Fastighetsägarna

Fastighetsägare stöttar restauranger, caféer och butiker

Dela

Fler än hälften av lokalhyresgästerna med restauranger, caféer och hotell har under den senaste månaden fått stöd av sin hyresvärd. Det handlar om anstånd med hyresinbetalningen, övergång från kvartalsinbetalning till månadsinbetalning av lokalhyran eller tillfälliga hyresrabatter. Det visar en undersökning Fastighetsägarna gjort bland små- och medelstora fastighetsföretag.

En enkätundersökning som Fastighetsägarna gjort bland små- och medelstora fastighetsföretag visar att 6 av 10 restauranger och caféer samt 5 av 10 hotell den 31 mars 2020 inte betalat den sedan tidigare avtalade hyran. I en majoritet av fallen har fastighetsägaren och lokalhyresgästen kommit överens om anstånd med hyran, övergång från kvartalsinbetalning till månadsinbetalning av hyran eller tillfälliga hyresrabatter.

– Hotell, restauranger och caféer har drabbats hårt av coronapandemin. Många fastighetsägare stöttar därför sina lokalhyresgäster när det är möjligt genom anstånd med hyran eller tillfälliga hyresrabatter. Det är ett tydligt uttryck för att fastighetsbranschen tar ett stort ansvar för både sina lokalhyresgäster och samhällsutvecklingen, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Små och medelstora butiksägare inom sällanköpshandeln fortsätter i stor utsträckning att betala den sedan tidigare avtalade hyran, medan vartannat större företag inom sällanköpshandeln inte betalar den sedan tidigare avtalad hyran. De minskade hyresintäkterna ger snabbt avtryck i fastighetsbranschen som till 90 procent består av småföretag.

– Varannan småföretagare i fastighetsbranschen bedömer att de kommer få minskade hyresintäkter under nästa kvartal. Det visar att alla delar av samhället påverkas av coronapandemin, säger Reinhold Lennebo.

Resultatet i korthet

  • 60 procent av lokalhyresgäster med restauranger eller caféer har inte betalat den sedan tidigare avtalade hyran.
  • 53 procent av lokalhyresgästerna inom hotell och övriga besöksnäring har inte betalat den sedan tidigare avtalade hyran.
  • I en majoritet av fallen inom branscherna hotell, restaurang och café samt övrig besöksnäring har fastighetsägare och lokalhyresgäst kommit överens om anstånd med hyra, övergång från kvartalsinbetalning till månadsinbetalning av hyran eller hyresrabatter.
  • Små och medelstora aktörer inom sällanköpshandeln betalar oftare hyran enligt avtal (78 %) jämfört med större företag inom sällanköpshandel (56 %).
  • 53 procent av de svarande bedömer att hyresintäkterna kommer att minska under det tredje kvartalet 2020.

Enkäten har besvarats av totalt 835 fastighetsägare med 10 248 lokalhyresgäster under perioden 24/4 – 4/5 2020.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fler fastighetsföretag kritiska till kommunens centrumarbete12.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det har blivit tuffare att bedriva ett fastighetsföretag i Karlstad. Det visar undersökningen Fastighetsföretagarklimatet från Fastighetsägarna. I Karlstad har index sjunkit och är nu nere på sin lägsta nivå hittills. Kommunen ligger dock fortfarande något över snittet för de undersökta kommunerna. Sedan föregående undersökning har stödet för kommunens centrumarbete minskat kraftigt.

Bottenvåningarnas betydelse i framtidens stad27.4.2021 07:46:12 CEST | Pressmeddelande

”Levande bottenvåningar – dröm och realitet” är en ny rapport från Fastighetsägarna Stockholm som beskriver vad verksamheter i bottenvåningar betyder för en attraktiv stad. Den visar också vilka förändringar som sker i innehållet i bottenvåningarna och diskuterar förutsättningarna för en levande stad framöver. För att lyckas med omställningen som bottenvåningarna nu står inför bör kommunerna ta fram en stadslivspolicy istället för en handelspolicy menar Helena Olsson, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum