Vision

Facken söker återigen stöd från Arbetsmiljöverket om den usla arbetsmiljön i Hörby

Dela

Vision, Akademikerförbundet SSR, SACO-rådet, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet samt Vårdförbundet lämnade idag, måndag in en begäran till Arbetsmiljöverket om arbetsmiljöåtgärd mot Hörby kommun efter incidenter på Örenäs slott och dess efterspel.

En gemensam begäran om utredning och åtgärder enligt 6 kap 6a§ Arbetsmiljölagen lämnades den 24 september till arbetsgivaren Hörby kommun, av skyddsombud och huvudskyddsombud från ovanstående fackförbund. I den gemensamma begäran påtalade skyddsombud och huvudskyddsombud brister i arbetsmiljön med anledning av incidenter på Örenäs slott, där kommunens chefsinternat ägde rum 3-4 september. Även de efterföljande arbetsmiljöproblem som uppstått på grund av arbetsgivarens bristande hantering av densamma lyftes fram i anmälan. 

Arbetsgivaren Hörby kommun svarade den 28 september på skyddsombud och huvudskyddsombud begäran om utredning och åtgärder enligt 6 kap 6a§ Arbetsmiljölagen. I sitt svar skriver arbetsgivaren att juridisk expertis via Moll Wendén Advokatbyrå AB anlitats för att utreda händelserna på Örenäs slott. Arbetsgivaren skriver även att Moll Wendén Advokatbyrå AB inledningsvis ska intervjua flera av cheferna som deltog på internatet.

Huvudskyddsombud och skyddsombud bedömer att arbetsgivarens svar inte bemöter frågeställningar och begäranden samt att svaret i sin helhet är undermåligt.

- Det helhetsproblem som vi huvudskyddsombud och skyddsombud påtalar i vår begäran om utredning och åtgärd enligt 6 kap 6a§ Arbetsmiljölagen bedöms inte alls beröras av arbetsgivaren. Den tystnadskultur som i januari i år föranledde den tidigare 66a-anmälan upplever vi nu, via vittnesmål, ha spritt sig till större delar av kommunens olika arbetsplatser. Många medarbetare påtalar även det svikande förtroendet för kommundirektören,säger skyddsombud och huvudskyddsombud. 

 - Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och skyldig att utreda samt åtgärda de arbetsmiljöproblem som finns i kommunen. I dagsläget anser vi att arbetsgivaren inte sett tillräckligt allvarligt på vår anmälan samt att arbetsgivaren inte heller upplevs förstått vidden av hur den senaste tidens bristande hantering av händelser och dess efterspel kring chefskonferensen påverkat arbetsmiljön för flertalet anställda i Hörby kommun, fortsätter skyddsombud och huvudskyddsombud.

Med anledning av ovanstående beslutar Huvudskyddsombud och skyddsombud att idag, måndag på nytt vända sig till Arbetsmiljöverket med ytterligare ett ärende. 

För mer info, v g kontakta: 

Vision: Sarah Nystedt, 0415-37 81 37

Akademikerförbundet SSR: Emma Hartell, 0415-37 81 18

Saco-rådet och Lärarnas Riksförbund: Maria Westlund, 0415-37 84 21

Lärarförbundet: Per Persson-Landqvist, 0705-44 92 30

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Pressinbjudan: Hearing om att stärka det brottsförebyggande arbetet19.10.2020 14:18:51 CESTPressmeddelande

Fredagen den 23 oktober bjuder nio fackförbund in representanter för regering, myndigheter, kommuner och forskning till en gemensam hearing om det brottsförebyggande arbetet. Medarbetarna i samhällsbärande yrken spelar en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Men uppdraget behöver förtydligas och prioriteras av politiker och arbetsgivare för fungera mer effektivt. Målet med hearingen är att diskutera hur vi kan förbättra förutsättningarna att lyckas med brottsbekämpningen.

Pressinbjudan: Hearing om att stärka det brottsförebyggande arbetet19.10.2020 13:55:42 CESTPressmeddelande

Fredagen den 23 oktober bjuder nio fackförbund in representanter för regering, myndigheter, kommuner och forskning till en gemensam hearing om det brottsförebyggande arbetet. Medarbetarna i samhällsbärande yrken spelar en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Men uppdraget behöver förtydligas och prioriteras av politiker och arbetsgivare för fungera mer effektivt. Målet med hearingen är att diskutera hur vi kan förbättra förutsättningarna att lyckas med brottsbekämpningen.

Göteborg tar steget mot Sveriges första kollektivavtal mot sexuella trakasserier30.9.2020 15:38:32 CESTPressmeddelande

Sexuella trakasserier är ett omfattande samhällsproblem som inte minst aktualiserades i samband med #Metoo. På arbetsplatserna drabbas inte bara individen som utsätts, utan hela arbetsplatsen. Nu har Göteborgs stad, som första kommun i Sverige, beslutat om att tillsammans med parterna ta fram ett avtal som bland annat reglerar roll och ansvarsfördelning gällande sexuella trakasserier och kränkningar med utgångspunkt i diskrimineringslagen, organisatorisk- och social arbetsmiljö och systematisk arbetsmiljöarbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum