Fastighetsägarna

Fastighetsägare: Så identifieras klimatrisker med ny tjänst

Dela
Att det finns klimatrisker kopplat till fastigheter är många fastighetsägare medvetna om. Men exakt hur riskerna ser ut och hur dessa kan reduceras är det färre som känner till. Nu lanserar Fastighetsägarna GFR i samarbete med WSP en ny tjänst som kartlägger dessa fastighetsrelaterade klimatrisker. Tjänsten bygger på befintliga data och statistik från bland annat kommuner, länsstyrelsen och SMHI.

Den nya tjänsten ”Skyfall” är ett verktyg för att analysera fastigheter utifrån ett antal noga utvalda klimatrisker exempelvis översvämning, skred, intensiva snöfall och värmebölja – en så kallad klimatscreening. Analysen tar utgångspunkt från fastighetens geografiska position kopplat till data och statistik. Resultaten sammanfattas i en rapport med de identifierade riskerna men innehåller även övergripande åtgärdsförslag.

– Klimatanpassning är ett arbete där våra medlemmar behöver stöd. För att få bäst verkan behöver det också bedrivas i samverkan mellan fastighetsägare och kommun. Genom vår nya tjänst kan vi samla in och förmedla information om klimatrisker för en specifik fastighet. Ett sådan stresstest ger i sin tur fastighetsägare möjlighet att arbeta mer långsiktigt och förebyggande, säger Rikard Ljunggren, vd på Fastighetsägarna GFR.

Efter en första klimatscreening finns möjlighet att gå vidare med en fördjupad analys av hela eller delar av fastighetsbeståndet. Den fördjupade analysen mynnar ut i en åtgärdsplan med riskreducerande insatser och aktiviteter som rekommenderas för respektive byggnad.

– Målsättningen med Skyfall är att ge fastighetsägare en konkret bild av vilka klimatrelaterade risker som finns vid just deras fastigheter. Men vad som är unikt för tjänsten är att den också kan ge insikter och åtgärdsförslag för att förebygga och motverka dessa risker i tid, vilket är ett stort värde för Fastighetsägarnas medlemmar, säger Helge Hedenäs, gruppchef Geospatial Solutions på WSP.

Enligt Svensk Försäkring har det under åren 2015-2020 inträffat närmare 80 000 väder- och naturrelaterade skador i Sverige. För dessa skador betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt mer än 3,5 miljarder kronor. Skadorna kopplade till klimatförändringarna väntas öka kraftigt i framtiden om inte rätt insatser görs.

– Både sårbarhet och risk kan skilja stort mellan fastigheter och här handlar det om att se om sitt hus. Ligger en fastighet i exempelvis ett tidigare översvämningsdrabbat läge, finns risk att försäkringsbolagen inte betraktar det som en oförutsedd händelse om det inträffar igen. Därför är det en gemensam angelägenhet för fastighetsägare, kommuner, försäkringsbolag, verksamheter och boende att arbeta förebyggande med dessa frågor. Genom att göra rätt i dag kan vi spara stora kostnader i framtiden. Skyfall blir en viktig pusselbit i det arbetet, avslutar Rikard Ljunggren.

Om Skyfall® – klimatkoll för fastighetsägare

Med tjänsten Skyfall (engelskt uttal) kan du analysera vilka klimatrisker din fastighet står inför och hur du kan arbeta förebyggande. Läs mer och beställ tjänsten på www.fastighetsagarna.se/skyfall.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Långsam planprocess men bättre kontakter med politiker och tjänstemän i Uddevalla kommun, tycker fastighetsföretagen22.5.2023 13:33:35 CEST | Pressmeddelande

Fler fastighetsföretag är missnöjda med planhantering i Uddevalla kommun. Det visar undersökningen Fastighetsföretagarklimatet från Fastighetsägarna. I totalrankingen hamnar Uddevalla kommun i mitten. Sedan föregående undersökning har dock nöjdheten ökat med att de kommunala avgifterna bedöms som rimliga, och kontakterna med tjänstemän och politiker har förbättrats.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum