Facken inom industrin

Facken inom industrin säger inte upp sista avtalsåret

Dela

Fackförbunden i Facken inom industrin har under september 2021 beslutat om att inte säga upp det sista året i det avtal som förbunden tecknade med arbetsgivarparter inom industrin i november 2020 .

Möjligheten att säga upp avtalet finns för att kunna ta hänsyn till om förhållandena väsentligt förändrats. Facken inom industrins bedömning är att någon sådan förändring inte skett jämfört med läget när avtalen tecknades. Återhämtningen efter pandemin har löpt på ungefär som Facken inom industrin förväntade. Löneökningstakten under innevarande avtalsperiod är förenlig med inflationsmålet, en god återhämtning i produktion och sysselsättning samtidigt som kravet på internationell konkurrenskraft uppfylls.

Innevarande avtalsperiods löneökningstakt har hittills gett reallöneökningar och bedöms fortsätta att ge det även under 2021 och 2022. Det innebär att innevarande avtalsperiod kommer att ge reallöneökningar varje år.

BNP-utvecklingen i omvärlden har återhämtat sig snabbt efter krisen vilket ger goda förutsättningar för svensk ekonomi och industri. Arbetsmarknaden i Sverige befinner sig i en återhämtningsfas och arbetslösheten minskar.

Facken inom industrins genomgång av ett antal konkurrenskraftsindikatorer visar att svensk industri idag ur de flesta aspekter hävdar sig relativt väl jämfört med våra viktigaste konkurrentländer. Pandemin verkar inte ha fått någon negativ effekt på svensk konkurrenskraft.

Svensk industris relativa arbetskraftskostnadsnivå ligger sedan några år tillbaka några procent under genomsnittet i Västeuropa. Även om det till följd av pandemin finns en stor osäkerhet när det gäller statistiken över arbetskraftskostnader i olika länder finns det inget som tyder på att Sverige försämrat sitt relativa kostnadsläge i förhållande till Västeuropa. Den löneökningstakt som nu råder bidrar till en balanserad utveckling av konkurrenskraften. Industrins produktivitetsökning har under senare år varit något högre och industriproduktionen har utvecklats bättre jämfört med länderna i Västeuropa.

Inflationstakten har varierat mycket under pandemin men förväntas bli omkring två procent framöver. Riksbankens ansträngningar att nå inflationsmålet har gett resultat. Det återskapar förutsättningarna för ett bra samspel mellan lönebildningen och penningpolitiken. Det är bra för lönebildningen.

Fakta

Avtalen som förbunden i Facken inom industrin träffade med arbetsgivarparter inom industrin den 1 november 2020 innehåller en möjlighet att säga upp de 12 sista månaderna i avtalen, vilket i regel innebär perioden från 1 april 2022 till 31 mars 2023. En sådan uppsägning måste ske senast den 30 september 2021.

Facken inom Industrin

Martin Linder, Unionen, ordförande i Facken inom industrin
Presskontakt: Josefin G Nilsson, 072-551 26 24

Bilder

Om

Facken inom industrinFölj Facken inom industrin

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Facken inom industrin

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum