Jämställdhetsmyndigheten

Få tolererar sexuella trakasserier

Dela

Sveriges befolkning har mycket låg tolerans för sexuella trakasserier. Jämställdhetsmyndighetens undersökning av attityder till #metoo och sexism visar att endast tre procent tycker att det är okej att män skämtar nedsättande om kvinnor.

Tre procent av de tillfrågade i Jämställdhetsmyndighetens undersökning tycker att det är okej att män skämtar nedsättande om kvinnor.
Tre procent av de tillfrågade i Jämställdhetsmyndighetens undersökning tycker att det är okej att män skämtar nedsättande om kvinnor.

– Vi ser tydligt att den som utsätter andra för sexuella trakasserier inte har något brett stöd. Samtidigt ser vi att de unga männen och de äldsta männen mer sällan tar avstånd från sexuella trakasserier och sexism jämfört med andra grupper. De unga kvinnorna tar avstånd i störst utsträckning, säger Sara Andersson, senior utredare.

Jämställdhetsmyndigheten beskriver i sin rapport hur attityder skiljer sig mellan grupper av kvinnor och män. 6 400 svenskar har deltagit i pilotundersökningen, som spelar en central roll i myndighetens arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem och en del av många människors vardag. Effekterna kan vara sämre hälsa och att människor blir begränsade från att delta i exempelvis arbetslivet. I vår undersökning är mönstret att män något oftare än kvinnor förminskar händelser och skuldbelägger offret. Om den som är utsatt inte berättar direkt sjunker trovärdigheten i högre grad enligt män än enligt kvinnor, säger Sara Andersson.

En högre andel kvinnor än män anser också att #metoo har bidragit till att synliggöra att sexuella trakasserier är ett problem i det svenska samhället. Undersökningen visar att personer med längre utbildning tenderar att ta avstånd från sexuella trakasserier i högre utsträckning än personer med kortare utbildning. När myndigheten jämfört inrikes och utrikes födda har det inte gått att utläsa statistiskt säkerställda skillnader i attityder.

Nyckelord

Kontakter

Carl Ahlström
Kommunikatör
Tel: 070-784 74 97
press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Bilder

Tre procent av de tillfrågade i Jämställdhetsmyndighetens undersökning tycker att det är okej att män skämtar nedsättande om kvinnor.
Tre procent av de tillfrågade i Jämställdhetsmyndighetens undersökning tycker att det är okej att män skämtar nedsättande om kvinnor.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Jämställdhetsmyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten

Göteborg

031-392 90 52https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/

Jämställdhetsmyndigheten är en statlig expertmyndighet som följer och analyserar utvecklingen inom jämställdhetsområdet. Myndigheten arbetar med att säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag, genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Följ Jämställdhetsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jämställdhetsmyndigheten

Bortförd mot sin vilja – stora brister i handläggningen av barn och unga som förs utomlands1.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Varje år förs barn och unga ut ur landet mot sin vilja. Syftet med ett bortförande kan variera men vanligt är barn– eller tvångsäktenskap, uppfostringsresa och att familjen på andra sätt vill upprätthålla eller återupprätta sin heder. Det finns idag inga återkommande nationella omfattningskartläggningar som visar på hur många personer det rör varje år.

Våld i nära relationer påverkar arbetsplatsen24.8.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I en undersökning som Jämställdhetsmyndigheten har låtit göra framkommer det att våld i nära relation har en påverkan på arbetsförmågan och relationer på arbetsplatsen. En av deltagarna i undersökningen svarade: ”Jag blir en sämre kollega när jag mår dåligt, arbetsplatsen påverkas när man inte kan bidra till att skapa en god arbetsmiljö. Man är för absorberad av sig själv/relationen till partnern för att orka bry sig om andra”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum