Uppsala kommun

Extra satsning på näringslivet 2022

Dela

Uppsala kommuns prioriterade arbete för företagande föreslås få ett ökat stöd i budgeten. Totalt vill kommunstyrelsen öka anslaget med 3 miljoner kronor för 2022.

Under 2022 vill kommunstyrelsen satsa ytterligare 3 miljoner kronor på näringslivsstödjande insatser. Fotograf Alex Giacomini.
Under 2022 vill kommunstyrelsen satsa ytterligare 3 miljoner kronor på näringslivsstödjande insatser. Fotograf Alex Giacomini.

Att det lokala näringslivet fortsätter att utvecklas och växa är ett av de prioriterade målen i kommunens handlingsplan näringslivsutveckling 2021–2023. Till budgeten 2022 föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om en satsning på ytterligare 3 miljoner kronor för att stärka arbetet kring handlingsplanen och det övergripande målet om 2000 nya arbetstillfällen per år.

– Våra lokala företag är en förutsättning för Uppsalas framtid och ett väl fungerande samhälle, och de bidrar genom sina anställda till finansieringen av den kommunala verksamheten, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsen ordförande.

Extra medel till besöksnäringen

Besöksnäringen är en av de branscher som har drabbats hårdast under pandemin och som trots en sommar med goda resultat står inför stora utmaningar.

– Besöksnäringen är viktig för Uppsala. Den berör många branscher och är grund för en bred arbetsmarknad. Vi behöver ingjuta framtidstro så att företagen kan fortsätta att växa och investera i sina verksamheter, säger Mohamad Hassan (L), kommunstyrelsens vice ordförande.

De två senaste åren har kommunen gjort en extrasatsning på arbetet med att få fler möten och evenemang till Uppsala. Den utökade värvningsbudgeten och övriga insatser har lett till positiva resultat i form av närmare 64 000 gästnätter som genererat uppskattningsvis 109 miljoner i intäkter till det lokala näringslivet. Under 2022 vill kommunstyrelsen satsa ytterligare 2 miljoner kronor för att fortsätta att stärka arbetet med möten och evenemang och verka för god tillväxt inom besöksnäringen.

Satsningarna gynnar hela näringslivet, enligt Charlotte Skott, näringslivsdirektör.

– Vi har ett övergripande mål om att kommunen ska vara en bra affärspart till våra lokala företag. Vår branschbredd är vår styrka; kunskapsintensiva företag som konkurrerar på en global marknad är tillsammans med vardagliga verksamheter inom flera områden som exempelvis bygg-, service- och besöksnäring grundpelare med starka synergier och kopplingar, säger hon.

Extra satsning för att locka privatresenärer

Redan från och med i år satsar kommunen dessutom 2 miljoner kronor extra på ett ökat privatresande till Uppsala. En satsning som fortsätter 2022 och som syftar till att utveckla, paketera och sälja in Uppsala till prioriterade marknader och målgrupper inom privatresande.

Kommunfullmäktige kommer att ta beslut om förslagen vid sitt nästa möte 8–9 november.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Under 2022 vill kommunstyrelsen satsa ytterligare 3 miljoner kronor på näringslivsstödjande insatser. Fotograf Alex Giacomini.
Under 2022 vill kommunstyrelsen satsa ytterligare 3 miljoner kronor på näringslivsstödjande insatser. Fotograf Alex Giacomini.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. I kommunen bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum