Statens medieråd

Experter och material om näthat – lista att spara

Dela

Vad är näthat? Hur vanligt är det bland barn och unga? Vilka lagar gäller för nätet? Vad kan skolan göra? Vad kan man som förälder tänka på?

Vi på Statens medieråd vill gärna bidra med forskningsbaserad kunskap i debatten kring näthat. Här är en kort genomgång av de experter hos oss som har koppling till området.

 

EXPERTER

 

Forskning och omvärldsanalys om barn och unga på nätet

Ulf Dalquist, verksamhetsansvarig, ulf.dalquist@statensmedierad.se , 08-665 14 66.

Barn och unga på internet, projektledare No Hate Speech Movement

Johnny Lindqvist, johnny.lindqvist@statensmedierad.se , 070-455 14 30.

 

Barn och unga på nätet, medie- och informationskunnighet (MIK), pedagogiskt material till skolor

Helena Dal, tf verksamhetsansvarig för information och vägledning, helena.dal@statensmedierad.se , 08-665 14 65.

EU-samarbete

Martina Högberg, projektledare, martina.hogberg@statensmedierad.se , 070-3088098.

Barn och unga på nätet, hur arbetar Statens medieråd

Ewa Thorslund, direktör, ewa.thorslund@statensmedierad.se , 08-665 14 61 eller 070-638 06 11.

  • Vid akuta ärenden på icke kontorstid, ring Anna Fagerström, presskontakt, 0707-95 26 26.

MATERIAL

Fakta om barn och unga på nätet

Ungar & medier 2015, forskningsrapporter, ladda ner:http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Ungar_Medier/

 

Pedagogiskt material om näthat för lärare och annan skolpersonal

http://www.statensmedierad.se/Kunskap/No-Hate-Speech-Movement/Hur-kan-skolan-arbeta-mot-nathat/

No Hate Speech Movement, pedagogiskt material om näthat för elever och lärare

http://nohate.se

Pedagogiskt material om medie- och informationskunnighet på nätet

https://mik.statensmedierad.se

ÖVRIGT

Statens medieråds uppdrag

Pågående projekt

Nyckelord

Kontakter

Om

Statens medieråd
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Följ Statens medieråd

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens medieråd

”En bild säger mer än tusen ord”- Statens medieråd ger unga verktyg att avslöja könsnormer i bildspråket12.12.2017 06:00Pressmeddelande

Varje dag möts vi av otaliga mängder bilder. Vad som syns och inte syns kan påverka vilka röster vi tar på allvar. I spåren av #metoo efterlyser skolelever utbildning och redskap för hur samhället kan skildra individer mer jämställt. Nu presenterar Statens medieråd ett nytt omfattande material om osynliga strukturer i bildspråket, riktat till pedagoger på högstadiet och gymnasiet.

Smarta mobiler behåller sin statusroll1.12.2017 11:03Pressmeddelande

Familjens inkomst och utbildningsnivå spelar en fortsatt viktig roll för barns tillgång till och användning av medier. I Statens medieråds rapport Ungar & medier: demografi från 2015 visade resultaten att tillgång till medieteknik i hemmet hade en tydlig koppling till familjens inkomst. Detta bekräftas nu även i 2017 års undersökning. Exempelvis använder barn till föräldrar med både låg utbildning och låg inkomst internet allra minst medan barn till föräldrar med låg utbildning och hög inkomst använder internet allra mest.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum