Unionen

Få neddragningar eller varsel – så påverkas svenska företag av kriget i Ukraina

Dela
Kriget och sanktionerna har inte haft någon nämnvärd effekt på företagens bemannings- och eller investeringsplaner. Det visar Unionens enkätundersökning, som besvarats av förtroendevalda på företag med nära en halv miljon anställda i Sverige.
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen

Unionens fackklubbar har svarat på ifall det egna företaget har vidtagit eller planerar att vidta åtgärder med anledning av kriget i Ukraina. Det ger en bild av hur effekterna av Rysslands invasion av Ukraina påverkat svenska företag.

– Kriget leder till vissa anpassningar, som byte av underleverantörer eller prisjusteringar. Men nästan alla företag håller fast vid den övergripande kursen. De planerar inte att dra ned på personal eller minska sina investeringar, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Nästan hälften av klubbarna svarar att företaget redan har vidtagit eller att de planerar att vidta åtgärder till följda av kriget. Den vanligaste är att företaget behöver söka nya leverantörer på grund av att nuvarande eller tidigare leverantör i Ukraina eller Ryssland inte kan eller får leverera. Näst vanligast är att man har eller planerar att höja försäljningspriset, följt av att man har eller planerar att dra ner på produktionstakten. Men inverkan av kriget och sanktionerna på företagens personalstyrka och bemanningsplaner ser just nu ut att vara liten.

– Enligt klubbarna är det inte ens en procent av företagen som har varslat eller planerar att varsla egna anställda på grund av kriget, säger Katarina Lundahl.

Personalstyrkan kan påverkas på fler sätt än genom varsel, till exempel genom att inhyrning av bemanningsanställda eller konsulter avslutas eller att man skjuter upp eller ställer in sedan tidigare planerade anställningar. Endast 5 procent av klubbarna uppger att något av detta skett eller kommer att ske hos dem.

– De allra flesta företag fortsätter att rekrytera som planerat. Det visar på framtidstro. Många har ett bra orderläge, god finansiell ställning och tänker långsiktigt. Det här tyder också på att svensk arbetsmarknad kommer utvecklas positivt den närmaste tiden. Företagen kommer fortsätta slåss om arbetskraften och kompetensförsörjningen kommer fortsatt att vara ett bekymmer, säger Katarina Lundahl.

Om undersökningen

Resultaten är hämtade ur Unionens Branschbarometer, en enkätundersökning som riktas till förbundets förtroendevalda inom näringslivet. Förtroendevalda från knappt 350 klubbar på företag med sammanlagt 420 000 anställda i Sverige har deltagit. Undersökningen genomfördes 29 mars till 5 april.

Resultat från Unionens Branschbarometern april

  • Nästan hälften av klubbarna (46 procent) svarar att företaget antingen redan har, och/eller planerar att vidta någon åtgärd med anledning av kriget i Ukraina eller sanktionerna mot Ryssland. 43 procent svarar att åtgärder redan har vidtagits.
  • Den vanligaste åtgärden är att företaget behöver söka nya leverantörer på grund av att nuvarande/tidigare leverantör i Ukraina eller Ryssland nu inte kan/får leverera. 20 procent av klubbarna, var femte, svarar att företaget antingen redan har eller planerar att söka nya leverantörer.
  • Näst efter sökande efter nya leverantörer är den vanligaste åtgärden som företagen vidtagit eller planerar att vidta som en följd av kriget och sanktionerna höjningar av försäljningspriserna. 17 procent svarar att detta antingen redan har genomförts, eller att företaget planerar att göra det. Främsta skälet till detta är att kompensera för ökade produktions-/inköpskostnader.
  • 12 procent av företagen har och/eller planerar att dra ner på produktionstakten som en följd av kriget och sanktionerna. Andelen är högre inom industrin än bland tjänsteföretagen. Främsta anledningen till den sänkta produktionstakten är störningar i leverantörsleden, följt av minskade eller uteblivna leveranser till Ryssland.
  • 1 procent av klubbarna uppger att företagen i dagsläget har varslat egna anställda om uppsägning. Men personalstyrkan kan påverkas på fler sätt än genom varsel, exempelvis genom att inhyrning av bemanningsanställda eller konsulter avslutas eller att sedan tidigare planerade anställningar ställs in eller skjuts upp. Sammantaget är det 5 procent av klubbarna som svarar att företaget antingen redan har vidtagit eller planerar att vidta någon av dessa tre åtgärder som påverkar antalet sysselsatta i verksamheten negativt.
  • 3 procent av klubbarna uppger att företaget antingen har eller planerar att ställa in/skjuta upp investeringar som sedan tidigare var planerade att genomföras.
  • Tre av tio företag anger att utvecklingen gällande kriget i Ukraina och/eller sanktionerna mot Ryssland är det eller ett av de främsta hindren för företaget att kunna expandera i nuläget. Detta är till största delen kopplat till problem som kriget och/eller sanktionerna skapar i leverantörsleden.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Ladda ned bild
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Ladda ned bild
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Ladda ned bild

Om

Unionen
Unionen
Olof Palmes gata 17
105 32 Stockholm

08-504 151 00http://www.unionen.se/opinion

Unionen är Sveriges största fackförbund med över 685 000 medlemmar på 88 000 arbetsplatser. Vi är 27 000 förtroendevalda på drygt 14 000 arbetsplatser.

Vi finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden.

Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, ensamföretag, organisationer och föreningar.

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

 

Följ Unionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Unionen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum