisera den kommunala vuxenutbildningen inom byggområdet.