Hjärnfonden

Färre demensutredningar efter pandemiåren

Dela

50 personer insjuknar i demens varje dag, men utredningarna är fortsatt få. Antalet utredningar minskade mellan 2019 och 2021, och drabbar främst äldre. Nu vill Hjärnfonden se att fler utreds.

Cirka 17 procent färre personer fick en demensdiagnos under 2021 jämfört med 2019, enligt siffror från Svenska Demensregistret (SveDem). Antalet utredningar som ledde till demensdiagnos har minskat sedan pandemins början och inte återhämtat sig.  

En nedgång under pandemin var förväntadi och med att vården har behövt prioritera om, samtidigt som många äldre har undvikit vårdkontakter för att minska smittorisken sägerHjärnfondens generalsekreterare Anna Hemlin. 

Demensutredningar i primärvården står för den största minskningen med en nedgång på 26 procent. Det är främst inom primärvården där åldersgruppen personer 85 år och uppåt diagnostiseras. 

Enligt Socialstyrelsen utreddes innan pandemin uppskattningsvis endast hälften av alla som har en demenssjukdom, bland annat på grund av lågkunskap om sjukdomen. Att det troligtvis är många som inte får en diagnos gör att många inte får rätt vård, stöd och omsorg. 
 
”Det finns ett uppdämt behov hos drabbade och deras närstående och Hjärnfonden vill se att fler utreds för demens under kommande år för att säkra vårdbehovet” säger Anna Hemlin.  

Vad är demens? 
I Sverige har mellan 130 000150 00 med en demens.Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som har det gemensamt att de påverkar hjärnan. Vid demens försämras vanligen förmågor som är kopplade till vårt tänkande och intellekt, s.k. kognitiva förmågor. 

Demenssjukdomar är vanliga, kroniska och invalidiserande sjukdomar. För att en person ska få en demensdiagnoskrävs en minnesstörning samt minst ytterligare en kognitiv störning, tex försämrat omdöme, svårigheter med språket eller praktiska göromål eller nedsatt förmåga att tänka abstrakt. 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demensdiagnosen och utgör 60–70 procent av alla fall. 

Presskontakt 
Teodor Fridén 
teodor.friden@hjarnfonden.se 
08 501 65 599 

Hjärnfonden arbetar för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fritt från hjärnans sjukdomar. Det är genom att bidra till forskning som vi kan förändra livet för ännu fler människor. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Hjärnfonden
Hjärnfonden
Stora Nygatan 26
11127 Stockholm

08-4060800https://www.hjarnfonden.se/

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd. Vår vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Målet är att rädda liv, bidra till fler friskår och öka livskvaliteten för drabbade och närstående. För att uppfylla visionen och nå de långsiktiga målen arbetar vi med två ändamål: insamling och finansiering av den bästa svenska hjärnforskningen, samt kunskapsspridning och påverkansarbete för hjärnans område. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och företagssamarbeten

Följ Hjärnfonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hjärnfonden

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum