Skolverket

Få legitimerade lärare i fritidshem

Dela

Av de närmare 13 500 anställda med en tjänst som lärare i fritidshemmet har ungefär en fjärdedel legitimation med behörighet för fritidshem. Det visar Skolverkets nya statistik om elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19. Statistiken finns även på läns- och kommunnivå.

– Vår statistik visar att en liten andel av lärarna i fritidshemmen är legitimerade. I sommar införs ett krav på legitimation för att få bedriva och ansvara för undervisning i fritidshem. Därför är det viktigt att alla som omfattas söker legitimation så snart som möjligt, säger Anna Westerholm.

Legitimationskrav införs i sommar

Från och med den 1 juli 2019 införs ett legitimationskrav för att få bedriva och ansvara för undervisning i fritidshem. Hösten 2018 är totalt cirka 23 900 anställda i fritidshemmet varav närmare 13 500 har en tjänst som lärare. Av de som har en tjänst som lärare är hittills nästan 26 procent legitimerade. Detta omfattar dock endast de som har fått sin legitimation fram till och med den 1 februari 2019. Fler kan tillkomma eftersom alla lärare i fritidshemmet inte har hunnit söka eller att deras ansökan handläggs av Skolverket.

Två av fem saknar utbildning för arbete med barn

Hösten 2018 saknade 42 procent av personalen utbildning för arbete med barn. Under en tioårsperiod har andelen personal som saknar utbildning för arbete med barn ökat. Hösten 2008 var motsvarande andel 24 procent.

– Skollagen är tydlig. Kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem för alla elever som är mellan 6 och 12 år. För att uppfylla detta uppdrag så krävs det att kommuner och fristående skolor också prioriterar fritidshemmen, säger Anna Westerholm.

Fakta om fritidshem

Hösten 2018 var 489 900 elever inskrivna i 4 250 fritidshem i Sverige. Det är framför allt elever i de lägre årskurserna som går i fritidshemmet. 84 procent av alla 6-9-åringar i befolkningen var inskrivna i fritidshemmet 2018. Under de senaste tio åren har antalet fritidshem varit relativt konstant, medan antalet elever har ökat med 37 procent. Antalet avdelningar på fritidshemmen har också ökat över tid och den genomsnittliga gruppstorleken har vuxit. 2018/19 gick det i snitt 39,2 elever per avdelning. Läsåret 2009/10 hade en genomsnittlig fritidshemsavdelning 36,0 elever.

Enligt läroplanen ska det bedrivas undervisning i fritidshemmet, men att den ska vara av en annan sort än den i skolan. Lärandet ska bland annat vara mera situationsstyrt och utgå från elevernas intressen och behov. Leken är en viktig del samt att omsorg, rekreation för hälsa och välbefinnande också ingår i uppdraget.

För frågor kontakta

Frågor om fritidshem kontakta Anna Westerholm, avdelningschef, 08-527 333 00 (Skolverkets presstjänst)

Frågor om statistiken kontakta Hanna Karlsson Ruiz, undervisningsråd, 08-527 330 60 eller Karin Zetterberg Grünewald, undervisningsråd, 08-527 339 14

Nyckelord

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Så vill Skolverket stärka läroplanernas innehåll om sex och samlevnad12.6.2019 10:51:03 CESTPressmeddelande

Sex och samlevnadsundervisningen måste anpassas till den verklighet som ungdomarna möter i dagens samhälle. Därför föreslår Skolverket en rad förändringar i läroplanerna för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen. Frivillighet, ömsesidighet och en förståelse för egna och andras rättigheter är något av det som lyfts fram i det förslag som lämnas över till regeringen idag.

Pressinbjudan: Stor internationell undersökning, TALIS, Så ser svenska lärare och rektorer på sitt arbete11.6.2019 10:25:07 CESTPressinbjudan

Onsdagen den 19 juni klockan 11.00 presenterar Skolverket den internationella undersökningen, TALIS, som fokuserar på lärare och rektorers arbete i grund- och gymnasieskolan. Undersökningen visar bland annat hur de trivs med sitt arbete, hur länge de arbetat på sin nuvarande skola, deras arbetstid, motiv för sitt yrkesval, ordningen i klassrummen och om eleverna får det stöd de har rätt till. Totalt deltar 48 länder i undersökningen som genomförs av OECD som även ansvarar för PISA-rapporten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum