Fastighetsägarna

Fastighetsföretag i Borås ger Borås Stads engagemang i centrum toppbetyg

Dela

Fastighetsägare i Borås anser att det skett en stor förbättring av kommunens engagemang i centrum och att politikerna i Borås är mer tillgängliga. Däremot är fastighetsägarna missnöjda med Borås Stads handläggningstider och kommunala avgifter. Det visar den senaste undersökningen av fastighetsföretagarklimatet som genomförs bland Fastighetsägarnas medlemmar i Borås vartannat år.

Fastighetsägarna har sedan 2006 låtit Demoskop mäta det upplevda fastighetsföretagarklimatet i 22 kommuner runt om i landet. Undersökningen granskar hur fastighetsföretagare ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider. I årets undersökning får Borås 91 indexpoäng, vilket är en ökning med en enhet sedan föregående mätning. Genomsnittet för samtliga 22 kommuner i undersökningen är 90 indexpoäng. 

Framförallt har nöjdheten med kommunens engagemang i centrum ökat och är markant mer positivt, hela 17 procentenheter mer än övriga kommuner i undersökningen. Även nöjdheten med kontakten med politiken har ökat markant sedan föregående mätning 2019 (12 procentenheter).
 
– I samband med pandemins påverkan på stadskärnan har vi haft ett ännu närmare samarbete med Borås Stad för att stärka stadskärnan, vilket är av stor vikt för båda parter. Nöjdheten med samarbetet mellan fastighetsägare och Borås Stad sticker ut i landet och Borås är ofta det goda exemplet på väl fungerande samverkan i stadsutvecklingsfrågor, säger Anna Liljenby, näringspolitiskt ansvarig och expert stadsutveckling på Fastighetsägarna Borås.    

– Det är glädjande att se ett positivt resultat kring vårt engagemang i centrum, inte minst med pandemin i åtanke. Det är ett av våra samarbetsområden som vi satsat på, säger kommunalrådet Kerstin Hermansson (C).

Däremot är de 47 olika fastighetsägare eller fastighetsbolag som svarat på enkäten mer missnöjda med kommunens handläggningstider. Där syns en försämring med 23 procentenheter i jämförelse med föregående år. Fastighetsföretagen i Borås upplever att det går långsammare och är omständligare än tidigare att söka enkla bygglov.

– Det här är något vi för en ständig dialog kring med Samhällsbyggnadsförvaltningen. I en snabbt växande stad och i den stora strukturomvandling som pågår i handeln, där många lokaler kommer se nya typer av hyresgäster, är det viktigt att utvecklingen inte bromsas av krånglig myndighetsutövning, menar Anna Liljenby.

– Perioden mellan januari till april i år har saknat motstycke med 33 procent fler ärenden än ifjol, trots attantalet beslut om förhandsbesked och bygglov ökade redan under 2020. Jag kan förstå att man upplever att bygglov tar längre tid än normalt, men vi har ökat vår kapacitet under perioden och kommer också göra det framgent. Jag uppskattar den goda dialog vi för tillsammans med fastighetsägare, den är särskilt värdefull i lite mer pressade situationer, säger Jonas Ward, samhällsbyggnadschef på Borås Stad.

Om Fastighetsföretagarklimatet
Undersökningen bygger på enkäter och telefonintervjuer bland Fastighetsägarnas medlemmar i Borås. Undersökningen har genomförts sedan 2006. Index baseras på 14 frågor, vilket ger ett sammanfattande mått på förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet.

För mer information:  
Anna Liljenby, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna, 033 - 10 03 27, anna.liljenby@fastighetsagarna.se 
Jonas Ward, Samhällsbyggnadschef, Borås Stad, 033 - 35 85 78, jonas.ward@boras.se 

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna överens om tvistelösning i de årliga förhandlingarna16.7.2021 13:00:56 CEST | Pressmeddelande

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har ingått ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Avtalet ger parterna möjlighet att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen i utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar”.

Hyreskommissionens förslag om läge och kvalitet räcker inte6.7.2021 10:42:08 CEST | Pressmeddelande

Hushållens värderingar av olika egenskaper, som lägenhetens geografiska läge, har inte fått ett tillräckligt genomslag i hyressättningen. För att ändra på detta enades januaripartierna om att tillsätta en statlig kommission, som skulle analysera situationen och föreslå ändamålsenliga lagändringar. När kommissionens utredning presenterades i dag, kan man konstatera att förslagen är för svaga för att leda till någon förändring.

Ny rapport pekar på behovet av långsiktiga bostadsreformer29.6.2021 07:11:00 CEST | Pressmeddelande

Fastighetsägarna Stockholm vill bidra till ett fördjupat samtal om långsiktiga bostadsreformer och lyfter i rapporten Hitta hem – så tar fastighetsägare ett ökat socialt ansvar fram några av de många fastighetsföretag som på olika sätt bidrar till socialt hållbara bostadslösningar. Med rapporten vill Fastighetsägarna Stockholm peka på utmaningar och behov i den här centrala delen av dagens bostadsmarknad, skildra konsekvenserna av de problem vi ser och att bidra till lösningar.

Allmännyttiga bolag missnöjda med förhandlingssystemet23.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Just nu är allt fokus på utredningen om fri hyressättning i nyproduktion. Samtidigt pågår flera andra utredningar om hur hyressättningen och förhandlingssystemet ska fungera bättre. Fastighetsägarna GFR har därför frågat representanter från fastighetsbolag hur de tycker att den svenska hyressättningsmodellen fungerar. I svaren framkommer att både privata och allmännyttiga bolag är mycket missnöjda. Nästan tre fjärdedelar av de allmännyttiga bolagen anser att hyressättningssystemet fungerar dåligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum