E.ON Sverige AB

Fastighetsbranschen bra men kan bli bättre

Dela

Fastighetsbranschen är en av de branscher som tagit stora kliv när det gäller att gå mot ökad hållbarhet. Det är helt förståeligt. Fastighetens värde ökar, hållbarhet är efterfrågat från hyresgäster och ett hållbart perspektiv sänker kostnaderna för fastighetsägaren. Samtidigt visar en undersökning som SB Insight gjort på uppdrag av E.ON att det finns mycket kvar att göra. Mest överraskande är att ingen av de fastighetsbolag som har deltagit i undersökningen har krav på återvunnet material i sina upphandlingar.

Fastighetsbranschen har tagit stora kliv när det gäller hållbarhet men när det kommer till en bredare syn på återvinning och cirkulära flöden, finns sällan några konkreta tankar eller mål.
Fastighetsbranschen har tagit stora kliv när det gäller hållbarhet men när det kommer till en bredare syn på återvinning och cirkulära flöden, finns sällan några konkreta tankar eller mål.

I Sverige står bostäder och service för 40% av den totala energikonsumtionen. Det ställer höga krav på energieffektiva lösningar. Hållbara fastigheter är en nyckel till ett minskat klimatavtryck och för att vi ska uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

Slutsatsen i den rapport som SB Insight har gjort visar att bygg – och fastighetsbranschen är en sektor som visserligen har kommit en bit på väg, men det finns flera förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter.

Naturligtvis finns utrymmen för avfallssortering i fastigheter, men när det kommer till en bredare syn på återvinning och cirkulära flöden, finns sällan några konkreta tankar eller mål.

Rapporten visar att cirkulär ekonomi finns på agendan hos de flesta företagen i landet, men just hos fastighetsbolag är frågan mycket längre ner på agendan. Fyra av nio fastighetsbolag nämner det över huvud taget inte alls. Och lika många företag har inga mål för sitt arbete med cirkulär ekonomi.

-Vi kan se att en del företag ligger i framkanten och att det finns en tydlig koppling mellan ett aktiv hållbarhetsarbete och ökat fastighetsvärde, stärkt varumärke och tillgång till förmånligare finansieringen. Men inom fastighetsbranschen finns det mer att göra. Inget av de undersökta fastighetsbolagen har till exempel krav på återvunna material i sina upphandlingar, säger Joakim Adgård, Director Corporate Energy Solutions på E.ON i Sverige.

För mindre än en vecka sedan utsågs Helsingborg för andra året i rad till Sveriges bästa miljökommun av tidningen Aktuell hållbarhet. Främsta anledningen till att Helsingborg ligger så långt framme är att kommunen arbetar på så bred front med frågan.

- Många fastighetsbolag skulle kunna vinna mycket på att ta samma breda ansats och satsa mycket mer på cirkulär ekonomi där återvunnet material och återvunnen energi kommer upp på agendan. Undersökningen visar att de bolag som kommit längst arbetar långsiktigt, innovativt och med ett helhetsperspektiv, säger Joakim Adgård.

Cirkulär ekonomi innefattar allt från materialval till energisnåla processer i ett företag, samhälle eller i en organisation bygger på tydliga kretslopp. Strävan är till exempel att avfall inte ska existera, utan ses som en råvara. Därför designas produkter så att de är lätta att återvinna. Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att det går att återanvändas, materialåtervinnas och i sista steget energiåtervinnas.

Läs hela rapporten: https://www.eon.se/om-e-on/om-foeretaget/almedalen.html

För ytterligare information, kontakta Joakim Adgård, Director Corporate Energy Solutions på E.ON i Sverige, telefon 0727 053635.

Kontakter

Bilder

Fastighetsbranschen har tagit stora kliv när det gäller hållbarhet men när det kommer till en bredare syn på återvinning och cirkulära flöden, finns sällan några konkreta tankar eller mål.
Fastighetsbranschen har tagit stora kliv när det gäller hållbarhet men när det kommer till en bredare syn på återvinning och cirkulära flöden, finns sällan några konkreta tankar eller mål.
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Från Högbytorp i väster till Järfälla i öster – E.ONs 2,5 mil långa fjärrvärmeledning är färdigbyggd11.4.2019 08:31:36 CESTPressmeddelande

Efter två års intensivt byggande är nu den 2,5 mil långa distributionsledningen för fjärrvärme som förbinder E.ONs nya kretsloppsanläggning på Högbytorp med fjärrvärmenäten i Bro, Kungsängen och Järfälla klar för driftsättning. Fjärrvärmeledningen ska leverera återvunnen värme till kunderna när kraftvärmeanläggningen på Högbytorp tas i drift senare i år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum