Umeå kommun

Extra bidrag till föreningar för att minska den sociala isoleringen hos seniorer

Dela

Äldrenämnden har, med målsättningen att bryta den sociala isolering som uppstått hos äldre i samband med pandemin, avsatt 500 tkr för fördelning till Umeå kommuns föreningsliv. Stödet är uppdelat i två delar, en extra utbetalning på 300tkr till föreningar som beviljats verksamhetsstöd för 2021 och 200tkr som ideella föreningar kan ansöka om.

– Äldrenämnden dubblar stödet till pensionärsföreningarna i Umeå nu under 2021 och betalar ut extra medel innan sommaren för att föreningarna ska kunna planera för att starta upp med aktiviteter nu i höst efter pandemin så att de verkligen kommer igång igen, säger Carin Nilsson, ordförande äldrenämnden.

Den extra utbetalningen på 300 tkr delas automatiskt ut till de pensionärsföreningar som beviljats verksamhetsstöd för 2021. Stödet motsvarar den summa som föreningarna tidigare fått i verksamhetsstöd. 

Föreningar kan också ansöka om extra bidrag

Utöver den extra utbetalningen kan ideella föreningar som har verksamhet som riktar sig mot seniorer (kulturföreningar, idrottsföreningar m.m.) ansöka om bidrag. Totalt kommer 200tkr att fördelas utifrån ansökningar. Kriteriet för ansökan är att föreningen arrangerar sociala, kulturella eller fysiska aktiviteter i syfte att bryta isolering hos seniorer.

Kommunen ser gärna samarrangemang mellan föreningar. Aktiviteter som arrangeras utanför tätorten Umeå kommer att prioriteras.

Ansökan, som görs till föreningsbyrån, är öppen mellan 15 maj och 15 september 2021.

Mer information:

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Vid frågor om ansökningsförfarandet:

Ida-Maria Hallberg
fritidskonsulent
Umeå kommun
070-611 25 65
ida-maria.hallberg@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tomtebo strand får namn från folktro och Nydalas växtlighet16.6.2021 17:37:17 CEST | Pressmeddelande

Ett stort antal gator, torg, gång- och cykelvägar, parker och broar i det nya stadsdelsområdet Tomtebo strand har fått namn. Namnsättningen för Tomtebo strand anknyter i söder till temat svensk folktro, där utgångspunkten är en övernaturlig skog som lockar in och vilseleder människor – ett vanligt inslag i den svenska folktron. Den östra och norra delen av Tomtebo strand har ett annat fokus. Där uppmärksammas närheten till Nydalasjön genom att namnsätta efter den växtlighet som faktiskt finns i och omkring sjön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum