Umeå kommun

Extra bidrag till föreningar för att minska den sociala isoleringen hos seniorer

Dela

Äldrenämnden har, med målsättningen att bryta den sociala isolering som uppkom hos äldre i samband med pandemin, avsatt 600 000 kr för fördelning till Umeå kommuns föreningsliv. Stödet är uppdelat i två delar, en extra utbetalning på 300tkr till föreningar som beviljats verksamhetsstöd för 2022 och 300 000 kr som ideella föreningar kan ansöka om.

– Äldrenämnden dubblar stödet till pensionärsföreningarna under 2022 och betalar ut extra medel innan sommaren för att föreningarna ska kunna planera för att starta upp med aktiviteter nu i höst, säger Carin Nilsson, ordförande äldrenämnden.

Den extra utbetalningen på 300 000 kr delas automatiskt ut till de pensionärsföreningar som beviljats verksamhetsstöd för 2022. Stödet motsvarar den summa som föreningarna tidigare fått i verksamhetsstöd. 

Föreningar kan också ansöka om extra bidrag

Utöver den extra utbetalningen kan ideella föreningar som har verksamhet som riktar sig mot seniorer (kulturföreningar, idrottsföreningar m.m.) ansöka om bidrag. Totalt kommer 300 000 kr att fördelas utifrån ansökningar. Kriteriet för ansökan är att föreningen arrangerar sociala, kulturella eller fysiska aktiviteter i syfte att bryta isolering hos seniorer.

Kommunen ser gärna samarrangemang mellan föreningar. Aktiviteter som arrangeras utanför tätorten Umeå kommer att prioriteras.

Ansökan, som görs till föreningsbyrån, ska vara inskickad senast 15 maj.

Mer information:

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Vid frågor om ansökningsförfarandet:

Jennie Jonsén
fritidskonsulent
Föreningsbyrån
Umeå kommun
090-16 21 45
jennie.jonsen@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum