SBAB Bank

Fallande lägenhetspriser i Stockholm men stigande i Malmö och Göteborg i december

Dela

Priserna på lägenheter föll i december i Storstockholm medan de fortsatte att stiga på småhus. I Storgöteborg och Stormalmö gällde det omvända på lägenheter respektive hus. Mest steg lägenhetspriserna i Stormalmö samtidigt som småhuspriserna föll tillbaka som mest i samma region. Bokslutet för hela 2020 gav markant stigande bostadspriser överlag - trots corona.

Prisutvecklingen på bostäder utvecklades mycket olika mellan olika regioner och bostadstyper under december. I Storstockholm föll lägenhetspriserna med 2 procent medan de steg med 0,4 respektive 2,2 procent i Storgöteborg respektive Stormalmö.

I Storstockholm fortsatte småhuspriserna att öka (plus 0,5 procent) medan de föll tillbaka svagt i Storgöteborg och med hela 4,9 procent i Stormalmö.

- December brukar normalt vara en lite svagare period på bostadsmarknaden men utvecklingen under den gångna månaden var splittrad med både upp- och nedgångar beroende på region och boendeform. Trots corona så har bostadspriserna stigit markant under hela 2020. Som minst på lägenheter i Storstockholm och Storgöteborg (runt 4 procent) och som mest på småhus i Södra Sverige (17 procent), säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Trenden med att småhuspriserna stigit mer än lägenhetspriserna fortsatte i Storstockholm under december. Det speglar ett fortsatt relativt sett större intresse för att bo i småhus än i lägenhet under coronakrisen, i kombination med ett litet utbud av småhus, säger Robert Boije.

- Under 2021 förväntar vi oss en betydlig mindre uppgång i bostadspriserna än den vi såg under 2020, säger Robert Boije. 

Lägenheter

Indexområde

1 månad

3 månader

12 månader

Sedan max

Storstockholm

-2,0 %

-0,5 %

4,0 %

-2,5 %

Storgöteborg

0,4 %

1,5 %

4,2 %

-0,4 %

Stormalmö

2,2 %

3,7 %

12,6 %

0,0 %

Norra Sverige

-2,3 %

-3,0 %

6,2 %

-3,6 %

Mellersta Sverige

1,4 %

0,8 %

9,3 %

0,0 %

Södra Sverige

1,7 %

2,6 %

10,3 %

0,0 %

Till och med december månad

 Hus

Indexområde

1 månad

3 månader

12 månader

Sedan max

Storstockholm

0,5 %

1,0 %

12,7 %

0,0 %

Storgöteborg

-0,1 %

2,0 %

10,4 %

-0,1 %

Stormalmö

-4,9 %

-1,2 %

10,6 %

-4,2 %

Norra Sverige

-3,2 %

0,3 %

16,6 %

-2,6 %

Mellersta Sverige

2,7 %

3,5 %

14,6 %

0,0 %

Södra Sverige

1,2 %

3,7 %

17,0 %

0,0 %

Till och med december månad 

Anm: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bl.a. bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för 6 geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro. Booli är en del av SBAB.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 285 000 och 381 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 september 2020). Antal medarbetare (FTE) är 748. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Boräntorna på väg upp snabbare än väntat24.3.2021 07:00:00 CET | Pressmeddelande

De längre bundna boräntorna är på väg upp i kölvattnet av globalt stigande långräntor. Riksbanken höjer reporäntan tidigare än väntat, vilket även kommer att dra upp de rörliga boräntorna. Fortsatt låga globala realräntor talar dock för att det inte blir någon dramatik. Omfattande globala statsfinansiella problem till följd av pandemin med stigande riskpremier utgör samtidigt en riskfaktor. Riksbankens utrymme att sänka räntan i ett sådant läge är begränsat men de goda svenska statsfinanserna utgör en motvikt mot stigande riskpremier i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum