Vision

Få kommuner har maxgräns för antal medarbetare för chef

Dela
Förbundsordförande
Förbundsordförande

Färre än var femte granskad kommun har ett riktmärke för antal medarbetare per chef. En majoritet av de som har en gräns följer den dessutom inte. Det visar nya siffror från tidningen Chefen i fokus. Vision vill att kommunerna höjer ambitionerna för att säkra en god omsorg och medarbetarnas arbetsmiljö.

– Inom äldreomsorgen är det tyvärr vanligt att en chef ansvarar för över 50 medarbetare. Att kommunerna saknar maxtak, eller inte följer de gränser de själva beslutat om sätter både äldres och medarbetares hälsa på spel. Att få ner antalet medarbetare per chef borde vara hög prioritet i alla kommuner, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.  

I flera verksamheter inom välfärden, inte minst inom äldreomsorgen, är antalet medarbetare per chef högt. Coronakommissionen slog fast att de verksamhetsnära cheferna i äldreomsorgen ansvarar för i snitt 60 medarbetare. Samtidigt är forskningen entydig. Alltför stora grupper leder till en rad negativa effekter, exempelvis stress och ökad personalomsättning. 

Chefen i fokus granskning visar att endast 16 procent av kommunerna har ett riktmärke för hur många medarbetare en chef ska ansvara för. Samma granskning visar dock att 85 procent av de som har ett maxtak har chefer som ansvarar för fler medarbetare. Kommunerna följer alltså inte de riktlinjer de har satt upp.

Undersökningen visar också att några kommuner har satt gränsen vid 35 medarbetare, ett högt antal som kan sätta stor press på både chefer och medarbetare.

– För att säkra en god omsorg och medarbetarnas hälsa. 25 medarbetare per chef är ett bra riktmärke. Vi vill se att kommunerna inför maxtak, och att de följer upp att de följs i alla verksamheter, säger Veronica Magnusson.

Undersökningen är gjord av Visions oberoende ledarskapsmagasin Chefen i Fokus. 135 kommuner ingår. Läs mer: Trots larm – få har maxtak för hur många medarbetare en chef ska leda — Vision

För kommentarer:
Veronica Magnussion, ordförande i Vision, 0707462124 
veronica.magnusson@vision.se

För mer information om undersökningen: 
Lotta Ekstedt, chefredaktör Chefen i fokus, 0722027452 
lotta.ekstedt@vision.se 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Förbundsordförande
Förbundsordförande
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Ökad efterfrågan på socialarbetare i Norrbotten27.9.2022 10:00:22 CEST | Pressmeddelande

Andelen socialchefer som ser utmaningar med bemanningen har ökat dramatiskt de senaste två åren. Från årsskiftet fram till sista juli har 2 779 jobb inom socialt arbete i Norrbotten publicerats på Arbetsförmedlingens platsbank. – Självklart finns det ett samband mellan socialarbetares arbetssituation och ökade svårigheter att rekrytera och behålla personal. Arbetsbelastningen är hög och resurserna räcker inte för att ge utsatta ett bra stöd. Får socialtjänsterna i kommunerna i Norrbotten bättre villkor kommer också fler vilja stanna och jobba där, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision. Visions årliga Socialchefsrapport visar att problemen med att rekrytera och behålla personal är en stor utmaning vid landets socialtjänster. Andelen som uppger att villkoren för personalförsörjning inom socialtjänsten är svåra har ökat från 35 procent 2020 till 63 procent 2022. Resultaten pekar på att rekryteringsläget uppfattas som något sämre än rikssnittet i den region som Norrbotten ingår i.

Ökad efterfrågan på socialarbetare i Östergötland27.9.2022 09:35:47 CEST | Pressmeddelande

Andelen socialchefer som ser utmaningar med bemanningen har ökat dramatiskt de senaste två åren. Från årsskiftet fram till sista juli har 3 244 jobb inom socialt arbete i Östergötland publicerats på Arbetsförmedlingens platsbank. – Självklart finns det ett samband mellan socialarbetares arbetssituation och ökade svårigheter att rekrytera och behålla personal. Arbetsbelastningen är hög och resurserna räcker inte för att ge utsatta ett bra stöd. Får socialtjänsterna i kommunerna i Östergötland bättre villkor kommer också fler vilja stanna och jobba där, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision. Visions årliga Socialchefsrapport visar att problemen med att rekrytera och behålla personal är en stor utmaning vid landets socialtjänster. Andelen som uppger att villkoren för personalförsörjning inom socialtjänsten är svåra har ökat från 35 procent 2020 till 63 procent 2022. Resultaten för det område som Östergötland ligger i är i linje med rikssnittet. Det är tuffast att få tag på socials

Ökad efterfrågan på socialarbetare i Örebro län27.9.2022 09:30:57 CEST | Pressmeddelande

Andelen socialchefer som ser utmaningar med bemanningen har ökat dramatiskt de senaste två åren. Från årsskiftet fram till sista juli har 4 108 jobb inom socialt arbete i Örebro län publicerats på Arbetsförmedlingens platsbank. – Självklart finns det ett samband mellan socialarbetares arbetssituation och ökade svårigheter att rekrytera och behålla personal. Arbetsbelastningen är hög och resurserna räcker inte för att ge utsatta ett bra stöd. Får socialtjänsterna i kommunerna i Örebro län bättre villkor kommer också fler vilja stanna och jobba där, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision. Visions årliga Socialchefsrapport visar att problemen med att rekrytera och behålla personal är en stor utmaning vid landets socialtjänster. Andelen som uppger att villkoren för personalförsörjning inom socialtjänsten är svåra har ökat från 35 procent 2020 till 63 procent 2022. Det är tuffast att få tag på socialsekreterare och medarbetare inom äldreomsorg. Statistik från Arbetsförmedlingen bekrä

Ökad efterfrågan på socialarbetare i Västmanland27.9.2022 09:27:45 CEST | Pressmeddelande

Andelen socialchefer som ser utmaningar med bemanningen har ökat dramatiskt de senaste två åren. Från årsskiftet fram till sista juli har 2 061 jobb inom socialt arbete i Västmanland publicerats på Arbetsförmedlingens platsbank. – Självklart finns det ett samband mellan socialarbetares arbetssituation och ökade svårigheter att rekrytera och behålla personal. Arbetsbelastningen är hög och resurserna räcker inte för att ge utsatta ett bra stöd. Får socialtjänsterna i kommunerna i Västmanland bättre villkor kommer också fler vilja stanna och jobba där, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision. Visions årliga Socialchefsrapport visar att problemen med att rekrytera och behålla personal är en stor utmaning vid landets socialtjänster. Andelen som uppger att villkoren för personalförsörjning inom socialtjänsten är svåra har ökat från 35 procent 2020 till 63 procent 2022. Det är tuffast att få tag på socialsekreterare och medarbetare inom äldreomsorg. Statistik från Arbetsförmedlingen bek

Ökad efterfrågan på socialarbetare i Västernorrland27.9.2022 09:24:49 CEST | Pressmeddelande

Andelen socialchefer som ser utmaningar med bemanningen har ökat dramatiskt de senaste två åren. Från årsskiftet fram till sista juli har 3 010 jobb inom socialt arbete i Västernorrland publicerats på Arbetsförmedlingens platsbank. – Självklart finns det ett samband mellan socialarbetares arbetssituation och ökade svårigheter att rekrytera och behålla personal. Arbetsbelastningen är hög och resurserna räcker inte för att ge utsatta ett bra stöd. Får socialtjänsterna i kommunerna i Västernorrland bättre villkor kommer också fler vilja stanna och jobba där, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision. Visions årliga Socialchefsrapport visar att problemen med att rekrytera och behålla personal är en stor utmaning vid landets socialtjänster. Andelen som uppger att villkoren för personalförsörjning inom socialtjänsten är svåra har ökat från 35 procent 2020 till 63 procent 2022. Resultaten pekar på att rekryteringsläget uppfattas som sämre än rikssnittet i den region som Västernorrland ing

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum