Fastighetsägarna

Fastighetsägarna samarbetspartner när Vänersborg får medel från Tillväxtverket

Dela

Vänersborgs kommun får 2 250 000 kronor från Tillväxtverket för att tillsammans med näringslivet satsa på hållbar plats- och destinationsutveckling. Av 150 olika projekt som sökte medel från Tillväxtverket, var det bara 12 som beviljades. Och Vänersborg var en av dem. Projektet startar omgående och pågår till och med april 2022. Förutom Vänersborgs kommun finns bland annat Fastighetsägarna GFR med som samverkanspartners i ansökan.

Kommun, näringsliv, föreningar och organisationer ska genom kontinuerlig dialog och gemensamma insatser skapa attraktion kring att leva och verka i Vänersborg.

- Det är väldigt roligt att Vänersborg blivit utvald som en av piloterna i Sverige att arbeta med platsutveckling. Vi satsar mycket pengar på kärnverksamheter som vård, skola och omsorg för invånarna. Nu kan vi också vara med och arbeta tillsammans med näringslivet och samla oss till en gemensam bild av Vänersborg. Vi ska fortsätta på den redan inslagna vägen och samarbeta tillsammans, säger kommunalrådet Benny Augustsson.

- Som fastighetsägare lokalt i Vänersborg och som förtroendevald i Fastighetsägarna GFR  så har vi länge samverkat med olika aktörer för att skapa en positiv stadsutveckling. För oss är det viktigt att vara engagerade i dessa frågor och verka för att utveckla en plats som gynnar verksamheterna i våra lokaler och hela kommunen. En attraktiv och hållbar stadskärna genomsyrar hela kommunen och bidrar till dess tillväxt, det är jag stolt över att fastighetsbranschen kan vara med och bidra till, säger Christoffer Odelius på Odelius Fastigheter.

Exempel på möjligheter inom projektet:

I ansökan finns ett antal projekt med som är intressanta ur ett hållbart perspektiv. Några exempel:

Hitta sätt att få in lokalproducerad mat på restauranger och caféer

Hitta nya hållbara leveranssätt i stadskärnan

Binda ihop stadskärnan på ett bättre sätt.

- Det här är riktigt bra för Vänersborgs kommun. Det är viktigt att vi kommer igång så fort som möjligt med projektet och att vi samlar vår gemensamma kompetens både internt och externt bland våra samarbetspartners, säger kommundirektör Lena Tegenfeldt. Nu ska vi sätta organisationen och skapa ett långsiktigt arbetssätt kring hållbar platsutveckling i Vänersborg. 

- Stadskärnor befinner sig alltid i en konstant förändring, men den strukturomvandling som vi nu ser har accelererat snabbt med anledning av pandemin. Det gäller därför att skapa en tydlig samverkan mellan kommun, fastighetsägare och övrigt näringsliv för att tillsammans skapa ett utbud i stadskärnan som gör den levande. Vad vi i framtiden ska fylla ytan med, både i och mellan fastigheterna på gator och torg måste vi arbeta fokuserat kring. Genom detta projekt ges vi nu förutsättningarna och resurser att göra det i Vänersborg. Vi måste utgå från det som är unikt för Vänersborgs stadskärna och förstärka det. Vi måste jobba med en tydlig stråkutveckling, tydliga och gemensamma visionsbilder som utformar helheten och bidrar till en bra utbudsmix, säger Petra Ohldin Lampinen, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR.

Tillväxtverket beviljar stöd av följande skäl:

Projektet tar ett stort grepp på utvecklingen av Vänersborgs stadskärna, inklusive kopplingen mellan innerstaden och besöksnoder belägna längre ut. Problematiken med en stadskärna som töms på verksamheter och behovet av reaktivering och av besökare som vill stanna några dagar och turista delas av många svenska städer. Ansökan har ett brett målgruppsperspektiv: turister, boende, verksamma, dagbesökare. Detta avspeglas också i de utvalda arbetsområdena som bland annat ska hantera gestaltning och trafik, trygghet, besöksdrivande verksamheter, lokal mat, fastighetssamverkan samt aktiviteter, evenemang och kultur.

Vänersborgs kommun har genomfört ett förberedande arbete och har en plattform och organisation på plats; i projektet kommer offentliga och privata aktörer att delta liksom civilsamhället. Många olika kompetenser inom den kommunala organisationer kommer att delta i projektet. Att även arbetsmodell och metoder redan har valts ut gör att insatser kan påbörjas direkt. Projektet kan bli ett bra exempel på arbetssätt, metoder och lokala processer för utveckling av en stadskärna där besöksnäring och turism är en del i ett bredare utvecklingssammanhang.

Kontakter

Bilder

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens om tvistelösning i de årliga förhandlingarna16.7.2021 13:00:56 CEST | Pressmeddelande

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar”.

Hyreskommissionens förslag om läge och kvalitet räcker inte6.7.2021 10:42:08 CEST | Pressmeddelande

Hushållens värderingar av olika egenskaper, som lägenhetens geografiska läge, har inte fått ett tillräckligt genomslag i hyressättningen. För att ändra på detta enades januaripartierna om att tillsätta en statlig kommission, som skulle analysera situationen och föreslå ändamålsenliga lagändringar. När kommissionens utredning presenterades i dag, kan man konstatera att förslagen är för svaga för att leda till någon förändring.

Ny rapport pekar på behovet av långsiktiga bostadsreformer29.6.2021 07:11:00 CEST | Pressmeddelande

Fastighetsägarna Stockholm vill bidra till ett fördjupat samtal om långsiktiga bostadsreformer och lyfter i rapporten Hitta hem – så tar fastighetsägare ett ökat socialt ansvar fram några av de många fastighetsföretag som på olika sätt bidrar till socialt hållbara bostadslösningar. Med rapporten vill Fastighetsägarna Stockholm peka på utmaningar och behov i den här centrala delen av dagens bostadsmarknad, skildra konsekvenserna av de problem vi ser och att bidra till lösningar.

Allmännyttiga bolag missnöjda med förhandlingssystemet23.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Just nu är allt fokus på utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. Samtidigt pågår flera andra utredningar om hur hyressättningen och förhandlingssystemet ska fungera bättre. Fastighetsägarna GFR har därför frågat representanter från fastighetsbolag hur de tycker att den svenska hyressättningsmodellen fungerar. I svaren framkommer att både privata och allmännyttiga bolag är mycket missnöjda. Nästan tre fjärdedelar av de allmännyttiga bolagen anser att hyressättningssystemet fungerar dåligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum