TransportföretagenTransportföretagen

Färre bussar på vägarna i Coronapandemins spår

Dela

Coronapandemin har slagit hårt mot den svenska bussbranschen. I den årliga rapporten med samlad statistik över branschens utveckling har exempelvis klass III-bussar, som används i trafik inom turist- och beställningstrafik, minskat med 43 procent under 2020.

Årets upplaga av Sveriges Bussföretags Statistikrapport publiceras när den svenska bussbranschen fortfarande befinner sig i den kris som orsakats av Corona-pandemin. Rapportens uppgifter baseras på statistik från 2020 och tidigare. I dagsläget finns det alltså inte offentliga siffror tillgängliga som ger en samlad bild av effekterna hittills av Coronakrisen på bussbranschen och företagen som är verksamma inom den. Men siffror för 2020 börjar visa på de utmaningar som branschen har att hantera.

Till exempel har antalet bussar i trafik minskat under 2020 jämfört med 2019. Trafikanalys statistik visar på en minskning med nästan 10%. Den största minskningen finns bland Klass III-bussar, som används inom turist- och beställningstrafik; en minskning med 43%.

Vad gäller antalet avställda bussar, alltså bussar som inte används, räknades år 2019 5 063 avställda bussar, medan under 2020 hade antalet ökat till 6 834 stycken. En ökning med 35%.

Minskat bussresande

Även statistiken gällande antal körda mil per buss visar på stora minskningar. För bussklasser som används i upphandlad kollektivtrafik är det inte så stor skillnad mellan 2019 och 2020 i antalet körda mil, vilket är väntat då regionerna haft i uppdrag att upprätthålla samma nivå i den allmänna kollektivtrafiken för att minska trängsel. Men för långfärdsbussar är minskningen 36%.

Statistikrapporten innehåller även siffror som påvisar utvecklingar på policyområden som Sveriges Bussföretag tillsammans med sina medlemsföretag identifierat som särskilt viktiga för branschen. Framförallt handlar det om att visa på branschens omfattning, struktur och verksamhetsinriktning genom långsiktiga trender.

Statistiken är plockad från olika offentliga källor och Sveriges Bussföretag. Statistikrapporten är unik i sitt slag då Sveriges Bussföretag är ensamma om att samla tillgänglig information om branschen på ett ställe för att på så sätt ge en så samlad bild som möjligt av branschen. Förhoppningen är att statistikrapporten ska underlätta för alla som både söker enskilda uppgifter om samt vill ha en översiktsbild av bussbranschen.

Nyckelord

Bilder

Dokument

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Nu släpps de regionala rapporterna – Tempen på bussbranschen 202129.9.2021 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Transportföretagens rapport Tempen på bussbranschen 2021 visar att rekryteringsbehovet uppskattas till totalt 4 700 personer för åren 2021–2023. Rapporterna fokuserat på tre yrkesroller. Merparten av rekryteringsbehovet, 4 100 personer, utgörs av bussförare medan resterande utgörs av bussmekaniker och trafikledare. Transportföretagen har brutit ner dessa siffror och visar nu de länsvisa behoven.

Nya trängselavgifter riskerar att slå negativt mot flygbolagen23.9.2021 14:30:00 CEST | Pressmeddelande

Regeringen har idag gett ett uppdrag till Transportstyrelsen att lämna förslag om trängselavgifter inom den svenska luftfarten. Förslaget handlar i korthet om att flygplatser ska tvingas ta ut högre start- och landningsavgifter på flygplatser under så kallad ”peaktid” dvs då det är attraktivt att flyga. Transportföretagen menar att detta är ytterligare ett slag mot flyget i Sverige som riskerar att allvarligt försämra förutsättningarna för inrikesflyget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum