Norrköpings kommun

Färre lokaler med misstänkt kriminell verksamhet i Norrköping

Dela

Knappt ett år efter att den operativa samverkan mot organiserad brottslighet i Norrköping inleddes syns tydliga effekter av de gemensamma insatserna: flera av de misstänkt kriminella verksamheterna har upphört.

Sedan december 2017 genomförs regelbundet gemensamma insatser med målet att kraftigt försvåra att både bedriva och etablera illegala verksamheter i Norrköping. Det är Norrköpings kommun och polisen i Norrköping som tagit fram metoden för insatserna, som går ut på att de planeras gemensamt utifrån en juridisk bredd för att man med större kraft ska kunna ingripa mot misstänkt brottslighet. Under insatserna har bland annat kommunens inspektörer för miljö- och hälsoskydd, bygglov och alkohol tillsammans med representanter från myndighetsutövningen inom Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Kronofogden, samt från Räddningstjänsten deltagit.

Det här samarbetet ger väldigt mycket. När alla olika myndigheter slår ihop sina regelverk får de oseriösa aktörerna svårt att komma undan. Resultatet av våra gemensamma insatser och besluten som följer på dem är att flera verksamheter nu har upphört, vilket ligger precis i linje med målet för vår samverkan, säger Michael Lindquist, operativ koordinator för polisen i Norrköping. Vi har även fått detta bekräftat av vår underrättelseverksamhet – när de presenterade sin operativa lägesbild för hösten 2018 stod det klart att jämfört med hösten 2017 har antalet lokaler som vi rekommenderas att ha uppsikt över och genomföra aktiviteter mot blivit betydligt färre.

Totalt har sex gemensamma insatser genomförts sedan starten, varav tre under hösten. Under höstens insatser, där den senaste genomfördes den 19 oktober, besöktes varje gång ett tiotal platser med misstänkt kriminell verksamhet. Besöken resulterade bland annat i att en förening och en caféverksamhet har belagts med rökförbud och förbud mot antändning av kol i lokalen med vite om 50 000 kronor per dag som förbudet överträds. Beslut om ifall ytterligare en förening ska beläggas med samma förbud väntas inom kort. En förening fick kontraktet uppsagt efter att det uppdagades att verksamheten missköttes, och föreningen har nu lämnat lokalen. Utöver detta beslagtogs vid de tre insatserna bland annat 15 spelmaskiner.

För varje ny aktion ser vi nya resultat, säger Richard Tjernström, säkerhetschef i Norrköpings kommun. Vi märker också att på ställen där det pågått olaglig verksamhet men där man valt att inte lägga ned, börjar allt fler nu istället sköta sig och följa reglerna. Förutom att det här gynnar de som redan konkurrerar på lika villkor förbättras även säkerheten för både gäster och personal på dessa platser. Är verksamheten inhyrd i en större fastighet förbättras dessutom brandsäkerheten för samtliga hyresgäster i huset.

Det är viktigt för oss att vara tydliga med att de goda entreprenörerna inte har någonting att oroa sig för – tvärtom stävjer vi på det här viset osund konkurrens, säger Michael Lindquist.

Bakom överenskommelsen om de gemensamma insatserna ligger det chefssamråd som finns i Norrköping mellan Polisen, Norrköpings kommun och Räddningstjänsten Östra Götaland, och man har inga planer på att backa.

Tvärtom, med tiden har vi ökat antalet insatser och kommer att fortsätta på den inslagna vägen, säger Richard Tjernström. Det här ska inte ses som enskilda händelser, utan är numera ett normalt arbetssätt för oss, som är här för att stanna.

Kontaktpersoner:
Richard Tjernström
Titel: säkerhetschef Norrköpings kommun
Telefon: 0730-78 20 67

Michael Lindquist
Titel: operativ koordinator, polisen i Norrköping
Telefon: 010-566 58 15

____________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 070-320 58 85

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum