Umeå kommun

Extra många miljöskjutsar till föreningar i år

Dela

Årets miljöskjutsar delas ut till sex ideella föreningar som alla på olika sätt vill genomföra insatser som stärker arbetet med ett klimatneutralt Umeå. Bredden på miljö- och hållbarhetsprojekten som föreningarna får stöd för att genomföra är stor, men de är alla konkreta och handlingsinriktade.

– Föreningslivet har en stor betydelse för samhällets förmåga att ställa om för klimatet. Årets miljöskjutsar tilldelas ett antal ganska olika men mycket konkreta och handlingsinriktade projekt. Alla har stora möjligheter att skapa engagemang och visa hur man tillsammans kan göra gott för klimatet och miljön, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Det är femte året i rad som miljöskjutsar delas ut i Umeå kommun. För att stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå finns särskilt fokus på klimatrelaterade insatser under 2021. Under våren 2021 har tio ansökningar kommit in och av dem har kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutat att tilldela sex föreningar stödet om 20 021 kronor.


Ersboda Folkets Hus Förening
får en miljöskjuts för sitt projekt som handlar om hållbar och naturnära mat. De planerar bland annat att köpa in pallkragar och arrangera odlingsdagar. Projektet bidrar till inkludering, dialog och lärande om lokal odling.

Kultur & Människa får en miljöskjuts för att arrangera ”Hållbarhetstorsdagar” om skogen, klimatet och barnbarnen. Projektet bidrar till kunskapsspridning om klimatförändringar.

Sävar IK får en miljöskjuts för att arrangera bytardag, informera om samåkning och för inköp av kärl för avfallssortering.Projektet bidrar till att sprida kunskap om hållbar konsumtion, hållbart resande och uppmuntra till rätt avfallssortering.

KFUM Umeå fåren miljöskjuts för sitt projekt ”Segling Nydala 2021” som innebär att byta ut en gammal dieselmotor mot elmotor. Projektet bidrar till mindre utsläpp och buller vid seglingsaktiviteter.

Vän i Umeå får en miljöskjuts för projektetHållbar cykling”, som handlar om att ordna en cykelskola för nyanlända där det också ingår att lära sig laga cyklar. Projektet bidrar till inkludering och hållbart resande.

Studiefrämjandet Västerbotten får en miljöskjuts för projektet ”Stadsodlingen, Odontologstråket”. Det handlar om inköp av pallkragar, material för odling och att arrangera en odlingsdag. Projektet bidrar till inkludering, dialog och lärande om lokal odling.

Om miljöskjutsarna
Sedan 2017 har ideella föreningar i Umeå kunnat söka stödet Miljöskjutsen, där syftet är att stödja projekt och insatser som bidrar till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Projekten ska knyta an till en eller flera av Umeås lokala miljömål, de 17 globala målen eller de 16 nationella miljömålen. För att stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå finns särskilt fokus på klimatrelaterade insatser under 2021. Stöd ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun.

Stödet ges till projekt som:

Om Green Umeå
Under Green Umeå har företag, organisationer och privatpersoner med en vision om en mer hållbar framtid i Umeå och den norra regionen samlats. Med utgångspunkt i att både vilja, engagemang och kunskap finns här. Det handlar om vad var och en är beredd att bidra med för att skapa förbättring.

Green Umeå skapades på initiativ av Umeå kommun – men bygger framför allt på ett samarbete mellan lokala företag och organisationer. Tanken är att när många bidrar med litegrann blir små steg till stora förbättringar.

Läs mer om miljöskjutsen på www.umea.se/miljoskjuts


Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se


Katharina Radloff
miljöstrateg
samhällsbyggnadsförvaltningen
Umeå kommun
090-16 14 26
katharina.radloff@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tomtebo strand får namn från folktro och Nydalas växtlighet16.6.2021 17:37:17 CEST | Pressmeddelande

Ett stort antal gator, torg, gång- och cykelvägar, parker och broar i det nya stadsdelsområdet Tomtebo strand har fått namn. Namnsättningen för Tomtebo strand anknyter i söder till temat svensk folktro, där utgångspunkten är en övernaturlig skog som lockar in och vilseleder människor – ett vanligt inslag i den svenska folktron. Den östra och norra delen av Tomtebo strand har ett annat fokus. Där uppmärksammas närheten till Nydalasjön genom att namnsätta efter den växtlighet som faktiskt finns i och omkring sjön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum