Försäkringskassan

Fars dag: Så delade föräldrar på vabben under pandemin

Dela

Idag på fars dag publicerar Försäkringskassan ny statistik över uttaget av vab. Siffrorna visar att det inte skett någon tillbakagång i jämställdheten mellan hur kvinnor och män tar ut vab – trots ett ökat nyttjande under pandemin.

– Jag tycker att siffrorna är glädjande i bemärkelsen att det i alla fall inte verkar ha skett någon påtaglig tillbakagång i hur jämställt föräldrar väljer att vabba. Vi ser till och med en liten ökning av männens uttag. Under hela pandemin och speciellt nu under hösten har vi sett ett kraftigt ökat nyttjande av vab, möjligen till följd av RS-virus. Det finns en risk att jämställdhet kommer en bit ned på pappor och mammors prioriteringslista och något som man åsidosätter vid påfrestningar, men så verkar det inte vara utifrån dessa siffror. Det säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Statistiken som Försäkringskassan nu tagit fram visar att pappor tar ut ungefär fyra av tio dagar av när barn behöver vara hemma på grund av sjukdom.

– Uttaget av vab benämns ofta som relativt jämställt då skillnaden mellan mäns och kvinnors uttag av vab är ungefär 40 – 60. Även om det inte är helt lika så är en första milstolpe på vägen mot ett mer jämställt uttag nådd, och utvecklingen fortsätter nu sakta mot ett helt jämställt uttag.

Statistiken finns tillgänglig här.

Pressbild på Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson, finns här.

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pandemin sätter spår i socialförsäkringen även 202128.6.2022 09:00:17 CEST | Pressmeddelande

Covid-19-pandemin syns tydligt i statistiken för socialförsäkringen även för 2021. Utbetalningar inom sjukförsäkringen ligger på en fortsatt hög nivå även om det skedde en minskning jämfört med 2020. Även antalet mottagare av vab (vård av sjukt barn), smittbärarpenning och graviditetspenning ökade under förra året på grund av pandemin. Det visar årets upplaga av rapporten Socialförsäkringen i siffror som presenteras idag.

Ojämställt uttag av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning31.5.2022 09:15:00 CEST | Pressmeddelande

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan sedan den 1 januari 2019 ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett utökat behov av omvårdnad och tillsyn, samt merkostnadsersättning om barnets funktionsnedsättning medför extra kostnader. Dessa två ersättningar ersatte det tidigare vårdbidraget och en målsättning med reformen var att det skulle bli mer jämställt då båda föräldrarna nu kunde ansöka. Ny statistik från Försäkringskassan visar dock att det i 78 procent av fallen är barnets mamma som får hela utbetalningen.

Sjukpenning: skillnader i avslag för olika grupper och situationer27.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny registerstudie från Försäkringskassan har undersökt skillnader i avslag mellan olika grupper och situationer vid ansökan om sjukpenning under åren 2018–2021. Studien är ett första steg för att kartlägga områden där det behövs fördjupade kunskaper och vidare analyser, något som är viktigt för myndighetens fortsatta förändringsarbete av förvaltningen av sjukförsäkringen och för andra aktörer i sjukskrivningsprocessen. Den här typen av studie kan dock inte ge svar på om Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen under perioden har varit tillräckligt likformig och det är heller inte studiens syfte. Studien visar att det inte finns märkbara skillnader i andel avslag mellan kvinnor och män men att det under perioden har funnits såväl regionala skillnader samt skillnad mellan olika diagnoser gällande andel avslag. Studien visar också en högre avslagfrekvens för personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under åren 2015–2020 ökade antalet avslag för sjukpenning, framfö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum