Läkemedelsverket

Få allvarliga avvikelser i bantningsprodukter

Dela

Läkemedelsverket har tillsammans med åtta kommuner granskat cirka 200 viktminskningsprodukter som marknadsförs till svenska konsumenter. Innehållsdeklarationerna har granskats, och 42 av produkterna har analyserats vid myndighetens laboratorium. Resultaten visar på få allvarliga avvikelser som kan medföra hälsorisker för konsumenten.

Produkter för viktminskning är populära att köpa och förekommer ofta i studier och diskussioner om otillåtna hälsoprodukter.

I ett nytt tillsynsprojekt som genomförts 2021–2022 har Läkemedelsverket undersökt i vilken utsträckning viktminskningsprodukter som inte följer regelverket säljs till svenska konsumenter. I projektet har myndigheten granskat både livsmedel, så som kosttillskott och téer, och olaglig försäljning av läkemedel. Projektet genomfördes av Läkemedelsverket i samarbete med livsmedelskontrollmyndigheter i åtta kommuner.

‒ Generellt ser vi inga allvarliga problem med de kosttillskott för viktminskning som säljs i Sverige, säger Tomas Nilsson, utredare på Läkemedelsverket. Vi kunde inte hitta några läkemedelsämnen som inte fanns utskrivet på förpackningen i något av kosttillskotten.

Innehållsförteckningarna för ungefär 200 kosttillskott och téer granskades utifrån innehåll av otillåtna ämnen, och 42 av produkterna har sedan analyserats vidare vid Läkemedelsverkets laboratorium för innehåll av läkemedelssubstanser. Därutöver har försäljning av receptbelagda läkemedel granskats för att se om sådana säljs av andra än apotek.

De avvikelser som hittades gällde téer och försäljning av läkemedel. Ett flertal av de granskade téerna innehöll medicinalväxten senna. Denna växt har effekten att den tömmer tarmen och finns i flera läkemedel.

‒ Det är viktigt att produkter med senna följer reglerna för läkemedel. Dels kan det orsaka otrevligheter som kramper och smärta i magen och dels kan felaktig användning påverka kroppens vätskebalans och göra att man blir uttorkad.

Olaglig försäljning av receptbelagda läkemedel för viktminskning kunde vid sökningar på internet hittas från ett flertal webbplatser som inte var godkända apotek.

Utifrån de avvikelser som identifierades i projektet har Läkemedelsverket startat tolv tillsynsärenden. Dessutom har svensk och internationell polis informerats i fall där det utöver läkemedel även såldes narkotika eller dopningsmedel eller i fall där det såldes läkemedel från utlandet, men på webbplatser vända till svenska konsumenter. 

Råd till konsumenter

  • Om du är överviktig och behöver hjälp, kontakta vården för råd.
  • Var extra försiktig om då köper bantningspiller från länder utanför EU.
  • Köp aldrig receptbelagda läkemedel utan kontakt med läkare.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Björn Eriksson har fått i uppdrag att utreda digitala vårdgivare inom primärvården22.6.2022 17:10:00 CEST | Pressmeddelande

Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket, har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utreda hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen och kontinuitetbaserad del av primärvården. Översynen ska bland annat klargöra vilka digitala vårdtjänster som är att likställa med fysiska besök i primärvården och vad som är att betrakta som sjukvårdsrådgivning.

Nya behandlingsrekommendationer för säsongsinfluensa – antivirala läkemedel bra komplement till vaccination10.6.2022 13:09:37 CEST | Pressmeddelande

Årlig vaccination av riskgrupper är fortsatt den viktigaste insatsen för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa. Antivirala läkemedel utgör ett viktigt komplement till vaccination – och har bättre effekt ju tidigare i sjukdomsförloppet de ges. Det är delar av innehållet i Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation som presenteras idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum