Sveriges AllmännyttaSveriges Allmännytta

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta: Lagändring krävs – annars hotas 5g-utbyggnaden

Dela

Ledningsrättslagen behöver ändras så att 5g-utbyggnaden kan fortsätta i oförminskad takt och fastighetsägare fortsatt kan bidra till stadsutvecklingen med fler bostäder. Det kräver Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta i en gemensam skrivelse till regeringen efter en dom i Högsta domstolen medfört att hyresavtal för mobiltelefoniplatser kan ersättas med ledningsrätt.

Den 24 november 2021 meddelade Högsta domstolen sitt beslut i ett mål [1] som kommer få stor påverkan på den fortsatta utbyggnaden av 5g-nätet för mobiltelefoni. Domen innebär att en teleoperatör med basstationer för mobiltelefoni på sex fastigheter i Luleå får ersätta sina befintliga lokalhyresavtal med fastighetsägaren med en mycket långtgående ledningsrätt.

Ledningsrätt innebär stora nackdelar för fastighetsägare jämfört med ett hyresavtal. Både äganderätt och möjligheter att ändra en befintlig byggnad eller bygga nytt begränsas kraftigt. Framför allt är ledningsrätten evig, vilket innebär att den finns kvar om huset rivs eller brinner ned. Då måste fastighetsägarna bygga upp huset på nytt för att garantera att mobilsändning kan ske. Om en fastighetsägare vill göra ändringar på sin fastighet, exempelvis bygga på några våningar med bostäder, så måste fastighetsägaren ansöka om så kallad förrättning och bekosta denna. Kostnader som inte sällan uppgår till stora belopp, och är förenad med långa och osäkra processer.

– En uppenbar följd av domen är att fastighetsägare kommer bli betydligt mer återhållsamma med att teckna hyresavtal för mobiltelefoni när det finns en betydande risk att operatören i ett senare skede ansöker om den mer förmånliga ledningsrätten. Samtidigt riskerar domen att fördyra utbyggnaden av 5g-nätet för operatörerna, när de inte kan utnyttja platser i befintliga byggnader. Processen med att bygga ut mobilnätet kan bromsas och kraftigt försenas, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

– Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt ändra i ledningsrättslagen så att fastighetsägarens rätt till sina egna fastigheter upprätthålls. Det är en förutsättning för att 5g-utbyggnaden ska kunna fortsätta och att den nödvändiga utvecklingen av våra städer med nya bostäder och lokaler kan tillgodoses, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Läs debattartikel i Ny Teknik.

För mer information, kontakta:
Johan Kleveland, förbundsjurist Fastighetsägarna Sverige, 08–613 57 40
Niklas Stavegård, kommunikationschef Fastighetsägarna Sverige, 08–613 57 25  

Lars Matton, chefsjurist Sveriges Allmännytta, 08–406 55 32
Ulrika Lamberth, pressansvarig Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25

Fotnot [1] Högsta domstolens avgörande i mål T 640–19.

Nyckelord

Kontakter

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisationen för 318 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som bygger och förvaltar hyresbostäder för alla i hela landet. Tillsammans har de över 945 000 hyresbostäder

Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum