Läkemedelsverket

Få tatueringsfärger innehåller bakterier men flertalet färger hade märkningsbrister

Dela

Läkemedelsverkets tillsyn visade att 20 av 25 produkter saknade rätt märkning, fastän det finns krav på att färgerna måste vara märkta med exempelvis tillverkningspartiets nummer och innehållsförteckning.

Läkemedelsverket har för första gången kontrollerat om tatueringsfärger för tatuering och permanent makeup innehöll mikroorganismer. Analyserna visade att 1 av 37 tatueringsfärger innehöll bakterier. Den produkt som innehöll bakterier var försedd med sterilmärkning.

Oöppnade tatueringsfärger ska vara sterila vilket innebär att de till exempel inte får innehålla bakterier. Det ska också framgå av märkningen att en produkt är steril.

– Företag kan inte förlita sig på sterilmärkningen utan de behöver försäkra sig om att produkterna är sterila på annat sätt, säger Jozsef Gonzalez Mendez, utredare, Läkemedelsverket. Det kan till exempel handla om att kräva dokumentation från tillverkaren som visar att produkten genomgått sterilisering eller att låta utföra egna mikrobiologiska kontroller för att försäkra sig om att produkterna inte innehåller bakterier och svamp.

– Vår kontroll visade även att 20 av de 25 tatueringsfärger som salufördes saknade den märkning som krävs. Till exempel saknades sterilmärkning, tillverkningspartiets nummer och innehållsförteckning, säger Jozsef Gonzalez Mendez, utredare, Läkemedelsverket. 

Att produkterna saknar märkningen som krävs kan innebära att hälsofarliga produkter når kunden samt att det blir svårare att följa upp tatueringen i efterhand.

I de fall där de saluförda produkterna klarat de mikrobiologiska analyserna, krävde Läkemedelsverket att märkningsbristerna skulle korrigeras.

Läkemedelsverket vägleder även kommunernas kontroll av tatueringsfärger och har under våren förmedlat informationsmaterial gällande kontroll av märkning till inspektörer runt om i landet som kan vara användbart vid tillsyn av anmälningspliktiga ”stickande och skärande verksamhet” där bland annat tatuerare ingår.

Nyckelord

Kontakter

Jozsef Gonzalez Mendez, utredare, KLoN, Läkemedelsverket
Telefon: 072-506 99 89

Bilder

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket förbjuder ytterligare självtest för covid-191.5.2020 10:30:55 CESTPressmeddelande

Läkemedelsverket har beslutat om marknadsförbud för försäljningen av ytterligare tre produkter som självtest för covid-19. Testerna marknadsförs till svenska konsumenter på webbplatserna coronahemtest.se iswag.se och healthcontrol24.com. Testerna bedöms inte uppfylla tillämpliga regler och krav i det medicintekniska regelverket. Marknadsförbudet är kopplat till ett vite om inte försäljningen upphör snarast.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum