Skolverket

Få legitimerade lärare i fritidshem

Dela

Av de närmare 13 500 anställda med en tjänst som lärare i fritidshemmet har ungefär en fjärdedel legitimation med behörighet för fritidshem. Det visar Skolverkets nya statistik om elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19. Statistiken finns även på läns- och kommunnivå.

– Vår statistik visar att en liten andel av lärarna i fritidshemmen är legitimerade. I sommar införs ett krav på legitimation för att få bedriva och ansvara för undervisning i fritidshem. Därför är det viktigt att alla som omfattas söker legitimation så snart som möjligt, säger Anna Westerholm.

Legitimationskrav införs i sommar

Från och med den 1 juli 2019 införs ett legitimationskrav för att få bedriva och ansvara för undervisning i fritidshem. Hösten 2018 är totalt cirka 23 900 anställda i fritidshemmet varav närmare 13 500 har en tjänst som lärare. Av de som har en tjänst som lärare är hittills nästan 26 procent legitimerade. Detta omfattar dock endast de som har fått sin legitimation fram till och med den 1 februari 2019. Fler kan tillkomma eftersom alla lärare i fritidshemmet inte har hunnit söka eller att deras ansökan handläggs av Skolverket.

Två av fem saknar utbildning för arbete med barn

Hösten 2018 saknade 42 procent av personalen utbildning för arbete med barn. Under en tioårsperiod har andelen personal som saknar utbildning för arbete med barn ökat. Hösten 2008 var motsvarande andel 24 procent.

– Skollagen är tydlig. Kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem för alla elever som är mellan 6 och 12 år. För att uppfylla detta uppdrag så krävs det att kommuner och fristående skolor också prioriterar fritidshemmen, säger Anna Westerholm.

Fakta om fritidshem

Hösten 2018 var 489 900 elever inskrivna i 4 250 fritidshem i Sverige. Det är framför allt elever i de lägre årskurserna som går i fritidshemmet. 84 procent av alla 6-9-åringar i befolkningen var inskrivna i fritidshemmet 2018. Under de senaste tio åren har antalet fritidshem varit relativt konstant, medan antalet elever har ökat med 37 procent. Antalet avdelningar på fritidshemmen har också ökat över tid och den genomsnittliga gruppstorleken har vuxit. 2018/19 gick det i snitt 39,2 elever per avdelning. Läsåret 2009/10 hade en genomsnittlig fritidshemsavdelning 36,0 elever.

Enligt läroplanen ska det bedrivas undervisning i fritidshemmet, men att den ska vara av en annan sort än den i skolan. Lärandet ska bland annat vara mera situationsstyrt och utgå från elevernas intressen och behov. Leken är en viktig del samt att omsorg, rekreation för hälsa och välbefinnande också ingår i uppdraget.

För frågor kontakta

Frågor om fritidshem kontakta Anna Westerholm, avdelningschef, 08-527 333 00 (Skolverkets presstjänst)

Frågor om statistiken kontakta Hanna Karlsson Ruiz, undervisningsråd, 08-527 330 60 eller Karin Zetterberg Grünewald, undervisningsråd, 08-527 339 14

Nyckelord

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

TALIS 2018 delrapport 2: Internationell studie om lärares och rektorers arbete23.3.2020 11:00:00 CETPressmeddelande

Över 90 procent av rektorerna är nöjda med sitt arbete. Nästan lika många rektorer anger också att fördelarna med yrket tydligt uppväger nackdelarna. Dessutom ökar andelen lärare som fått återkoppling och samarbetar. Men undersökningen visar också att många lärare och rektorer är stressade, framförallt på grund av administration. Det visar den andra delrapporten av TALIS 2018, en internationell studie från OECD, som belyser lärares och rektorers arbetssituation.

Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning i skolan16.3.2020 17:10:36 CETPressmeddelande

Smittspridningen av covid-19 innebär en utmaning för hela samhället och landets skolor. Det kan uppstå en situation då det inte går att bedriva vanlig undervisning om exempelvis skolor behöver stängas. Därför har RISE, Skolverket, SKR, UR och Swedish Edtech Industry startat ett samarbete för att sammanställa stöd till skolor om distansundervisning på den nya webbplatsen skolahemma.se.

Malmöskola visar hur lärare kan avlastas25.2.2020 07:20:19 CETPressmeddelande

Lärare behöver få fokusera på sitt kärnuppdrag - att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. Därför presenterar Skolverket idag en utredning om vilka arbetsuppgifter lärarassistenter och andra yrkesgrupper kan utföra för att avlasta lärare. Vi presenterar samtidigt ett nytt stöd till skolor för att identifiera lärarnas avlastningsbehov och låter Hermodsdalsskolan i Malmö berätta om sina erfarenheter av att avlasta lärare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum