Patent- och registreringsverket

Få kvinnor söker patent

Dela

- Tillgång till forskningsmedel en bidragande faktor.

Innovation är en genusfråga, det framgår tydligt i färsk statistik från PRV. Endast 6 procent av patentansökningarna som inkom till PRV under 2015 var från kvinnliga uppfinnare. Siffrorna för design- och varumärkesskydd är högre även om kvinnliga sökanden fortfarande är en minoritet.

PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg kan se flera orsaker till att statistiken ser ut som den gör:

– Det finns flera bidragande faktorer, relativt få kvinnor utbildar sig till ingenjörer. Flest kvinnor läser kemiteknik och det är även där vi har högst andel inkomna ansökningar; 11 procent från kvinnliga sökanden. En annan faktor är att kvinnor inte har samma tillgång till forskningsmedel som män.

För att förbättra förutsättningarna för kvinnliga innovatörer, företagare och formgivare tror Susanne att riktade utbildningsinsatser kan vara en lösning.

  • Endast 6 procent* av alla patentansökningar som inkom till PRV under 2015 kom från kvinnliga uppfinnare.
    • Ingen förändring i utvecklingen under de senaste 10 åren.
    • Endast 3 procent kvinnliga sökanden inom mekanikområdet.
    • Högst andel kvinnor återfinns inom kemiteknik där det är 11 procent kvinnor som ligger bakom patentansökan.
  • 25 procent av alla designansökningar som inkom till PRV under 2015 kom från kvinnor.

  • 30 procent av alla varumärkessökningar som inkom till PRV under 2015 kom från kvinnor.

*Könstillhörighet i statistiken bestäms av uppfinnarens förnamn. Kategorin ”könsobestämt” har legat på omkring fem procent sedan 2005 för patentansökningar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Susanne Ås Sivborg
Susanne Ås Sivborg
Ladda ned bild

Om

Patent- och registreringsverket
Patent- och registreringsverket
Vallhallavägen 136
102 42 Stockholm

08-782 27 00http://www.prv.se
PRV (Patent- och registreringsverket) är myndigheten för immaterialrätt. Vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Vår vision är att vara det självklara centret i Sverige för immaterialrätt. Vi vill också vara en internationellt respekterad, livskraftig och kundorienterad myndighet.

Följ Patent- och registreringsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Patent- och registreringsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum