Transportstyrelsen

Färre omkom i vägtrafiken under 2021

Dela

Under 2021 omkom 192 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är 12 färre än 2020 då 204 människor omkom. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Av de omkomna var 113 bilister,  96 av dem hade färdats i personbil, övriga i lastbil eller buss.

Den vanligaste olyckstypen bland bilister är mötesolyckor följt av singelolyckor.

– Utvecklingen går i rätt riktning när det gäller omkomna i vägtrafiken. Det är första gången som antalet omkomna är färre än 200. Det är framför allt olyckorna med personbil som minskat. Men även bland oskyddade trafikanter ser vi en minskning, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

I år fyller nollvisionen 25 år. Sverige har hittills varit framgångsrikt i arbetet med att nå det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken.

Trafiksäkerhetsarbetet har tidigare varit inriktat på att bygga bort risker i infrastrukturen. Nu riktas större fokus på trafikanternas beteende. Bättre efterlevnad av hastighetsgränser, nykterhet i trafiken, utbildning och friska förare bidrar till att minska riskerna som leder till olyckor.

– Här ser jag att helt eller delvis automatiserade fordon eller system som kan hjälpa föraren till bättre beslut och bättre regelefterlevnad har stor potential. Sådana system kan till exempel hjälpa förarna att följa regler eller automatiskt bromsa bilen, säger Jonas Bjelfvenstam.

Under 2021 omkom 25 motorcyklister. Det är en minskning jämfört med året innan där 28 motorcyklister omkom.

20 cyklister omkom under 2021, det är lika många som året innan.

Under 2021 omkom 23 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon.

Av de som omkom under 2021 var 50 kvinnor och 142 män, 10 var under 18 år och 66 var 65 år eller äldre.

Sveriges officiella statistik fastställs i april av myndigheten Trafikanalys och bygger på polisrapporterade olyckor som rapporterats till Strada.

Transportstyrelsens arbete med att samla in olycksdata är viktigt för trafiksäkerheten. Ur data kan statistik skapas för att rikta insatser dit de bäst behövs. Myndighetens arbete med att utveckla regler och genomföra tillsyn ska bidra till att göra nollvisionen möjlig.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller på Transportstyrelsens webbplats under sidorna Statistik över vägtrafikolyckor.


Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen
Olai kyrkogata 35
60232 Norrköping

https://transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

Norrbotten leder i utbildningar för förarbevis för vattenskoter4.7.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Norrbotten är i topp i antal personer som genomgått utbildning för förarbevis för vattenskoter, räknat i proportion till folkmängden. Dessutom är andelen kvinnor som går igenom utbildningen högst i landet. Utbildningslusten är hög också i Västerbotten och Västernorrland. Jämfört med områdena runt Stockholm eller Göteborg är andelen som genomgått utbildning till förarbevis i de norra länen många gånger högre.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum