WSP

Fastighetsägare: Så identifieras klimatrisker med ny tjänst

Dela

Att det finns klimatrisker kopplat till fastigheter är många fastighetsägare medvetna om. Men exakt hur riskerna ser ut och hur dessa kan reduceras är det färre som känner till. Nu lanserar Fastighetsägarna GFR i samarbete med WSP en ny tjänst som kartlägger dessa fastighetsrelaterade klimatrisker. Tjänsten bygger på befintliga data och statistik från bland annat kommuner, länsstyrelsen och SMHI.

Den nya tjänsten Skyfall är ett verktyg för att analysera fastigheter utifrån ett antal noga utvalda klimatrisker exempelvis översvämning, skred, intensiva snöfall och värmebölja - en så kallad klimatscreening. Analysen tar utgångspunkt från fastighetens geografiska position kopplat till data och statistik. Resultaten sammanfattas i en rapport med de identifierade riskerna men innehåller även övergripande åtgärdsförslag.

– Klimatanpassning är ett arbete där våra medlemmar behöver stöd. För att få bäst verkan behöver det också bedrivas i samverkan mellan fastighetsägare och kommun. Genom vår nya tjänst kan vi samla in och förmedla information om klimatrisker för en specifik fastighet. Ett sådan stresstest ger i sin tur fastighetsägare möjlighet att arbeta mer långsiktigt och förebyggande, säger Rikard Ljunggren, vd på Fastighetsägarna GFR.

Efter en första klimatscreening finns möjlighet att gå vidare med en fördjupad analys av hela eller delar av fastighetsbeståndet. Den fördjupade analysen mynnar ut i en åtgärdsplan med riskreducerande insatser och aktiviteter som rekommenderas för respektive byggnad.

– Målsättningen med Skyfall är att ge fastighetsägare en konkret bild av vilka klimatrelaterade risker som finns vid just deras fastigheter. Men vad som är unikt för tjänsten är att den också kan ge insikter och åtgärdsförslag för att förebygga och motverka dessa risker i tid, vilket är ett stort värde för Fastighetsägarnas medlemmar, säger Helge Hedenäs, gruppchef Geospatial Solutions på WSP.

Om Skyfall ® - klimatkoll för fastighetsägare

Med tjänsten Skyfall kan du analysera vilka klimatrisker din fastighet står inför och hur du kan arbeta förebyggande. Läs mer och beställ tjänsten på www.fastighetsagarna.se/skyfall 

Kontakter

Om

WSP
WSP
Arenavägen 7
12188 Johanneshov

010-7225000http://www.wsp.com

WSP är ett av världens ledande konsultbolag och rådgivare inom samhällsutveckling. Vi utvecklar allt ifrån städer och transportsystem till vattenförsörjning och höga hus. Med 55 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. I Sverige har vi omkring 4 200 medarbetare.

Följ WSP

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WSP

WSP utvecklar framtidens stadsdelar tillsammans med Uppsala kommun9.5.2022 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

WSP får nytt förtroende att agera beställarstöd när Uppsala kommun fortsätter att växa. Det innebär att WSP har fått i uppdrag att utveckla de nya stadsdelarna Rosendal och Ulleråker. Två stadsbyggnadsprojekt som präglas av hållbarhet och innovation med målet att skapa moderna, levande och attraktiva stadsdelar. Båda uppdragen innebär beställarstöd för kommunen i arbete med att styra och planera arbetet för allmän platsmark, kvartersmark och övrig kommunägd mark i området.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum