RF/SISU

Färre unga idrottar – men glädjande många unga ledare

Dela

Antal deltagartillfällen i föreningsidrotten minskar samtidigt som det är glädjande att Gymnastikförbundet, som arbetar aktivt med ledarskap och värdegrund istället ökar. Förbundets egna siffror visar även en ökning av antal unga ledare under 20 år.

Centrum för Idrottsforsknings (CIF) rapport Statens stöd till idrotten 2019 visar att deltagartillfällen i föreningsidrotten minskar både för pojkar och flickor. Även bland de yngsta syns en minskning.

– Att vi minskar i deltagartillfällen är oroande och pekar på vikten av att vi fortsätter det intensiva förändringsarbete, Strategi 2025, som vi är mitt uppe i. Vi vet att det är viktigt att föreningen finns nära där barnen bor, att det inte får vara för dyrt att idrotta och att vi, precis som rapporten visar, ser över tränings- och tävlingsformer. Nedgången är särskilt bekymmersam då stillasittande totalt i samhället har ökat. Det är ett stort och växande hot mot folkhälsan, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Som underlag till rapporten har Ungdomsbarometern ställt frågor till unga om idrottande. Svaren visar att intresset är stort för motion, träning och hälsa. Många unga är träningsintresserade och de finns både inom och utanför föreningsidrotten. Rapporten menar att idrottsrörelsen behöver ta vara på det ökade hälsointresset bland unga och fokusera på glädje snarare än resultat och prestation.

– Vårt fokus på idrott hela livet och att behålla tonåringarna ligger helt i rätt riktning. Men vi måste bli ännu bättre, inte minst på att verkligen lyssna på barn och ungdomar. Vi kan inte göra som vi alltid gjort bara för att det fungerade när vi som är vuxna nu själva var barn. Vi ser också nu under denna pandemi att kommuner kontaktar våra distrikt för att få hjälp att fortsätta hålla igång vår verksamhet för att nå fler barn och unga i segregerade områden. Här behöver vi hjälpas åt både nu och framöver, säger Björn Eriksson.

Glädjande är att rapporten visar att Gymnastikförbundet har en tydlig ökning av deltagartillfällen samtidigt som förbundets egna siffror visar att även antal unga ledare under 20 år i förbundet ökar. Gymnastikförbundet har arbetat med att hitta former för de som vill utöva gymnastik för att det är roligt och inte tävla, samtidigt som man varit öppna för andra träningsformer, exempelvis parkour och tricking.

Rapporten visar att ännu fler vill vara mer delaktiga, bland annat i utformande av träningar och aktiviteter.

– Att få möjlighet att rent praktiskt göra insatser i den verksamhet man är en del av är ett sätt att påverka den, och en mycket bra skola i demokrati. Gymnastikförbundets och idrottsrörelsens unga ledare inger stort hopp inför framtiden, säger Björn Eriksson.


Här hittar du Centrum för idrottsforsknings rapport 

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

RF/SISU
RF/SISURiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 72 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum