Sveriges Arkitekter

Expert på grön stadsutveckling blir riksarkitekt

Dela

Vi välkomnar Boverkets besked om att landskapsarkitekt LAR/MSA Helena Bjarnegård utnämns till riksarkitekt. Nu kan de nya arkitekturpolitiska målen fyllas med konkret innehåll och arkitekturen kan bli ett ännu kraftfullare verktyg för samhällsförändring.

– Helena Bjarnegård är en engagerad arkitekt med betydande erfarenhet från det offentliga byggandet, som stadsträdgårdsmästare i Göteborgs stad. Hon kan göra en viktig skillnad i att öka det offentligas roll som förebild, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

Sveriges Arkitekter har varit drivande i att få fram en ny nationell arkitekturpolitik, Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design, som antogs av riksdagen i maj 2018. Politiken bygger på en utredning som tillsattes av förra alliansregeringen 2014 och som den rödgröna regeringen genomförde. En riksarkitekt får en nyckelroll i att genomföra det arkitekturpolitiska uppdrag som Boverket fick som en följd av den nya politiken. Uppdraget innebär att stötta och vägleda kommuner och myndigheter för en högra kvalitet i den byggda miljön i hela landet.

– Den 1 januari tar Helena Bjarnegård över arbetet efter tillförordnade riksarkitekterna, arkitekterna SAR/MSA Christer Larsson och Monica von Schmalensee. Under nästa år förväntar vi oss att hon flyttar fram positionen och arbetet ytterligare, säger Tobias Olsson.

Kontakter

Bilder

Om

Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
Storgatan 41, Box 5027
102 41 Stockholm

Växel 08-505 577 00http://www.arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 500 medlemmar. Ett viktigt mål för förbundet är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Följ Sveriges Arkitekter

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Arkitekter

Minskat bostadsbyggande slår mot arkitekterna19.9.2018 07:26Pressmeddelande

Idag publicerar Sveriges Arkitekter sin branschrapport på Business Arena i Stockholm. Den visar att arkitektföretagen påverkas när bostadsbyggandet saktar ner. Efter flera rekordår med överhettad konjunktur är arkitektbranschen nu på väg mot normalläge. – Vi går från rekordomsättning till en sund och normal nivå. Nu finns tid för eftertanke i ett läge där omsättningen för samhällsfastigheter ökar och humanistiska värden ska tas om hand på ett klokt sätt, säger Charlotta Holm Hildebrand, branschchef och ansvarig för branschrapporten. Rapporterna från 2016 och 2017 visar en bransch som slår i kapacitetstaket på grund av en glödhet bostadskonjunktur. Följden har varit brist på arbetskraft och högt tryck på medarbetarna, vilket gör den långsammare takten som vi nu ser till något snudd på efterlängtat. Arbetslösheten bland Sveriges Arkitekters medlemmar är fortfarande under en procent, men antalet personer som varslats och som beviljats inkomstförsäkring har ökat, om än från mycket låga niv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum