Brå

Färre fall av dödligt våld under 2021

Dela

Totalt sett minskade det dödliga våldet under 2021 jämfört med 2020. Främst var det färre fall av dödligt våld mot män utan användning av skjutvapen. Det var även färre fall av dödligt våld mot kvinnor med användning av skjutvapen under 2021, jämfört med 2020. Däremot var det något fler fall av dödligt våld mot män med användning av skjutvapen samt mot kvinnor i närstående parrelation, under 2021 jämfört med 2020. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2021.

Under 2021 konstaterades totalt 113 fall av dödligt våld, vilket är 11 fall färre än 2020. År 2020 noterades dock den högsta nivån av konstaterat dödligt våld, sedan mätningarna startade år 2002. Dödligt våld mot män utan användning av skjutvapen, minskade under 2021 till 46 fall, jämfört med 2020, då det var 58 fall. Dödligt våld mot kvinna med användning av skjutvapen uppgick till 2 fall under 2021, året innan var det 7 fall.

– Även om det totalt sett var färre fall av dödligt våld under förra året, så var det vissa typer av dödligt våld som var fler än 2020. Till exempel ser vi ett fåtal fler fall av dödligt våld med skjutvapen där offret är en man. Det var också något fler fall av dödligt våld mot kvinnor i närstående parrelation, jämfört med 2020, säger Jan Lundbeck, statistiker på Brå.

Det var 43 män som dödades med skjutvapen under 2021, vilket är två fall fler än året innan. 15 kvinnor föll offer för dödligt våld i en närstående parrelation, vilket är två fall fler än 2020. Det var 4 män som föll offer för dödligt våld i närstående parrelation, vilket var oförändrat jämfört med året innan.

– Det dödliga våldet har varierat en del sett över tid. Men även om vissa typer av dödligt våld har ökat de senaste åren så är ändå nivån på det dödliga våldet totalt sett lägre i dag, jämfört med början av 1990-talet, om man tar hänsyn till befolkningsmängden, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå.

Fakta
Varje år anmäls långt fler händelser som mord, dråp, barnadråp, vållande till annans död genom misshandel och terroristbrott, än vad som efter utredning kan konstateras vara dödligt våld. En stor del av anmälningarna visar sig vara annat än brott; exempelvis självmord, olyckor eller naturliga dödsorsaker. Under 2021 gjordes totalt 592 anmälningar om mord, dråp, barnadråp, vållande till annans död genom misshandel och terroristbrott. Av dessa konstaterades 113 fall vara dödligt våld.

All statistik och statistikrapporten Konstaterade fall av dödligt våld 2021 finns på www.bra.se Där finns även slutlig statistik över Anmälda brott samt Handlagda brott 2021, som också publiceras idag.

Kontakt

  • Jan Lundbeck, 08-527 58 508, jan.lundbeck@bra.se (Statistiken över konstaterade fall av dödligt våld)
  • Klara Hradilova Selin, 08-527 58 408, klara.selin@bra.se (forskningsstudie om europeisk jämförelse av dödligt skjutvapenvåld)
  • Jonas Öberg, 08-527 58 436, jonas.oberg@bra.se (forskningsstudie om dödligt våld i kriminell miljö)

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Kommunerna förbereds för nytt brottsförebyggande uppdrag på Brås konferens5.4.2022 09:08:30 CEST | Pressmeddelande

Den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar att förebygga brott, som förväntas träda i kraft 2023, präglar Brottsförebyggande rådets årliga konferens om brottsförebyggande arbete. Den 7–8 april samlas drygt 1 000 av landets brottsförebyggare på Råd för framtiden, digitalt och i Gävle. Brå presenterar där en ny rapport om var kommunerna står idag inför den utveckling som ska ske.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum