Industriarbetsgivarna

Fackens krav urholkar basindustrins konkurrenskraft

Dela

– Fackens krav på löneökningar på 2,8 procent i årets avtalsförhandlingar är alldeles för höga. De riskerar att kraftigt urholka den svenska basindustrins konkurrenskraft. Det säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten i ett uttalande med anledning av kravväxlingarna i dag.

– Svensk basindustri verkar på en global marknad och priserna sätts globalt. Merparten av industriproduktionen exporteras och därför är det den globala konjunkturen som är avgörande för svensk basindustri i avtalsförhandlingarna, inte den svenska konjunkturen, säger Hidesten och fortsätter:

– Och framför oss ser vi nu en mycket svag global tillväxttrend och produktivitetstillväxten är låg både i Sverige och globalt – avsevärt lägre än före finanskrisen. Detta måste vi förhålla oss till och därför finns det ett mycket begränsat utrymme för löneökningar i avtalsförhandlingarna.

Hidesten understryker att det är viktigt att ha ett längre perspektiv med sig i avtalsrörelsen.

– De senaste tio åren har vi förlorat 120 000 industrijobb i Sverige och vi har haft en svag produktivitetsutveckling. Den här trenden måste vi vända, säger han.

– Vi har inte råd med högre löneökningar i Sverige, jämfört med våra viktigaste konkurrentländer.
I bland annat Finland minskar man nu arbetskraftskostnaderna i tre år framåt och även i Tyskland har man sänkt sina arbetskraftskostnader. Trenden med tidigare löneökningar i Sverige måste brytas och det måste ske en nedväxling om vi ska behålla industrijobben i Sverige, avslutar Per Hidesten.

Svensk basindustri står för en nettoexport på 135 miljarder kronor och cirka 260 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde. En långsiktig internationell konkurrenskraft är avgörande för den svenska basindustrin.

I dag utväxlades krav mellan Industriarbetsgivarna och IF Metall, GS-facket, Pappers, Ledarna, Unionen samt Sveriges Ingenjörer.

För ytterligare information, kontakta: 

Nyckelord

Kontakter

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Kungsträdgårdsgatan 10
111 87 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för gruv-, massa-, papper-, stål-, metall- och sågverksindustrin samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder drygt 800 medlemsföretag med cirka 80 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för nettoexport på 135 miljarder kronor och cirka 260 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Kerstin Hallsten ny chefekonom för Industriarbetsgivarna18.6.2018 12:31Pressmeddelande

Kerstin Hallsten är idag senior rådgivare vid avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken. Hon har en doktorsexamen inom nationalekonomi samt en lång och bred erfarenhet av policyarbete med ett flertal publikationer. Bland Kerstins tidigare uppdrag märks tjänsten som chefsekonom och avdelningschef på Konjunkturinstitutet samt chef för Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Hon hade som biträdande avdelningschef på penningpolitiska avdelningen också under lång tid ansvar för att ta fram det penningpolitiska beslutsunderlaget på Riksbanken. Kerstin Hallsten tillträder sin tjänst hos Industriarbetsgivarna den 10 september och kommer också att företräda Skogsindustrierna. – De svenska basindustrierna skogen, stålet och gruvorna kan inte flytta utan är helt beroende av möjligheten att öka sin internationella konkurrenskraft för att även framgent vara världsledande. Även byggnadsämnes- och svetsmekanisk industri är beroende av svenska exportframgångar. En viktig faktor för de

Ny konjunkturrapport: Fortsatt kraftlös världskonjunktur18.5.2017 13:50Pressmeddelande

Industribarometrarna är på rekordhöga nivåer i många länder, men tillväxten har inte tagit fart hittills i år. Tvärtom var BNP-tillväxten i USA i början av året den svagaste på tre år och inte heller i Eurozonen förstärktes tillväxten under första kvartalet. Det finns också tecken på avmattning i den kinesiska tillväxtpuckeln. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets andra konjunkturrapport.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum